Co nowego

Będzie sala gimnastyczna w SP nr 20 na Wielkim Kacku

Przy SP nr 20 w Gdyni powstanie nowoczesna sala gimnastyczna. Fot. wizualizacja SWZ

Przy SP nr 20 w Gdyni powstanie nowoczesna sala gimnastyczna. Fot. wizualizacja SWZ

Obiekt przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, nowoczesny i ekologiczny, z m.in. salą gimnastyczną do rozgrywania meczy, salą fitness, pomieszczeniami dydaktycznymi, kompleksem szatni z natryskami – taka będzie sala gimnastyczna, która do lipca 2024 roku ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 20 na Wielkim Kacku. Inwestycja jest dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

W piątek, 24 lutego, w siedzibie Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni”, obejmującego zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych. Ze strony Miasta umowę podpisała wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka – Spychała, natomiast wykonawcą prac jest Labar, sp. z o.o. z Gdańska. Koszt inwestycji wynosi 11 867 040,00 zł brutto, a samo zadanie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Cieszy mnie, że wkrótce rozpoczynamy inwestycję w Wielkim Kacku. Młodzież, ale także dorośli zyskają nowoczesne zaplecze do uprawiania aktywności sportowej, tak istotnej dla ich dobrostanu i rozwoju psychofizycznego – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Nowo powstały obiekt doskonale wpisze się w potrzeby sportowe dzielnicy, ale również będzie pełnił ważną rolę w lokalnym życiu. Znajdzie w nim siedzibę rada dzielnicy. Co ważne zastosowane tam rozwiązania inżynieryjne i konstrukcyjne sprawią, iż sala gimnastyczna wraz z łącznikiem będą miejscami pozbawionymi wszelkim barier architektonicznych. To również inwestycja przyjazna środowisku zgodna z polityką klimatyczną miasta – podkreśla Michał Guć. 

Prace będą etapowane 

Prace przy inwestycji podzielono na 2 etapy. Etap pierwszy obejmie wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz wykonawczej sporządzonej w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną oraz wytycznymi Zamawiającego, a także uzyskaniem pozwolenia na budowę / zaświadczenia/ń o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Z kolei etap drugi to już wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem  i/lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu, wydanej/nych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie podczas realizacji zadania. 

Przy SP nr 20 w Gdyni powstanie nowoczesna sala gimanstyczna. Fot. wizualizacja SWZ

Fot. wizualizacja SWZ

Najpierw rozbiórki, potem budowa  

Na czym polegać będą pierwsze roboty budowlane przy inwestycji? Wykonawca rozbierze najpierw nawierzchnie utwardzone pieszo-jezdne wraz z podbudową, usunie kolidującą zieleń oraz ogrodzenia z siatki stalowej. Znikną też murki niskie wzdłuż bieżni, schody terenowe, obrzeża skarpy. Prace obejmą też demontaż wieży oświetleniowej, a także wymianę stolarki okiennej w południowej ścianie istniejącej sali gimnastycznej. Zostanie przełożona zewnętrzna linia energetyczna, przebudowana zostanie też zewnętrzna kanalizacja sanitarna oraz deszczowa. 

Co dokładnie tu zbudują?

Kolejne prace obejmą już m.in. budowę budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, a także systemu zarządzania energią w budynku, który obejmie instalacje: c.o., wentylację mechaniczną, c.w., oświetlenie, prąd elektryczny, instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła. Ponadto założona zostanie też m.in. instalacja teletechniczna, zintegrowana z istniejącym budynkiem, polegająca na wykonaniu sieci strukturalnej, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu.


- Szkoła Podstawowa nr 20 to serce dzielnicy Wielki Kack, a oczekiwana hala sportowa pozwoli na realizowanie szeregu aktywności, które są zgłaszane przez mieszkańców. Podpisanie umowy to niezwykle ważny moment, który zaczyna najwspanialszy czas realizacji inwestycji. Wierzę, że już w 2024 roku hala będzie pełna uczniów i mieszkańców dzielnicy - dodaje Anna Szpajer, Radna Miasta od lat zabiegająca o inwestycję.


Przy SP nr 20 w Gdyni powstanie nowoczesna sala gimanstyczna. Fot. wizualizacja SWZ

Fot. wizualizacja SWZ


Inwestycja zakłada również m.in. wykonanie utwardzeń jezdni i parkingu oraz utwardzeń dla ruchu osób pieszych, do tego wykonanie zieleni wraz z ogrodzeniem terenu, oświetlenia zewnętrznego w technologii LED. Ponieważ inwestycja jest proekologiczna, to jej ważną częścią będzie również rekultywacja zieleni, polegająca na obsianiu trawą, wykonaniu łąki kwietnej z roślinnością miododajną i wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych.  

Ta inwestycja odmieni oblicze Wielkiego Kacka 

- Uczniowie zyskają nowoczesny obiekt sportowy, wyposażony nie tylko w salę gimnastyczną z boiskami, pozwalającymi rozgrywać na niej mecze, ale też 3 kompleksy szatniowe wraz z sanitariatami i natryskami, z których jeden dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podobnie jak toalety na parterze i piętrze – wymienia mgr inż. arch. Agata Hermann, Naczelnik Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni. – Ponadto powstaną również m.in.  pomieszczenie trenerów z zapleczem sanitarnym, magazyny m.in. dla sprzętu sportowego, a także sala fitness. W budynku znajdzie się również miejsce na salę dla Rady Dzielnicy, wraz z węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz aneksem kuchennym. Całość uzupełnia 3 sale dydaktyczne, gabinet specjalisty oraz pokój nauczycielski z aneksem kuchennym. Reasumując: uczniowie, jak i dzielnica zyskają nowoczesny, interdyscyplinarny obiekt, spełniający zarówno wszelkie normy ekologiczne, jak i przystosowany w każdym możliwym zakresie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – podsumowuje naczelnik Hermann

Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2024 roku.

  • ikonaOpublikowano: 27.02.2023 14:45
  • ikona

    Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.03.2023 14:03
  • ikonaZmodyfikował: Zygmunt Gołąb
ikona

Zobacz także

Najnowsze