1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2019 – zmiany w organizacji ruchu

8-11.08.2019
– od godz. 6.00 8.08 do godz. 6.00 12.08 będzie zamknięty parking przy Akwarium Gdyńskim.
– od godz. 6.00 9.08. do godz. 22.00 11.08 al. Jana Pawła II zostanie zamknięta od wjazdu do Mariny Gdynia.
10.08.2018 (sobota)
Trasa kolarska
– w godz. 9.30-13.30 zostaną zamknięte ulice: Waszyngtona, św. Wojciecha, Portowa, Wendy (od Portowej od Chrzanowskiego), Chrzanowskiego (od Wendy do Polskiej), Polska (jezdnia południowa od ronda Karlskrony do Celnej i jezdnia północna od Celnej do Janka Wiśniewskiego), Janka Wiśniewskiego (obie jezdnie od pl. Konstytucji do Estakady Kwiatkowskiego), Jana z Kolna (na całej długości z możliwością jazdy jednym pasem ruchu od Władysława IV do 3 Maja), pl. Kaszubski ze Świętojańską (z możliwością jazdy jednym pasem ruchu od Wójta Radtkego do 10 Lutego), skwer Kościuszki.
Trasa biegowa
– w godz. 9.30-14.00 zostaną zamknięte: skwer Kościuszki (od Waszyngtona do Borchardta), Borchardta, Armii Krajowej (pomiędzy Borchardta a Świętojańską), Świętojańska (od 10 Lutego do al. Marsz. Piłsudskiego), al. Marsz. Piłsudskiego, skwer Arki Gdynia, droga rowerowa wzdłuż bulwaru Nadmorskiego.
Szczegółowe informacje 10.08
Śródmieście: w godz. 9.30-13.30 niemożliwy będzie wyjazd z ul. Hryniewickiego; wjazd i wyjazd z rejonu ulic Żeromskiego, Pułaskiego, Derdowskiego, św. Wojciecha, Portowej, Węglowej za zgodą służb porządkowych poprzecznie do trasy zawodów przez skrzyżowanie ulic Derdowskiego i Świętojańskiej lub Wendy i Jana z Kolna; na pl. Kaszubskim i Świętojańskiej możliwy będzie przejazd jedynie na odcinku od ul. Wójta Radtkego do ul. 10 Lutego (ruch w jednym kierunku); ul. Jana z Kolna będzie przejezdna jedynie pomiędzy ulicami Władysława IV i 3 Maja (jeden pas ruchu); na odcinku ul. Żeromskiego pomiędzy skwerem Kościuszki a ul. Pułaskiego będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy; w godz. 9.30- 14.00 wjazd na odcinek ul. 10 Lutego przebiegający pomiędzy ulicami Świętojańską i Władysława IV możliwy będzie jedynie od strony ul. Świętojańskiej; niemożliwy będzie wjazd i wyjazd z ul. Wybickiego oraz pl. Grunwaldzki; na odcinku ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.
Kamienna Góra: w godz. 9.30-14.00 wjazd i wyjazd z Kamiennej Góry będzie możliwy wyłącznie za zgodą obecnych na miejscu funkcjonariuszy służb porządkowych poprzecznie do trasy zawodów przez skrzyżowania ul. Świętojańskiej z ulicami Żwirki i Wigury oraz Żołnierzy I Armii WP, a także poprzez skrzyżowanie ul. Legionów z al. Marsz. Piłsudskiego.
w godz. 9.30-14.00 na odcinku ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii WP do skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.
Obłuże, Pogórze, Oksywie: w godz. 9.30-13.30 dojazd do Centrum wyłącznie ul. Morską.
Port i Stocznia: w godz. 9.30-13.30 dojazd w rejon Portu i Stoczni wyłącznie ulicami Kontenerową i Logistyczną z kierunku Obłuża (objazd zniszczonego przepustu Potoku Chylonki) i dalej jednojezdniowym odcinkiem ul. Janka Wiśniewskiego (wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego), a następnie ulicami Gołębią, Przelotową (drogi udostępnione przez Gdynia Container Terminal oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną) do ul. Czechosłowackiej. Uwaga dojazd wyłącznie do ul. Polskiej.
11.08.2019 (niedziela)
Trasa kolarska: w godz. 7.30-13.50 zostaną zamknięte ulice: Waszyngtona, św. Wojciecha, Portowa, Wendy (od Portowej od Chrzanowskiego), Chrzanowskiego (od Wendy do Polskiej), Polska (jezdnia południowa od ronda Karlskrony do Celnej i obie jezdnie od Celnej do Janka Wiśniewskiego); w godz. 7.30-10.30 zostaną zamknięte ulice: Janka Wiśniewskiego (jezdnia w kierunku Estakady Kwiatkowskiego od Polskiej do estakady; odcinek od pl. Konstytucji do Polskiej zamknięty do 13.50), Estakada Kwiatkowskiego (jeden pas ruchu od Janka Wiśniewskiego do Morskiej), Morska (jeden pas ruchu od Kartuskiej do Estakady Kwiatkowskiego), Kartuska (połowa jezdni), Jaskółcza (połowa jezdni), Jałowcowa, Marszewska (od Pustek Cisowskich do Wiczlińskiej)
w godz. 8.00-13.00 zostanie zamknięta ul. Marszewska pomiędzy Koleczkowem a Wiczlińską i ul. Wiczlińska od Marszewskiej do Niemotowa; w godz. 9.30-13.15 zostanie zamknięta ul. Wiczlińska (od Niemotowa do Chwarznieńskiej); w godz. 9.30-13.30 zostaną zamknięte ulice: Chwarznieńska (na całej długości z dopuszczeniem ruchu połową drogi w kierunku Centrum od ronda przed Gierdziejewskiego do Rolniczej oraz ruchu połową drogi w kierunku Wiczlina od ul. Zaruskiego do ul. Chwarznieńskiej), Małokacka (jeden pas ruchu). Olimpijska, Sportowa (od Olimpijskiej do Łużyckiej), Łużycka, Stryjska (od Łużyckiej do Zwycięstwa), Zwycięstwa (oba kierunki od Wielkopolskiej do Władysława IV z dopuszczeniem wyjazdu z byłych ogródków działkowych oraz z Krośnieńskiej w kier. Sopotu), Władysława IV (od Zwycięstwa do al. Marsz. Piłsudskiego oba kierunki, od al. Marsz. Piłsudskiego do 10 Lutego jezdnia w kier. Jana z Kolna, od 10 Lutego do Jana z Kolna dopuszczony ruch jednym pasem), Jana z Kolna (dopuszczony ruch jednym pasem od Władysława IV do 3 Maja), Janka Wiśniewskiego (od pl. Konstytucji do Polskiej z dopuszczeniem ruchu w kierunku Centrum- zamknięcie od godz. 7.30). Drogi zostaną wyłączone także na terenie powiatu wejherowskiego.
Trasa biegowa
od godz. 7.30 do godz. 16.50 zostaną zamknięte ulice: skwer Kościuszki (od Jana Pawła II do Borchardta), Borchardta, Armii Krajowej (pomiędzy Borchardta a Świętojańską), Świętojańska (od 10 Lutego do al. Marsz. Piłsudskiego), Piłsudskiego, Prusa, Skwer Arki Gdynia, droga rowerowa wzdłuż bulwaru Nadmorskiego, al. Topolowa
Tranzyt
przejazd przez Gdynię na relacji Sopot-Rumia wyłącznie al. Zwycięstwa do ul. Wielkopolskiej i dalej ulicami Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską, Morską.
ul. Morska w kierunku Sopotu na odcinku od Kartuskiej do Estakady Kwiatkowskiego będzie zawężona do jednego pasa ruchu. Wjazd na Trasę Kwiatkowskiego z ul. Morskiej w kierunku Obwodnicy Trójmiasta zostanie zamknięty.
Śródmieście: w godz. 7.30-13.50 niemożliwy będzie wyjazd z ul. Hryniewickiego; w godz. 7.30-13.50 wjazd na odcinek ul. 10 Lutego przebiegający pomiędzy ulicami Świętojańską i Władysława IV możliwy będzie jedynie od strony ul. Świętojańskiej;
w godz. 7.30-16.50 zostanie zamknięty wyjazd z ulic: Wybickiego, pl. Grunwaldzki i Zygmuntowskiej;
w godz. 10.00-13.50 przejazd ul. Jana z Kolna na odcinku od ul. Władysława IV do ul. 3 Maja będzie możliwy jedynie jednym pasem ruchu. Z odcinka ul. Jana z Kolna prowadzącym od ul. Portowej do ul. Wendy będzie można wjechać jednie w ul. Wendy;
w godz. 10.00-13.50 wyjazd z rejonu ul. Abrahama (odcinek od ul. 10 Lutego do końca) na ul. Władysława IV (jedynie w kierunku al. Piłsudskiego) będzie możliwy warunkowo za zgodą służb porządkowych w poprzek trasy zawodów poprzez ulice Armii Krajowej oraz Żwirki i Wigury;
w godz. 10.00-16.50 na odcinku ul. Abrahama od skrzyżowania z Kilińskiego do skrzyżowania z Żwirki i Wigury będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy; w godz. 10.00-13.30 ruch z ul. Władysława IV w kierunku Sopotu zostanie sprowadzony na Drogę Gdyńską;
w godz. 9.30- 13.30 dojazd w rejon szpitala miejskiego będzie możliwy warunkowo za zgodą służb porządkowych w poprzek trasy zawodów przez skrzyżowania ul. Władysława IV z ulicami Starowiejską i Wójta Radtkego.
Kamienna Góra
w godz. 7.30-16.50 wjazd i wyjazd z Kamiennej Góry możliwy będzie wyłącznie za zgodą obecnych na miejscu funkcjonariuszy służb porządkowych poprzecznie do trasy zwodów przez skrzyżowania ul. Świętojańskiej z ulicami Żwirki i Wigury oraz Żołnierzy I Armii WP, a także poprzez skrzyżowanie ul. Legionów z al. Piłsudskiego, na odcinku ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii WP do skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego będzie obowiązywał tymczasowy ruch dwukierunkowy.
Obłuże, Pogórze, Oksywie: w godz. 7.30- 13.50 dojazd do Centrum będzie możliwy ul. Janka Wiśniewskiego. Powrót z Centrum wyłącznie ul. Morską; w godz. 7.30-10.30 dojazd do ulic Hutniczej i Morskiej wyłącznie przez ul. Pucką.
Pustki Cisowskie i ul. Kartuska, wyjazd z terenu Pustek Cisowskich jednokierunkowymi ulicami Jaskółczą i Kartuską do ul. Morskiej, dojazd do Pustek Cisowskich możliwy przez teren Tesco, odcinek ul. Chabrowej w rejonie kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej zostanie odcięty, ulice Jałowcowa i Marszewska zostaną zamknięte,
Rejon ulic Mławskiej, Działdowskiej i Modlińskiej: wjazd i wyjazd z tego rejonu możliwy będzie przez ul. Leszczynki, w godz. 7:30-10:30 na ul. Mławskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.
Demptowo oraz rejon ulic Rozewskiej i Swarzewskiej:
w godz. 7.30-10.30 wjazd i wyjazd z Demptowa oraz z rejonu ulic Rozewskiej i Swarzewskiej możliwy jedynie warunkowo za zgodą służb porządkowych poprzecznie do trasy zawodów przez skrzyżowanie Morskiej i Swarzewskiej.
Chwarzno i Wiczlino
- w godz. 9.30-13.30 z rejonu położonego na północ od ul. Wiczlińskiej (Dębowa Góra oraz okolice ulic Fregatowej, Żaglowej, Rummla), z Sokółki (okolice ulic Gierdziejewskiego i Dulina), z Nowego Chwarzna (rejon ulic Amona i Apollina) oraz ze Starego Chwarzna (rejon ul. Okrężnej) możliwy jedynie wyjazd jednokierunkową ul. Chwarznieńską (odcinek od ronda przy ul. Gierdziejewskiego) do Witomina i dalej przez ul. Rolniczą do Centrum (zamknięty będzie wjazd na Obwodnicę Trójmiasta); z obszaru położonego w rejonie ulic Staniszewskiego, Bryla i Zaruskiego możliwy jedynie wyjazd poprzez jednokierunkową ul. Chwarznieńską i dalej ul. Wiczlińską w kierunku Dąbrowy; ewentualny powrót możliwy poprzez ul. Krauzego; wjazd i wyjazd z rejonu położonego na południe od ul. Wiczlińskiej (okolice ulic Kormorana, Czapli, Jana Kazimierza, Pelczara) możliwy jedynie przez ulice Suchą, Tęczową i Wyszyńskiego.
Witomino Radiostacja
- w godz. 9.30-13.30 ul. Chwarznieńska od Chwarzna do ul. Widnej będzie jednokierunkowa z ruchem prowadzonym w kierunku ul. Rolniczej.
- w godz. 9.30-13.30 dojazd do ulic Uczniowskiej, Nauczycielskiej i Pogodnej będzie możliwy przez ul. Widną.
- w godz. 9.30-13.30 wyjazd z ul. Konwaliowej na ul. Małokacką zostanie zamknięty.
Witomino Leśniczówka
- w godz. 9.30-13.30 wjazd i wyjazd możliwy będzie przez ul. Małokacką, na której zostanie wprowadzony ruch wahadłowy; ruch prowadzony będzie do ul. Halickiej i dalej przez teren Małego Kacka do ul. Wielkopolskiej.
rejon Gdyńskiego Centrum Sportu
- w godz. 9.30-13.30 dojazd do ul. Wileńskiej będzie możliwy jedynie przez teren Gdynia Arena.
- w godz. 9.30-13.30 ruch z ul. Górskiego w kierunku Małego Kacka będzie skierowany na Drogę Gdyńską.
Redłowo i Wzgórze św. Maksymiliana
- w godz. 10.00-13.50 dojazd w kierunku Sopotu i Centrum będzie możliwy jedynie przez ul. Legionów.
- w godz. 10.00-13.50 wyjazd z osiedla położonego przy al. Zwycięstwa na terenie byłych ogrodów działkowych możliwy jedynie w kierunku Sopotu warunkowo za zgodą służb porządkowych poprzecznie do trasy zawodów na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Stryjską (zamknięta jezdnia al. Zwycięstwa w kierunku Centrum wraz ze skrzyżowaniem z ul. Redłowską).
- umożliwiony będzie wyjazd z ul. Krośnieńskiej.
Port i Stocznia
- w godz. 7.30-13.50 dojazd do Portu i Stoczni wyłącznie z kierunku Obłuża ulicami Kontenerową i Logistyczną (objazd zniszczonego przepustu Potoku Chylonki) i dalej jednojezdniowym odcinkiem ul. Janka Wiśniewskiego (wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego), a następnie ulicami Gołębią, Przelotową (drogi udostępnione przez Gdynia Container Terminal oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną) do ul. Czechosłowackiej. Uwaga dojazd wyłącznie do ul. Polskiej.
Informacje www.ironmangdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 25.07.2019 12:04
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.07.2019 12:16
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona