Co nowego

Blue Dot, czyli wspólnie pomagamy uchodźcom

Na zdj. (od lewej): wiceprezydent Gdyni Michał Guć i Heather Amstutz Ferrao, dyrektor ds. programu DRC // fot. Magda Śliżewska

Na zdj. (od lewej): wiceprezydent Gdyni Michał Guć i Heather Amstutz Ferrao, dyrektor ds. programu DRC // fot. Magda Śliżewska

01.07.2022 r.

W piątek, 1 lipca w gdyńskiej siedzibie UNHCR przy ul. 10 Lutego 26 wiceprezydent Gdyni Michał Guć i Heather Amstutz Ferrao – dyrektor ds. Programu Danish Refugee Council podpisali memorandum w sprawie współpracy na rzecz pomocy uchodźcom. Wszystko w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie i krajach ościennych.

 
Od lipca Duńska Rada ds. Uchodźców, we współpracy z UNHCR oraz innymi organizacjami pozarządowymi w Trójmieście, będzie współprowadzić punkt pierwszego kontaktu w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i w opiece nad dziećmi. Współpraca z instytucjami miejskimi jest kluczowa, aby sprawnie kierować osoby wymagające opieki specjalistycznej.

 
– Nasz nowy partner będzie prowadził punkt Blue Dot, czyli Niebieską Kropkę. To jest punkt, który działał od samego początku funkcjonowania biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, natomiast w tej chwili zostaje przejęty przed Duńską Radę ds. Uchodźców i - co ważne - będzie rozwijany. Wspólnie będziemy diagnozowali potrzeby, zastanawiali się, jakie rozwiązania są potrzebne osobom uchodźczym w Gdyni. Co ważne, do tej współpracy zapraszamy również organizacje pozarządowe, z którymi do tej pory współpracowaliśmy jako miasto – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
– Oczywiście sytuacja będzie podlegać ewolucji. Na pewno będą prowadzone prace, które będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom, ale także działania mające na celu poprawę standardu zbiorowego zakwaterowania. Będziemy również zapewniać wsparcie przy zatrudnieniu – dodaje Heather Amstutz Ferrao, dyrektor ds. programu DRC.
 
DRC wspiera gminy w Europie i Polsce w zarządzaniu centrami zakwaterowania zbiorowego. W maju DRC uczestniczyło w Samorządowym Okrągłym Stole, gdzie poruszano między innymi temat wspólnych standardów zakwaterowania w całym kraju.
 
Działając w Gdyni, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie DCR chce wspierać gminy i organizacje w wyrównywaniu standardów i doposażeniu miejsc zakwaterowania w system IT do zarządzania, wyposażenie miejsc w zamykane szafki, zwiększenie liczby pralek, ścianek działowych, zależnie od potrzeb.
 
DRC wspiera także osoby pracujące z uchodźcami w codziennej pracy i oferuje im sesje szkoleniowe, wsparcie mentoringowe lub pomoc w trudnych przypadkach.
 
DRC wspiera także integrację społeczną i ekonomiczną uchodźców, co oznacza między innymi wsparcie w zakresie zatrudnienia. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, jednocześnie zaangażowanie miast i biznesu jest bardzo widoczne.
 
Grupy, na których chce się skupić DRC, są dwie. Pierwszą z nich tworzą osoby, które przebywają w centrach zakwaterowania zbiorowego i potrzebują wsparcia w aktywizacji. Z kolei drugą grupą są wykształcone Ukrainki, które mają trudności w integracji na właściwym poziomie i podejmują prace poniżej ich umiejętności. Dla obu tych grup DRC ma przygotowane dedykowane działania, które chce realizować z instytucjami miejskimi w Gdyni oraz partnerami w Trójmieście.
 
W ramach wsparcia w integracji i aktywizacji, DRC chce zaproponować szereg działań w oparciu o duński model i duńskie praktyki DRC, które zespół miał okazję przynajmniej częściowo zweryfikować z Urzędem Miasta Warszawy.
 
Chcą m.in. uruchomić program wsparcia zatrudnienia dla uchodźców, wspierając aktualnie działające placówki w wybranych obszarach. Jedną z takich metod jest MindSPring, czyli metodologia mająca na celu aktywizację uchodźców przebywających w centrum zakwaterowania zbiorowego.
 
W ramach wsparcie ośrodków zakwaterowania zbiorowego, DRC oferuje organizacjom i instytucjom, pakiety dostosowawcze, które nie wymagają zmian technicznych, a uzupełniają punkty recepcyjne w sprzęt lub umeblowanie.  Chodzi o takie sprzęty jak m.in.: pralki, odkurzacze, ścianki działowe, szafki zamykane na klucz i podobne drobne adaptacje. Teraz DRC chce swoją ofertę rozszerzyć na Gdynię.
 
Projekt ma być w całości sfinansowany przez DRC.

  • Na zdj. (od lewej): wiceprezydent Gdyni Michał Guć i Heather Amstutz Ferrao, dyrektor ds. programu DRC // fot. Magda Śliżewska
  • Na zdj.: wiceprezydent Gdyni Michał Guć ( trzeci z lewej) i Heather Amstutz Ferrao, dyrektor ds. programu DRC (czwarta z lewej) // fot. Magda Śliżewska