1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Powstanie obwodnica Witomina

Obwodnica Witomina, mat. prasowe

Obwodnica Witomina, mat. prasowe

Gdynia rozpoczyna prace nad budową obwodnicy Witomina, która zdecydowanie ograniczy ruch samochodowy w tej dzielnicy oraz ułatwi dojazd do Chwarzna-Wiczlina i obwodnicy Trójmiasta. Droga połączy ulice Chwarznieńską i Kielecką.
 
Koncepcja budowy obwodnicy jest efektem szczegółowej analizy układu komunikacyjnego Witomina, którą przeprowadzono po unieważnieniu przetargu na ostatni etap modernizacji ulicy Chwarznieńskiej.

- Chęć ograniczenia ruchu tranzytowego przez Witomino, a także niezwykle dynamiczny rozwój dzielnic zachodnich, stały się powodem nowego spojrzenia na kwestie transportowe w tej części Gdyni. Przygotowaliśmy optymalne rozwiązanie, oparte o wnikliwe analizy oraz strategię rozwoju transportu publicznego. Jestem przekonany, że obwodnica Witomina wpłynie na podwyższenie jakości życia gdynian i pozwoli na rozwój nowych obszarów naszego miasta. To jedna z kilku strategicznych inwestycji, które zrealizujemy w najbliższych latach – zapowiada Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.Od lewej: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marek łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
 
Prace koncepcyjne trwały od kilku miesięcy w zespole złożonym z ekspertów nadzorowanych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. Poza elementami związanymi z zapewnieniem nowych rozwiązań transportowych, kluczowe było poszanowanie terenów leśnych.

- Jednym z głównych założeń prac przygotowawczych była jak najmniejsza ingerencja w tereny zielone. Przedstawiciele Lasów Państwowych pozytywnie zaopiniowali naszą koncepcję. Dzięki dogłębnej analizie terenu, wytyczono przebieg, w którym powstaną cztery obiekty inżynieryjne, w tym kładka pieszo-rowerowa w ciągu leśnym, a także wiadukt nad ulicą Witomińską. Nowa droga będzie posiadała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a jej całkowita długość to prawie 2650 metrów – mówi wiceprezydent ds. rozwoju Marek Łucyk, odpowiedzialny za procesy inwestycyjne. - Cieszę się, że zrealizujemy projekt, który wpłynie na komfort codziennego przemieszczania się gdynian i – co niezwykle istotne – zdecydowanie uspokoi ruch na Witominie – dodaje.

Prezydent Wojciech Szczurek i wiceprezydent Marek Łucyk odsłaniają mapę z obwodnicą Witomina, fot. Kamil Złoch
 
Realizacja obwodnicy oraz przebudowa ulicy Hodowlanej wydatnie wpłyną na komfort życia mieszkańców Witomina. Jest to kolejny krok – po podjętej w tym roku decyzji o połączeniu Leśniczówki i Radiostacji – ku uczynieniu dzielnicy przestrzenią jeszcze bardziej przyjazną w codziennym życiu.

- To bardzo ważny dzień dla mieszkańców Witomina i Chwarzna-Wiczlina, ale także wszystkich gdynian, którzy codziennie korzystają z dojazdu do obwodnicy Trójmiasta. Zaproponowana koncepcja to odważny i potrzebny krok, który jest częścią strategii związanej z nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, tak istotnymi w życiu mieszkańców – dodaje Jakub Ubych pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic.
 
Budowa planowanej drogi pozwoli na przyjęcie nowych rozwiązań w komunikacji miejskiej. Dzięki pełnemu połączeniu z istniejącą infrastrukturą, obwodnica Witomina wpłynie na rozłożenie ruchu i łatwiejsze przemieszczanie się nie tylko między Chwarznem-Wiczlinem oraz obwodnicą Trójmiasta a Śródmieściem, ale i Redłowem.

Zapowiedziane wcześniej przebudowy i remonty dróg realizowane będą zgodnie z planem. Do końca sierpnia br. gdyński Wydział Inwestycji ogłosi przetarg na przebudowę ulicy Hodowlanej. Przeprowadzony zostanie również kompleksowy remont ulicy Chwarznieńskiej, zakładający między innymi budowę nowego chodnika oraz drogi rowerowej.

Obwodnica Witomina – informacje technicznie:

  • Początek: odcinek leśny ul. Chwarznieńskiej (przed pętlą Sosnowa),
  • Koniec: ul. Kielecka za skrzyżowaniem z ul. Witomińską,
  • Długość: 2650 m,
  • Liczba pasów ruchu: 4 (po 2 w każdym kierunku),
  • Obiekty inżynieryjne: 4 (kładka, wiadukt oraz 2 przepusty),
  • Harmonogram realizacji: 24 miesiące (od momentu wyboru projektanta) na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 18 miesięcy (od wyboru wykonawcy prac) na realizację.

ikona