Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Kadm. Xawery Czernicki jak nowy

Po niemal dwóch latach spędzonych w stoczniowym doku ORP „Kadm. Xawery Czernicki” wrócił w szeregi 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. To jeden z kilku projektów realizowanych w gdyńskiej Stoczni Wojennej. Prace trwają również przy ORP „Kościuszko” i „Arctowski”, a w kolejce czeka okręt-muzeum ORP „Błyskawica”.


Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. Xawery Czernicki” ze stoczni wrócił całkowicie odmieniony. Jednostka przeszła gruntowną modernizację w Gdyni. Naprawie i wymianie poddano większość systemów, dzięki czemu okręt jest gotowy na kolejne lata służby.
Remont „Czernickiego” to tylko część prac realizowanych przez gdyńską Stocznię Wojenną na rzecz Marynarki Wojennej. Obecnie trwają tam prace nad dwoma innymi okrętami skierowanymi do stoczni na naprawy główne-dokowe. Są to fregata rakietową typu OHP – ORP „Kościuszko” oraz okręt hydrograficzny ORP „Arctowski”. Obie jednostki jeszcze w tym roku powrócą w szeregi 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.
Jednocześnie gdyński zakład czeka na przyjęcie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”. O planowanych pracach konserwacyjno-dokowych przy jednym z symboli Gdyni pisaliśmy na naszej stronie w artykule „Błyskawica zniknie”.
Stacjonujący w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu ORP „Xawery Czernicki” podczas remontu otrzymał m.in. nowy system monitorowania pracy siłowni, który usprawnia prace napędu i – przede wszystkim – zmniejsza ryzyko ewentualnej awarii. Na okręcie wymieniono także praktycznie całe okablowanie i orurowanie, a także dokonano drobnych napraw w kadłubie.
Oprócz typowych prac serwisowych wprowadzono też liczne zmiany zwiększające komfort eksploatacji i ułatwiające marynarzom codzienną służbę. Zaliczają się do nich m.in. cyfryzacja systemów okrętowych, wymiana steru strumieniowego czy nowy system klimatyzacji i wentylacji.
Modernizacja „Kadm. Xawerego Czernickiego” miała miejsce gdyńskiej Stoczni Wojennej. Oksywski zakład należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kontrakt realizowano na bazie umowy podpisanej pomiędzy Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu a konsorcjum złożonym z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i gdyńskich spółek: PGZ Stoczni Wojennej i Stoczni Remontowej NAUTA.
Jednostka weszła do doku niemal dwa lata temu - 14 marca 2019 roku. Natychmiast rozpoczęto przy niej pierwsze prace. Pierwotnie planowano, że modernizacja potrwa 16 miesięcy – do lipca 2020 roku. Realizacja projektu wydłużyła się jednak z uwagi na konieczność znacznego rozszerzenia zakresu prac. Okazało się bowiem, że wymianie poddane musi zostać całe okablowanie okrętu, które mierzy łącznie około 100 km długości. Na przebieg remontu wpłynęła dodatkowo sytuacja epidemiczna związana z COVID-19. Ostatecznie, po 22 miesiącach spędzonych w stoczni, 3 lutego jednostka wróciła do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej.

ikona