Co nowego

15-lecie działalności Santander Digital Services w Gdyni

15-lecie działalności Santander Digital Services w Gdyni. Na zdjęciu m.in. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele Santander Digital Services i Invest in Pomerania. Fot. Zygmunt Gołab

15-lecie działalności Santander Digital Services w Gdyni. Na zdjęciu m.in. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele Santander Digital Services i Invest in Pomerania. Fot. Zygmunt Gołab

8 marca stał się okazją nie tylko do organizacji wydarzenia poświęconego reinwestycji firmy Santander Digital Services, która od 15 lat prowadzi działalność w naszym mieście. Stanowił również okazję do złożenia życzeń z okazji Dnia Kobiet kadrze przedsiębiorstwa, którego 70% załogi stanowią panie. W uroczystym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, oprócz przedstawicieli firmy udział wzięli także pomorscy samorządowcy, w tym Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. 

Santander Digital Services od 15 lat prowadzi swoją działalność na rynku gdyńskim. Jest to jedna z najdłużej działających firm z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych w naszym mieście i regionie. 

- Santander Digital Services to firma, która ma już swoją 15-letnią historię w naszym mieście. To firma z obszaru nowoczesnych technologii, która dzisiaj, budując tutaj swoją markę, prowadzi operacje w całej Europie. Bardzo się cieszę, że ta firma ma swoją siedzibę w Gdyni i że tworzy znakomite miejsca pracy, które rozbudowuje każdego roku – powiedział portalowi gdynia.pl Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.  

Prezydent podziękował nie tylko szefostwu firmy, ale także wszystkim pracownikom, całemu zespołowi, za niezwykłe doświadczenie zmieniania naszego miasta. 

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Fot. Zygmunt Gołab

15-lecie działalności Santander Digital Services w Gdyni. Na zdjęciu m.in. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Fot. Zygmunt Gołąb

Ponad 50 firm z sektor NUB na terenie Gdyni 

Na terenie Gdyni ulokowało się ponad 50 firm związanych z sektorem Nowoczesnych Usług Biznesowych, które specjalizują się w rozwoju oprogramowania, wsparciu IT, usługach finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych czy też zarządzaniu informacją. Jedną z nich jest właśnie Santander Digital Services Gdynia, będąca oddziałem firmy Santander Group z siedzibą w Hiszpanii. Gdyńska filia zajmuje się wdrażaniem i utrzymywaniem usług cyfrowych dla klientów Santander Group, którego przedmiotem działania są usługi z zakresu technologii i zaawansowanych procesów operacyjnych: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i innym przestępstwom finansowym oraz weryfikacja wiarygodności operacji finansowych. 

Edukacja i jakość życia 

Zespół pracowników składa się z ekspertów i specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych, którzy świadczą usługi projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania usług cyfrowych. Gdyński oddział firmy współpracuje z innymi filiami Santander Group w całej Europie i na całym świecie, tworząc i rozwijając nowe usługi cyfrowe dla klientów. 

- Naszym celem, jako gospodarzy miast, jest m.in. podnoszenie jakości życia, by firma miała dobry, wykształcony personel, dobra kadrę, dlatego musimy też wspomagać proces kształcenia – powiedział Wojciech Szczurek. - Edukacja ta, za która odpowiadają samorządy i ta, której staramy się pomagać na poziomie wykształcenia wyższego, musi przygotowywać przyszłych potencjalnych pracowników. Bardzo nam zależy, by panie i panowie, pracujących w firmie, po godzinach pracy mogli żyć w mieście, w którym się oddycha czystym powietrzem, w którym jest dobra oferta kulturalna, sportowa. By każda mama, posyłająca dzieci do szkół miała przekonanie, że jest otwarcie dla kolejnych pokoleń takiej ścieżki rozwoju cywilizacyjnego, nie gorszej niż w Europie zachodniej. Do tych standardów staramy się odnosić w naszych działaniach. Państwo realizując swoje aspiracje zawodowe macie dobre miejsca pracy, a my mamy wielkie wyzwanie, że możemy dla tak znakomitych mieszkańców budować ofertę jakości życia. Bardzo dziękuje i życzę, by takich spotkań i jubileuszy w przyszłości było jeszcze więcej. 

Więcej nowych miejsc pracy 

Przedsiębiorstwo zanotowało w roku 2022 spektakularny wzrost skali swojej działalności. Spółka przejęła zarządzenie nowymi projektami technologicznymi oraz procesami bankowymi tworząc jednocześnie 600 nowych miejsc pracy. Łącznie w Polsce (oddziały w Gdyni i we Wrocławiu) zatrudniają 1200 osób

Santander Digital Services - 15-lecie działalności. Fot. Dominika Sobiech

15-lecie działalności Santander Digital Services w Gdyni. Na zdjęciu marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. Fot. Dominika Sobiech

- Jeśli przez ostatnie 18 miesięcy Santander podwoił zatrudnienie, to świadczy o tym, że nadal chce się rozwijać, uważa, że jest tu przyjazny klimat dla inwestycji, że tutaj są pracownicy odpowiadający jego wymaganiom. Że można znaleźć w tym miejscu, oferujacym wysoką jakość życia ludzi, którzy mogą rozwijać biznes – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Obszar trójmiejskiej metropolii, w którym powstało aż 30 tys. miejsc pracy w nowoczesnych sektorach, jest znaczącym graczem na mapie nowoczesnych usług biznesowych. Chcemy ten sektor rozwijać. Nawet czas pandemii nie wstrzymał procesu inwestycji, zatrudnienia nowych kadr, czego Santander jest znakomitym przykładem. Bardzo się więc cieszę z tych decyzji biznesowych, bo właśnie tu znajduje się bardzo dobry klimat dla firm – podkreślił marszałek Struk

Gdynia dobrym miejscem dla biznesu 

W prestiżowym rankingu FDI Global Cities of the Future 2020/2021 Gdynia uznana została jako drugie z najbardziej perspektywicznych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych miast rozwijających się na całym świecie. Co to oznacza? Że nasze miasto jest jednym z najlepszych na świecie miejsc dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych pod względem m.in. potencjału gospodarczego i biznesowego, kapitału ludzkiego, komunikacji czy efektywności finansowej.

15-lecie Santander Digital Services. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Fot. Zygmunt Gołąb

15-lecie działalności Santander Digital Services w Gdyni. Na zdjęciu m.in. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Fot. Zygmunt Gołąb

  • ikonaOpublikowano: 09.03.2023 11:25
  • ikona

    Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.03.2023 11:54
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona

Zobacz także

Najnowsze