1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

„Gdynia w kwiatach” – zgłoszenia do 23 sierpnia

Biuro Ogrodnika Miasta zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Gdynia w kwiatach”.
Zgłaszane realizacje muszą być widoczne dla przechodniów, nieprzysłonięte płotem i elementami architektury. Dodatkowym atutem jest nawiązanie do ogrodu rustykalnego.
Termin zgłoszeń: 23.08.2019 r. Kupony ze zdjęciami należy składać w Biurze Ogrodnika Miasta lub wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia lub mailowo: gdyniawkwiatach@gdynia.pl.
Regulamin i kupon na stronie internetowej www.gdynia.pl/wkwiatach.