Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Plany na Kacze Buki

17 lipca w gdyńskim InfoBoksie odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack – tzw. Kacze Buki. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób.
Przedstawiony projekt utrzymuje główne założenia obowiązującego na tym obszarze planu zagospodarowania z nieznacznym rozszerzeniem zasięgu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, a także z uwzględnieniem przebiegu planowanej drogi ekspresowej oraz faktycznego przebiegu wydzieleń geodezyjnych.
Prezentowany projekt planu wywołał ożywioną dyskusję, a zebrani mieli liczne uwagi i pytania do projektantów. Wypowiedzi dotyczyły głównie problemów komunikacyjnych oraz obaw związanych z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i usługi fragmentu terenu we wschodniej części Kaczych Buków, który w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod usługi sportu i rekreacji.
Swoje uwagi do planów dostępnych na www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych można składać do 6 sierpnia do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości lub miejsca, którego uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

ikona