1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Legenda Morska w obiektywie 2019

Trwa kolejna edycja konkursu fotograficznego Legenda Morska Gdyni.
Kategorie konkursowe:
– PM – Praca i Morze – kadry obrazujące pracę związaną z morzem;
– WKM – Wakacje Morskie Gdyni – wypoczynek letni w Gdyni;
– LM – Legendarne miejsca – atrakcje morskie Gdyni związane z historią;
– PŻ – fotoreportaż sportowo-żeglarski, od 3 do 5 zdjęć w kategorii;
– HP – Horyzonty, panoramy morskie oraz miejsko-morskie, miejsko-portowe.
Regulamin oraz karty zgłoszeniowe na stronie: www.legendamorska.pl oraz na http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html. Terminy nadsyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Adres wysyłania prac: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia.

ikona