1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Pieszo i rowerowem na ul. Wiśniewskiego

Dobra wiadomość dla gdynian – wróci ruch rowerowy i pieszy na uszkodzonym odcinku ul. Wiśniewskiego nad Potokiem Chylońskim. Miasto uzyskało zgodę na dopuszczenie ruchu na terenie zielonym, wzdłuż wcześniejszego ciągu. Od 29 lipca zacznie działać nowa organizacja ruchu.
Zgodnie z wydanym orzeczeniem technicznym pojawiła się możliwość przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego poza balustradą, od strony kanału portowego, odgradzając nowy ciąg od miejsca awarii. Przypomnijmy, że ruch pieszych i rowerzystów wzdłuż ul. Wiśniewskiego, w rejonie ulic Kontenerowej i Logistycznej wstrzymano w czerwcu, gdy doszło do uszkodzeń po ulewnym deszczu i wypłukaniu nasypu.

ikona