Co nowego

Coraz bliżej przebudowy skrzyżowań na Dąbrowie

Wyłoniono wykonawcę przebudowy skrzyżowań na Dąbrowie // fot. Lechosław Dzierżak

Wyłoniono wykonawcę przebudowy skrzyżowań na Dąbrowie // fot. Lechosław Dzierżak

29.07.2019 r.

Firma Jaros – Inżynieria Ruchu przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy skrzyżowań: ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową oraz ul. Wiczlińskiej z ul. Mietową i ul. Koperkową w Gdyni. Umowa zostanie podpisana 1 sierpnia.

W ogłoszonym pod koniec czerwca przetargu wpłynęły trzy oferty. Spośród nich wybrana została oferta Jaros – Inżynieria Ruchu wynosząca 209 961 złotych brutto.

- Przebudowa skrzyżowań z pewnością usprawni przepustowość ruchu pojazdów, zwłaszcza w perspektywie rozpoczęcia budowy trasy S6. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy coraz bliżej realizacji tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Wybraliśmy wykonawcę, a to oznacza, że w listopadzie będziemy mieli gotową dokumentację projektową, natomiast prace budowlane rozpoczniemy już w przyszłym roku – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W dokumentacji uwzględnione zostaną m.in.:

  • przebudowa skrzyżowania Nowowiczlińska z Rdestowa, w celu uzyskania trzech pasów ruchu, w tym osobnego pasu do skrętu w lewo i osobnego pasu do skrętu w prawo w ulicę Nowowiczlińską,
  • przebudowa skrzyżowania ul. Wiczlińskiej z ulicami Koperkową i Miętową (wraz zaprojektowaniem przejść dla pieszych),
  • projekt oświetlenia dostosowany do nowego układu drogowego,
  •  projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiczlińskiej z Rdestową, który ma zostać dostosowany do nowoprojektowanego układu drogowego oraz projekt nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wiczlińskiej z ul. Miętową. Sygnalizacja musi zostać przystosowana do włączenia do zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar.