Co nowego

Cyfrowa Gdynia

Cyfrowa Gdynia (fot. gdynia.pl / pixabay.com)

Cyfrowa Gdynia (fot. gdynia.pl / pixabay.com)

09.07.2020 r.

Jednym z wyzwań na najbliższe lata, stojących przed gdyńskim samorządem, jest cyfryzacja usług dla mieszkańców. Opracowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań technologicznych na poziomie całej gdyńskiej administracji to projekt, który nie może czekać. Właśnie dlatego rusza projekt Cyfrowa Gdynia.
 
- Świat zmienia się z dnia na dzień, przyspiesza, często nagle i nieoczekiwanie, co potwierdziły ostatnie miesiące. Sytuacja związana z pandemią udowodniła, że sprawna, cyfrowa obsługa mieszkańców jest niezwykle ważnym elementem samorządowej administracji, którą należy stale rozwijać i doskonalić. Gdynia nie pozostanie pod tym względem w tyle. W najbliższych tygodniach opracujemy standard ujednolicenia i podniesienia jakości usług cyfrowych w całej Gdyni, który będziemy systematycznie wdrażać w kolejnych miesiącach – deklaruje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 
Żyjemy w rzeczywistości, w której coraz więcej usług oferowanych jest również w wersji cyfrowej. Gdyńscy samorządowcy uważają, że administracja miejska również musi dążyć do umożliwienia mieszkańcom sprawnej, maksymalnie uproszczonej obsługi online.


 
- Zbudowanie cyfrowej administracji na wysokim poziomie jest jednym z aktualnych priorytetów gdyńskiego magistratu. W wielu przypadkach przepisy dopuszczają taką formę załatwiania spraw, a my dostosowujemy się do pędzącego świata. Mieszkańcy chcą być obsłużeni w urzędzie tak samo, jak choćby w sklepie internetowym: szybko, sprawnie i skutecznie. Staramy się to umożliwiać – mówi Rafał Klajnert, sekretarz miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.  - Dążymy do poszerzenia wachlarza usług. Stawiamy na wymierne korzyści dla mieszkańców. Zniwelujemy technologiczne ograniczenia i stworzymy narzędzia, które zdecydowanie skrócą czas niezbędny na załatwienie każdej ze spraw. Umożliwimy mieszkańcom między innymi: realizowanie płatności online czy elektroniczny obieg dokumentów, a tym samym ograniczenie „papierologii” oraz przyspieszenie procesów administracyjnych. W największym skrócie: chcemy by każdy chętny gdynianin mógł jak największą liczbę spraw załatwić bez wychodzenia z domu. Oczywiście bez wykluczania wszystkich tych, którzy wolą tradycyjną ścieżkę związaną z osobistą wizytą w urzędzie – ta nadal będzie możliwa na niezmiennych zasadach, które znaliśmy sprzed czasu ograniczeń związanych z pandemią i do których mam nadzieję niebawem powrócimy – tłumaczy Klajnert.

Równolegle do upraszczania komunikacji z mieszkańcami, gdyński urząd pracować będzie nad usprawnieniem i ustandaryzowaniem procedur wewnętrznych oraz integracją procesów zachodzących w poszczególnych jednostkach miejskich, a więc również w szkołach i przedszkolach.

- Jednym z kluczowych obszarów związanym ze zmianami cyfrowymi jest edukacja, gdzie nowoczesne technologie wykorzystywane są kompleksowo od kontaktu pomiędzy nauczycielem a rodzicem, po wprowadzanie atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży form wspomagających naukę – mówi Jakub Ubych, radny Miasta Gdyni. - Ostatnie miesiące pokazały, że gdyńskie szkoły muszą być gotowe na wyzwania związane z nauką zdalną, a do tego potrzebne są zarówno stabilna i nowoczesna infrastruktura, jak i narzędzia, dzięki którym możemy prowadzić naukę poza murami szkoły. Kiedyś za nowoczesne rozwiązanie brana była tablica multimedialna i projektor, obecnie jest to standard, a niebawem stanie się wyłącznie jednym z dodatków. Przez ostatnie 15 lat mogłem obserwować rozwój technologii od strony zawodowej: cyfryzacja jest procesem, który nie osiąga mety, co więcej następują coraz szybciej. Musimy dostosować miasto do wyzwań przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji mieszkańców i urzędników – dodaje.
 
W najbliższych dniach prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powoła zespół ekspercki, którego zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie optymalnych, kompleksowych rozwiązań technologicznych dla gdyńskiego magistratu i jednostek miejskich.

- W Gdyni swoją siedzibę ma wiele firm z branży nowych technologii, które dostarczają usługi zarówno do sektora samorządowego i biznesowego. Jednym z założeń projektu jest silna współpraca międzysektorowa, która może doprowadzić do stworzenia klastra technologicznego - w przyszłości gotowego do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą z innymi polskimi samorządami – zapowiada dyrektor Rafał Klajnert.