1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Nowe strefy płatnego parkowania w Gdyni

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania oraz zmianie stawek za parkowanie na terenie miasta.

Gdynia podzielona zostanie na cztery strefy płatnego parkowania: Śródmiejską, strefę A w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, strefę B w dzielnicy Działki Leśne oraz strefę C w Orłowie. Zmiana miejsca parkowania pojazdu w ramach jednej opłaty będzie możliwa w granicach tej strefy, w której ją uiszczono. Trzy nowe strefy płatnego parkowania, przypisane im opłaty oraz nowe dni i godziny postoju, wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia nowelizującej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Strefa w Orłowie powstanie w drugim kwartale 2021 roku.
Na obszarze Śródmiejskiej Strefy opłaty obowiązywały będą :
od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00 (w dniach 24.12 oraz 31.12 do godziny 14:00, z wyłączeniem: 1.01 i 6.01, niedzieli i poniedziałku Świąt Wielkanocnych oraz 25.12 i 26.12).
na obszarze stref płatnego parkowania: Wzgórze Świętego Maksymiliana (Strefa A), Działki Leśne (Strefa B) i Orłowo (Strefa C) opłaty będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 20.00, (w dniach 24.12 oraz 31.12 przypadające w dni robocze pobierane są w wyżej wymienionych strefach do godz. 14.00).
Mieszkańcy Śródmiejskiej Strefy lub jednej z pozostałych stref, na podstawie nabytego abonamentu typu „M”, będą uprawnieni do zaparkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od miejsca zamieszkania, dotychczas było to ograniczone do 200 metrów. Granice, w których mieszkaniec danej strefy będzie upoważniony do zaparkowania pojazdu, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania. Opłata za drugi pojazd w abonamencie typu „M’ wyniesie trzykrotności, a za kolejne czterokrotność opłaty abonamentowej. Przy zakupie abonamentu typu „M” obowiązywać będzie rozliczanie PITu w gdyńskim Urzędzie Skarbowym, niezbędne będzie także wskazanie Gdyni jako miejsca zamieszkania i składanie przez mieszkańca zeznania podatkowego za rok poprzedzający ubiegania się o taki abonament.
Pierwsze zmiany wejdą w życie w czerwcu 2020 roku, między innymi konieczność wpisywania numeru rejestracyjnego zaparkowanego auta podczas zakupu biletu w parkomacie. Do kontroli wniesionych opłat wykorzystywany będzie system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
Ceny w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania będą zaczynały się od 5,50 zł za 1 godzinę. Osoby, które zostawią samochód na krótko, zapłacą 2 zł za 22 minuty. Cena za 1 godzinę w podstrefach wyniesie 3,90 zł. Opłata dodatkowa za brak uiszczenia świadczenia za miejsce postojowe we wszystkich strefach wyniesie 200 zł lub 150 zł.
Więcej na stronie www.gdynia.pl.

ikona