1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Zgłoszenia na konferencję „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

Trwają zgłoszenia słuchaczy na 7. międzynarodową konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności”, która odbędzie się w Gdyni w dniach 3-5 października.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zabytki@gdynia.pl lub dostarczyć do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (ul. 10 Lutego 24, p. 523, Gdynia). Można też skorzystać z formularza elektronicznego: https://bit.ly/2WeeVaP.
Zapisy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne do 31 sierpnia. Po tym terminie zgłoszenie będzie nadal możliwe, jednak słuchacze nie otrzymają materiałów konferencyjnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Bieżące informacje można znaleźć na stronie: www.gdynia.pl/modernizm.