1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Znamy finalistów turniejów brydżowych

Centrum Aktywności Seniora organizuje trzy razy w tygodniu turnieje brydżowe w cyklu semestralnym.
Wyniki zakończonego w czerwcu I sezonu: I miejsca w grupach: Jan Klapkowski, Wojciech Paszkowski, Ireneusz Siemieniuk; II miejsca w grupach: Andrzej Burczyk, Benedykta Kadłubicka, Józef Brancewicz; III miejsca w grupach: Zbigniew Walczyński, Andrzej Burczyk.
W turniejach uczestniczy średnio 25 par.

ikona