Co nowego

Ambasador Norwegii z wizytą w Gdyni

Jego Ekscelencja Anders H. Eide, ambasador Norwegii w Polsce, spotkał się z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem // fot. Magdalena Śliżewska

Jego Ekscelencja Anders H. Eide, ambasador Norwegii w Polsce, spotkał się z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem // fot. Magdalena Śliżewska

Jego Ekscelencja Anders H. Eide, ambasador Norwegii w Polsce, spotkał się z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem. Wizyta odbyła się we wtorek, 25 października w Urzędzie Miasta i miała charakter kurtuazyjny.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o transformacji źródeł energii, współpracy norwesko-polskiej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz doświadczeniach w obszarze długoterminowej integracji uchodźców z lokalnymi społecznościami.
 
Ambasador Eide mówił także o wieloletnich relacjach Polski i Norwegii w obszarze przemysłu morskiego. Podkreślał, że głównym zagadnieniem, na jakim należy się obecnie skupić, jest transformacja czystej energii – z uwzględnieniem bezpieczeństwa, dostępności, niezależności, trwałości i zmian klimatycznych. Dyskusja dotyczyła również zaangażowania Norwegii i Polski w budowę morskich farm wiatrowych – wieloletniego doświadczenia norweskiego w tym zakresie oraz kompetencji i operatywności gdyńskich przedsiębiorców.
 
Prezydent Wojciech Szczurek i ambasador Norwegii rozmawiali także na temat kryzysu uchodźczego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę. Prezydent Gdyni podkreślił zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w pomoc ukraińskim przyjaciołom. Natomiast ambasador Eide wyraził podziw dla wszystkich Polaków. Docenił ich postawę w tej niecodziennej i trudnej sytuacji.

Podczas spotkania ambasadorowi towarzyszyli: Weronika Haustein – konsul honorowy Norwegii w Gdyni, Małgorzata Olton – doradca z Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce oraz Maja Bielecka – stażystka z Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce.
 
JE Anders H. Eide pełni swoją funkcję od września 2020 roku. Wcześniej pracował m.in. w Departamencie Europy i Handlu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Oslo, a także w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Madrycie i Bangkoku.

Od lewej: Małgorzata Olton – doradca z Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, Anders H. Eide - ambasador Norwegii w Polsce oraz Weronika Haustein – konsul honorowy Norwegii w Gdyni podczas spotkania w Urzędzie Miasta Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

Współpraca z Norwegią


Współpraca gdyńsko-norweska trwa od lat. Gdynia i Kristiansand są miastami partnerskimi od ponad 30 lat. Umowę o współpracy podpisano w 1991 roku. Dotyczy ona działań w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Poparto w niej również współpracę między izbami przemysłowo-handlowymi obu miast. W umowie obie strony wyraziły też chęć promocji inwestycji oraz wymianę informacji na temat życia miast.
 
W 2003 roku przedstawiciele Gdyni uczestniczyli w konferencji „Easy Access”. Zorganizowano ją w Kristiansand i była poświęcona tematyce osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w 2005 roku w Gdyni Norwegowie wzięli udział w konferencji pt. „Rola samorządów w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. Rok później w naszym mieście odbyła się wizyta studyjna opiekunów z „Ringåsen bolig” – ośrodka dla osób autystycznych i chorych psychicznie. Odwiedzili oni Gdynię, aby zapoznać się działającymi w naszym mieście placówkami o podobnym charakterze.
 
Sprawnie działa też współpraca w dziedzinie sportu – wymiana pomiędzy klubami oraz centrami sportowymi. Oba miasta były gospodarzami regat The Tall Chips Races. Gdynia organizowała je w 2009 roku, a Kristiansand rok później. Norwegowie odwiedzili nasze miasto podczas gdyńskiej odsłony tego wydarzenia. Potem przedstawiciele Gdyni uczestniczyli w regatach w Kristiansand.
 
W związku z kryzysem uchodźczym związanym z rosyjską agresją na Ukrainę w kwietniu zorganizowano serię spotkań między urzędnikami, pracownikami ośrodków pomocy społecznej i przedstawicielami podmiotów zajmujących się pomocą imigrantom z obu miast. Ich uczestnicy wymienili doświadczenia i zrealizowali wiele projektów dotyczących wsparcia Ukraińców przybywających do Gdyni. Ponadto Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, wziął udział w European Conference on Democracy and Human Rights, która odbyła się w maju w Krisitainsand.

W Gdyni zrealizowano też projekt z wykorzystaniem Funduszy Norweskich. W latach 2007-2008 była to kompleksowa termomodernizacja siedmiu placówek oświatowych. Nasze miasto uzyskało wtedy dofinansowanie w wysokości 1 997 919 euro. Prace objęły: Szkołę Podstawową nr 40, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Usługowych, Szkołę Podstawową nr 18, Zespół Szkół Specjalnych nr 17, Szkołę Podstawową nr 20 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez redukcję emisji tlenku węgla i pyłu.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 25.10.2022 14:15
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2022 16:12
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Najnowsze