Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Co nowego

AMW przeszkoli pracowników poczty

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (z lewej) i Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej (z prawej) podczas zawarcia porozumienia o współpracy, fot. mat. prasowe Poczty Polskiej

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (z lewej) i Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej (z prawej) podczas zawarcia porozumienia o współpracy, fot. mat. prasowe Poczty Polskiej

21.09.2020 r.

Gdyńska uczelnia przeszkoli pocztowców. Poczta Polska zawarła porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej, która będzie kształcić pracowników w zakresie m.in. zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa czy ochrony danych osobowych.

Pocztowcy mają zdobyć dodatkową wiedzę i być gotowi na współczesne zagrożenia i wyzwania. Pomoże im w tym Akademia Marynarki Wojennej. Poczta Polska zawarła z gdyńską uczelnie porozumienie o współpracy, na mocy którego pracownicy będą mogli korzystać ze studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia.

W jakim zakresie Poczta Polska chce doskonalić swój personel? Chodzi głównie o kwestie związane z wyzwaniami naszych czasów: cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych, logistyką i zarządzaniem kryzysowym. Uczelnia przygotuje dla pocztowców specjalną ofertę edukacyjną, która uwzględni ich specyficzne potrzeby. To m.in. organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów, a także udział we wspólnych przedsięwzięciach Poczty Polskiej i AMW.

- Znam potencjał Akademii Marynarki Wojennej i cieszę się, że będziemy mogli jego część wykorzystać na rzecz kadr Poczty Polskiej. W dobie skokowej cyfryzacji niemal wszystkich sfer życia szczególnie ważny jest rozwój zasobów związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem – mówi o współpracy z uczelnią Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

– Współpraca poczty z naszą Akademią daje największej w Polsce spółce infrastrukturalnej i logistycznej dostęp do najnowszej wiedzy i technologii w wielu sferach, w tym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ten obszar szczególnie mocno rozwijamy. Pracownicy naukowi swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać pocztowców, uwzględniając rozbudowane i specyficzne potrzeby operatora, będącego przecież jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa – komentuje rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Porozumienie oficjalnie podpisano 15 września, w trakcie organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej V. edycji Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa.

O uczelni


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje obecnie studia wojskowe i cywilne na kilkunastu kierunkach, w tym w zakresie informatyki, systemów informacyjnych w bezpieczeństwie, mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, mechatroniki, bezpieczeństwa narodowego, czy stosunków międzynarodowych.

Oferta uczelni to także studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem logistyką, czy ochroną danych osobowych.

Ponadto AMW prowadzi badania naukowe i dysponuje kadrami eksperckimi zdolnymi do opracowywania analiz, opinii i ekspertyz w rozległym zakresie.