Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022) Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022)
Co nowego

Czas na zmiany – radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Rewitalizacji

29.03.2017 r.

25 głosami za, bez głosu sprzeciwu, Rada Miasta Gdyni przyjęła 29 marca Gminny Program Rewitalizacji. Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad dwa lata. Rozpoczęła je – w roku 2015 - diagnoza sytuacji dzielnic, w efekcie której wskazano jeden obszar rewitalizacji z sześcioma podobszarami. Całkowita wartość działań rewitalizacyjnych planowanych w Gdyni to około 100 mln zł.

Działania będą prowadzone: w zachodniej części Witomina-Radiostacji, w rejonie ulic Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni, w rejonie dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza, w części dzielnicy Chylonia – osiedle Meksyk oraz w części dzielnicy Leszczynki – tzw. Pekin, w rejonie ul. Rybaków na Babich Dołach.

- Zaplanowane przedsięwzięcia mają charakter zarówno inwestycyjny, jak i społeczny. Ich cel to z jednej strony poprawa jakości życia mieszkańców, z drugiej wykorzystanie potencjału każdego z tych obszarów na rzecz rozwoju miasta – wyjaśnia wiceprezydent miasta Michał Guć.

Gminny Program Rewitalizacji nie powstałby w Gdyni bez osobistego udziału mieszkańców zaangażowanych w procesy konsultacji społecznych. W styczniu 2016 roku, u progu koncepcji gdyńskiej rewitalizacji, rozpoczęły się niemal miesięczne spotkania lokalnych środowisk, wskazujące granice obszarów rewitalizacji. Kolejne rozmowy odbyły się w maju ubiegłego roku, dotyczyły wskazania najpilniejszych potrzeb. Początek 2017 roku, to dalsze konsultacje i analizy projektu przez adresatów rewitalizacji. Na tym etapie łącznie rozpatrzono 224 uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Wiele z nich wzbogaciło ostatecznie dokument. Inne będą inspiracją do działania na terenach nie objętych rewitalizacją.

Sesja Rady Miasta Gdyni - radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Rewitalizacji fot. Sebastian Drausal
 
- Rewitalizacja dla naszego miasta to wyzwanie i szansa na historyczną zmianę w sześciu rejonach miasta, nad którymi roztacza się chmura stereotypów przekazywanych międzypokoleniowo oraz wymagających obszernych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych. Szansy, być może niepowtarzalnej, nie można było zaprzepaścić. Żadne z działań nie mogło być chybione, nieadekwatne do potrzeb społecznych, problemy traktujące jedynie wybiórczo – podkreśla wiceprezydent Michał Guć.

Koncepcja gdyńskiej „odnowy” to odpowiedź na pytania, gdzie rewitalizacja spełni swoją misję, kto najpełniej skorzysta z mechanizmów rewitalizacyjnych, jakie są problemy, a jakie oczekiwania lokalnego środowiska, którym zaplanowane działania powinny wyjść naprzeciw. 

Pięć obszarów zakwalifikowanych do rewitalizacji przejdzie przemiany infrastrukturalne i społeczne, dlatego to mieszkańcy wypowiadali się jakie inwestycje i działania międzysąsiedzkie najlepiej wpiszą się w charakter ich osiedli.
Inny charakter pomocy skierowany jest do mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera. Potocznie nazywany Pekinem rejon gdyńskich Leszczynek znajduje się w prywatnych rękach. Około 10 ha gruntów zamieszkałych przez około 120 rodzin, których warunki nie spełniają żadnych współczesnych standardów może skorzystać z oferty społecznego wsparcia. O propozycjach programu osłonowego mieszkańcy Pekinu dyskutowali podczas ubiegłorocznych konsultacji.
Potrzeby społeczności Wzg. Orlicz-Dreszera były też przedmiotem badania socjodemograficznego, które objęło niemal wszystkich lokatorów.  
Nieszablonowe działania rewitalizacyjne skierowane dla mieszkańców osiedla Pekin są prowadzone przez 10 – osobowy zespół specjalistów, którzy pracują z każdą rodziną indywidualnie. Tworzą konkretną ofertę pomocy, uwzględniając aspekty ekonomiczne i społeczne.