Aktualności

Książka, spotkanie i nowe życie budynków portowych w Gdyni i na świecie

fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

W czwartek, 7 lutego br., w Miejskiej Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone najnowszej publikacji pt. „Architektura XX wieku jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie”. To już kolejny tom z cyklu, będący zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”. Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt osób.
 
Podczas spotkania głos zabrał przewodniczący zespołu redakcyjnego, dr inż. arch. Marek Stępa oraz redaktorzy naukowi prof. dr hab. Jolanta Sołtysik oraz dr hab. inż. arch. Robert Hirsch. Redaktorzy opowiedzieli o pracy nad książką i często niełatwą koordynacją działań redakcyjnych związanych m.in. z kontaktem z autorami, kontrolą poprawności tłumaczeń, czy czuwaniem nad odpowiednim poziomem merytorycznym przyszłej publikacji. Ta praca w połączeniu z odpowiednim opracowaniem graficznym nadały książce jej ostateczny kształt.

dr inż. arch. Marek Stępa
 
Publikacja „Architektura XX wieku – jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie” zawiera ok. 30 bogato ilustrowanych artykułów wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Pojawiają się w niej teksty poświęcone różnym kwestiom dotyczącym architektury modernistycznej (w tym architektury Gdyni), które zostały opatrzone bardzo starannie dobraną ikonografią.
 
Wśród nich odnajdziemy artykuł m.in. dr inż. arch. Anny Orchowskiej-Smolińskiej, pt. „Gdyńskie chłodnie portowe – studium przypadku przemysłowej architektury portowej okresu modernizmu”. Autorka od wielu lat zajmuje się badaniami i ochroną dziedzictwa kulturowego architektury i urbanistyki okresu modernizmu, w tym przemysłowej architektury zespołu zabudowy portu gdyńskiego. W związku z tym podczas czwartkowego spotkania dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska opowiedziała o nowym życiu wybranych budynków portowych w Gdyni i na świecie. Nie zabrakło przy tym kwestii dotyczących pierwotnych funkcji tego rodzaju obiektów, problemów ich rewaloryzacji oraz bardziej lub mniej udanych projektów współczesnych adaptacji. Wśród omawianych przykładów gdyńskich budynków znalazły się między innymi wspomniane chłodnie portowe, o których historii można przeczytać w wydanej ostatnio książce.

dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
 
Publikacja jest dostępna w cenie 60 zł w Miejskiej Informacji Turystycznej w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 (tel. 58 622 37 66, gcit@gdynia.pl). Książkę wydał Urząd Miasta Gdyni we współpracy naukowej z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 12.02.2019 10:09
  • ikona

    Autor: Celina Łozowska (c.lozowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.02.2020 09:06
  • ikonaZmodyfikował: Anna Częścik
ikona