Co nowego

100% najlepszych maturzystów w Gdyni

Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla

Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla

20.09.2019 r.

Matura na 100%? Dla nich to pestka! 20 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się gala VI edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”, podczas której najlepsi maturzyści w Polsce, w tym absolwentka gdyńskiej „Trójki” otrzymali cenne nagrody, wyróżnienia i stypendia.

Co roku w kolejnych miastach organizowana jest prestiżowa gala, w czasie której laureaci z absolutnie nieprzeciętnymi wynikami maturalnymi otrzymują cenne nagrody, wyróżnienia i stypendia. W minionym roku szkolnym maturę zdawało 247 230 młodych osób, z czego kapituła projektu wyłoniła 67 finalistów i 25 laureatów mogących pochwalić się najlepszymi wynikami w skali całego kraju i ponadprzeciętnymi zdolnościami. Gospodarzem tegorocznej gali VI edycji projektu jest Gdynia. Nie bez powodu. Twarde wskaźniki opisujące gdyńską oświatę pod względem jej kondycji jasno wskazują, że nasze miasto wyróżnia się zarówno na tle województwa, jak i kraju.- To wielka radość, że to właśnie Gdynia jest gospodarzem tego bardzo szczególnego spotkania. Polityka miasta, która od wielu lat traktuje oświatę jako najważniejszą inwestycję, przynosi znakomite efekty. Takie spotkania, na których honorowanych jest dwudziestu pięciu najlepszych maturzystów z Polski odbywają się co roku. Myślę, że dla tych wielu młodych ludzi to okazja, by podzielić się elementem własnego sukcesu, ale też dla nas wszystkich szansa, abyśmy docenili ich pracę i gorąco pogratulowali tego, że osiągają tak znakomite wyniki w edukacji. A w przyszłości jeszcze pewnie nie raz o nich usłyszymy – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

I dodał:

- Jako włodarz małej ojczyzny jaką jest Gdynia, mam marzenie, aby młodzi obywatele, niczym jaskółki lecieli w świat i wracali, zmieniali rzeczywistość i pasją i doświadczeniem zarażali otoczenie. Jesteście wielką radością dla rodzin i bliskich oraz wielką nadzieją dla Polski. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratuluję!

Co sprawia, że to właśnie nasze miasto może pochwalić się wysoką jakością edukacji?  
- To bezwzględnie współpraca różnych osób zaangażowanych w system oświatowy w Gdyni: nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników obsługi administracji, rodziców i nas jako samorządu, ale przede wszystkim ciężka praca samych uczniów – mówił Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za gdyńską edukację.

I dodaje:

- Gościmy w Gdyni dwudziestu pięciu najlepszych maturzystów z całego kraju. Są to osoby, które zdały maturę najlepiej, uzyskując najwyższą liczbę punktów. Mam to przekonanie, że Gdynia będzie im się kojarzyć z tym miejscem, w którym mieli okazję się spotkać i być może właśnie tutaj rozpoczną realizacje swoich zawodowych marzeń – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za gdyńską edukację.

Podczas uroczystej gali nagrodzeni zostali najwybitniejsi tegoroczni maturzyści. Wśród nich znalazła się Julia Jurkowska, absolwentka III Licem Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Julia ustne egzaminy z języka polskiego oraz języka angielskiego zdała na 100%, a z siedmiu egzaminów zdawanych pisemnie uzyskała średnią 98,43%, w tym aż z czterech otrzymała 100% pkt.(poziom podstawowy: język polski, matematyka, język angielski, poziom rozszerzony: język polski, matematyka, fizyka, język angielski).

Jakie to uczucie być najlepszą maturzystką w Gdyni?

- Całkiem miłe, ale także trochę stresujące. Czuję na sobie odpowiedzialność, że to właśnie ja reprezentuję miasto i muszę jak najlepiej wypaść. Zupełnie się tego nie spodziewałam – mówi laureatka tegorocznej edycji programu Julia Jurkowska, absolwentka gdyńskiej „Trójki”.

W roku akademickim 2019/2020 zdolna absolwentka „Trójki” rozpocznie studia z zakresu neuroinformatyki na Uniwersytecie Warszawskim.

- Pomysł na wybrany przeze mnie kierunek studiów pojawił się całkiem niedawno, chwilę przed końcem składania aplikacji na studia. Zawsze chciałam robić coś znaczącego w życiu , coś, co będzie pomagało innym ludziom. Szukałam zastosowań fizyki w medycynie i znalazłam ofertę studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Neuroinformatyka to bardzo przyszłościowa dziedzina zajmująca się sztuczną inteligencją, badaniami mózgu, o którym ludzie jeszcze tak naprawdę niewiele wiedzą – mówi Julia Jurkowska.

- Widzimy konieczność eksponowania znakomitych osiągnięć naszych uczniów oraz dodatkowego ich nagradzania, dlatego laureatom „Matury na 100 procent” fundujemy roczne stypendia i nagrody rzeczowe. Warto podkreślić, że w ciągu 6 lat realizacji projektu do matury przystąpiło ok. 1 550 mln absolwentów szkół średnich w Polsce, z czego 351 osób to jego finaliści. W tej grupie do tej pory wyłoniliśmy 131 najlepszych z najlepszych. W tej chwili to już studenci najlepszych polskich i renomowanych światowych uczelni. Pomysł wyłonienia i nagrodzenia najlepszych maturzystów narodził się wówczas, gdy okazało się, że w dniu ogłoszenia wyników egzaminów cała uwaga mediów i opinii publicznej koncentruje się na uczniach, którym się nie powiodło na maturze. Prawie nikt nie zwracał uwagi na tych, którzy zdali maturę na poziomie 90 czy 100 procent. Ich sukcesy są także w dużej mierze osiągnięciem nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. Gdy rozmawiamy z nimi okazuje się, że najważniejszą wartością nie są wcale stypendia czy nagrody rzeczowe, które przyznajemy, ale to, że ktoś ich zauważył i docenił – tłumaczy Marek Wasiak, prezes fundacji „Zawsze warto”.

Oprócz wyróżnienia laureatów kapituła projektu przyznała również prestiżowe nagrody specjalne, czyli „Statuetki Jaskółek”, dla szkoły średniej, która w okresie ostatnich trzech lat miała wśród swoich uczniów największą liczbę laureatów. Otrzymało ją V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Nagrodą wyróżniony został także Uniwersytet Warszawski,  jako uczelnia która najczęściej wybierana jest przez laureatów projektu. Statuetki są przyznawane tylko raz na trzy lata.

Podczas uroczystości obecni byli nie tylko laureaci i finaliści programu, ale także dyrektorzy ich szkół, przedstawiciele organów prowadzących oraz władz kuratoryjnych i samorządowych.  

„Matura na 100 Procent” to ogólnopolski projekt realizowany od kilku lat przez krakowską fundację „Zawsze warto”. Organizatorom przyświeca idea uhonorowania i nagrodzenia tych absolwentów szkół średnich, którzy najlepiej w kraju w danym roku szkolnym zdali egzaminy maturalne i spełnili surowe, bardzo wysokie wymagania. Jakie?
Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 procent” muszą:
- w danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawać egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
- przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej albo uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,
- przystąpić do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,
- z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskać wynik co najmniej 90%, a z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskać wynik 100%.

 Organizatorami projektu są Fundacja „Zawsze warto” i Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Najlepsi maturzyści w Polsce wyróżnieni w Gdyni // fot. Paweł Kukla