Co nowego

Co ważne na starcie w prawie

Światowe Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla

Światowe Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla

20.09.2019 r.

Wybitni prawnicy, sędziowie i przedstawiciele nauk prawniczych spotkali się w Trójmieście z okazji Światowego Forum Dziekanów Prawa oraz konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawniczych odbywających się w dniach 18-22 września. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Gdański przy współpracy samorządów Gdyni, Gdańska i Sopotu. Podczas dzisiejszego panelu debatowano na temat relacji między naukami prawnymi a podmiotami takimi jak rząd, przedsiębiorstwa, instytucje kultury czy samorząd lokalny. Jednym z panelistów była Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

Kolejny dzień Światowego Forum Dziekanów Prawa rozpoczął się panelem dyskusyjnym poruszającym kwestie relacji pomiędzy uczelnią wyższą a miastem w którym się znajduje, czy szerzej - regionem czy całym krajem. Uczestnicy przyglądali się interakcjom, jakie zachodzą pomiędzy naukami prawnymi a podmiotami takimi jak rząd czy samorząd lokalny, ale także instytucjami kultury bądź prywatnymi przedsiębiorstwami.

- Dzisiejszy panel, jak również wypowiedzi uczestników, dziekanów szkół prawa z całego świata, zwracają dużą uwagę na to, że należy zapobiec konfliktowi interesów. Jakkolwiek na zapotrzebowania rynku szkoły prawa muszą odpowiadać, to muszą to robić w rozsądny sposób. Prawnik to zawód zaufania publicznego i udostępnienie zbyt bezpośredniego wpływu na to, jak wyglądają programy nauczania prawa mogłoby być niebezpieczne - podsumowuje piątkowy panel dyskusyjny Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki - Dużo rozmawialiśmy również o tym, jak przygotować młodych prawników do dzisiejszego świata, który zmienia się nieustannie. Okazało się, że odpowiedzią jest powrót do podstaw i bardzo silny nacisk na to, co jest podstawą prawa, czyli sztuka czynienia rzeczy dobrych i słusznych. Jeżeli tego nauczeni zostaną młodzi ludzie, to z łatwością znajdą własne umiejętności do adaptacji do nowych problemów.W dyskusji udział wzięli Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Adulkarim A. Kana, gubernator IALS i były dziekan Nasarawa State University w Nigerii, Simon Chesterman, dziekan National University w Singapurze, Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wojciech Wiewiórowski z Wydziału Prawa i Administracji UG. Podczas panelu odbyła się także dyskusja stolikowa, podczas której uczestnicy omawiali i prezentowali wnioski i przemyślenia na tematy poruszane podczas spotkania.

W ramach innych paneli dyskusyjnych, które odbyły się podczas kongresu, poruszano wiele kwestii dotyczących nauczania prawa. Debatowano m.in. o tym w jaki sposób uczyć przedmiotów będących wyzwaniem i poruszających kontrowersyjne lub delikatne kwestie, a także o tym, z jakimi trudnościami administracyjnymi muszą mierzyć się zarządzający szkołami prawa oraz w jaki sposób je przezwyciężać.

- Jeżeli chodzi o myślenie o edukacji prawnej, to temat jest bardzo szeroki. Poruszamy zagadnienia w bardzo szerokim spektrum. Mówimy zarówno o problematyce tego, czego uczymy, czyli prezentacja przepisów w każdym kraju w odniesieniu do danej gałęzi prawa, ale również - jak uczymy. Uczymy bowiem nie tylko treści norm prawnych, ale również wartości, które za nimi stoją - mówi profesor Wojciech Zalewski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Panelistką podczas debaty była Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni // fot. Paweł Kukla

Pięciodniowy kongres łączy ze sobą dwa ważne wydarzenia: Światowe Forum Dziekanów Prawa oraz doroczne spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa. W wydarzeniu udział biorą przedstawiciele szkół prawa z ponad 100 najlepszych uczelni na świecie. Po raz pierwszy w swojej wieloletniej historii kongres odbywa się w Polsce. W poprzednich latach miastami-gospodarzami były m.in. Doha, San Francisco Buenos Aires, Mediolan, Madryt, Singapur, Canberra czy Montreal.

Doroczne spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa jest największym wydarzeniem tego typu. Jest ono otwarte zarówno dla członków IALS, jak i osób spoza stowarzyszenia. W wydarzeniu biorą udział dziekani i pracownicy wydziałów prawa, studenci, praktycy prawa, sędziowie i organizacje prawnicze. Inauguracja tegorocznego spotkania miała miejsce w Muzeum Emigracji w Gdyni. Otwierając je, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, prof. dr hab. Wojciech Zalewski podziękował miastu Gdynia za ogromne zaangażowanie w organizację konferencji. Szczególne słowa podziękowania skierował do wiceprezydent Katarzyny Gruszeckiej-Spychały za jej osobisty wkład w organizację, a zwłaszcza za wystąpienie w sesji „Town meets Gown”. Dziekan Zalewski przemawiając w Muzeum Emigracji podkreślił znaczenie wartości humanistycznych w kształtowaniu postaw studentów prawa.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Prawa jest prywatną, apolityczną organizacją non-profit. W jej skład wchodzi przeszło 4500 członków wydziałów prawa z ponad 155 szkół i z 55 krajów świata. Jego głównym zadaniem jest stała poprawa standardów nauczania prawa na uczelniach na całym świecie.

 • Panelistką podczas debaty była Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Panelistką podczas debaty była Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Panel dyskusyjny podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa // fot. Paweł Kukla
 • Wizyta uczestników Światowego Forum Dziekanów Prawa w Muzeum Emigracji w Gdyni
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni wita uczestników Światowego Forum Dziekanów Prawa w Muzeum Emigracji w Gdyni
 • Wizyta uczestników Światowego Forum Dziekanów Prawa w Muzeum Emigracji w Gdyni
 • Wizyta uczestników Światowego Forum Dziekanów Prawa w Muzeum Emigracji w Gdyni
 • Wizyta uczestników Światowego Forum Dziekanów Prawa w Gdyni
 • Wizyta uczestników Światowego Forum Dziekanów Prawa w Gdyni
 • Wizyta uczestników Światowego Forum Dziekanów Prawa w Gdyni