Co nowego

Cztery oferty na rozbudowę Cmentarza Kosakowo

Cmentarz w Kosakowie, fot. ZCK w Gdyni

Cmentarz w Kosakowie, fot. ZCK w Gdyni

23.09.2019 r.

Do przetargu na rozbudowę Cmentarza Kosakowo zgłosiło się czterech wykonawców. Najmłodszy gdyński cmentarz zajmuje obecnie nieco ponad 11 hektarów i zostanie powiększony o ok. 3,5 ha, czyli o 30%. 

Ostatnia rozbudowa Cmentarza Kosakowo miała miejsce pięć lat temu. Stąd decyzja o powiększeniu jego terenu. Statystyki pokazują, że dzięki tej rozbudowie miejsc na pochówki wystarczy na mniej więcej osiem lat.

Prace budowlane obejmą:

 • wykonanie robót ziemnych wraz z ukształtowaniem terenu
 • roboty drogowe
 • budowę schodów terenowych
 • wykonanie sieci wodociągowej wraz punktami czerpania wody,
 • budowę murów oporowych
 • budowę palisad i balustrad ochronnych
 • wykonanie kanalizacji deszczowej
 • budowę wewnętrznej sieci wodociągowej
 • budowę oświetlenia
 • prace estetyzujące: ustawienie ławek, nasadzenie drzew /260 sztuk/ i krzewów, wykonanie trawników.

Do przetargu zgłosiło się 4 wykonawców:
 • Firma budowlano-drogowa MTM S.A – 5 439 240,58 zł brutto
 • WPRD GRAVEL Sp. z.o.o – 7 220 105,25 zł brutto
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. – 9 993 350,72 zł brutto
 • Konsorcjum: MARBUD Sp. z.o.o – Lider PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz – 8 282 767,55 zł brutto
Po weryfikacji ofert zostanie wybrany wykonawca. Miasto na realizację inwestycji zabezpieczyło kwotę 7 198 714,92 zł brutto - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Cmentarz znajduje się na terenie sąsiadującej z Gdynią gminy Kosakowo, przy ul. Rzemieślniczej 26c. Został założony w 1992 roku i jest obecnie jedynym otwartym cmentarzem komunalnym. Na terenie cmentarza jest biuro, kwiaciarnia i kaplica. Cały teren jest objęty monitoringiem, są też ławki, krany z wodą, narzędzia ogrodnicze, konewki. Na cmentarzu w 2011 roku urządzono tzw. Kwaterę amerykańską, w całości pokrytą trawnikiem, na której miejsca pochówków są oznaczane jedynie przy pomocy pionowych kamiennych tablic napisowych i nie ma tam tradycyjnych nagrobków. W 2017 roku urządzono również Kwaterę Leśną, gdzie zmarłych, pochowanych wyłącznie po kremacji (w urnach), upamiętnia się na narzutowych głazach. Kwatery te w ogóle nie wymagają pielęgnacji, a trawnikiem zajmuje się zarządca cmentarza. Na cmentarzu w Kosakowie odbywa się rocznie około 600 pogrzebów (z czego ok. 30% po kremacji).

Dwa pozostałe cmentarze: Witomiński i na Małym Kacku przy ul. Spokojnej są już zamknięte, co oznacza, że nowe pochówki są dopuszczane tylko w miejscu grobów, które uległy likwidacji lub w już istniejących grobach rodzinnych. Kwestie te są regulowane odpowiednimi przepisami.