1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Seniorzy dzieciom na Globaltice

Teatralny zespół seniorek przy Towarzystwie Miłośników Gdyni wystąpił na Festiwalu Kultur Świata Globaltica. Przygotowane przez seniorki przedstawienie pt. „Ptasie Radio” adresowane było do dzieci.
Widowisko przybliżało wiersze polskich poetów: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej i zostało ciepło przyjęte przez najmłodszych i rodziców.
Przedstawienie „Ptasie Radio” jest częścią projektu mającego przybliżyć młodszym pokoleniom polską klasykę literatury, w szczególności piękno polskiej poezji.

ikona