1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Karaoke

Miejski Klub Seniora Wielki Kack (Lipowa15) zaprasza we wtorki o godz. 12.30 na karaoke, które prowadzą panowie Janusz Michalak i Zygmunt Kusch.
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

ikona