Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Bądź eko po wakacjach

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza szkoły i przedszkola do udziału w terenowych warsztatach, konkursach i projektach ekologicznych w roku szkolnym 2019/2020:
– warsztaty terenowe: „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, „Ciepło dla Trójmiasta”, „Oczyszczanie ścieków”, „Ujmowanie i uzdatnianie wody”;
– konkursy ekologiczne: „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Mała nakrętka, duży problem”, „Konkurs fotograficzny”, „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”;
– projekty edukacyjne: „Lider Lokalnej Ekologii”, „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”.
Szczegóły dot. oferty edukacyjnej, harmonogramy spotkań oraz formularze można uzyskać osobiście w biurze lub na stronie www.kzg.pl w zakładce „Edukacja”.