Co nowego

Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Dzięki projektowi udało się podnieść poziom realizowanych usług przez gdyńskie ośrodki wsparcia //fot. Pexels.com

Dzięki projektowi udało się podnieść poziom realizowanych usług przez gdyńskie ośrodki wsparcia //fot. Pexels.com

19.01.2022 r.

Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności w połączeniu z sytuacjami kryzysu psychicznego, które dotknęły wielu osób w ostatnim czasie, były powodem uruchomienia specjalnego wsparcia dla najbardziej potrzebujących Gdynian. Konsultacje z dietetykiem i z terapeutą, zakup narzędzi do komunikacji alternatywnej oraz sprzętu sportowego i do rehabilitacji, powstanie siłowni zewnętrznej to tylko część działań, które w ubiegłym roku zrealizował MOPS na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach dodatkowego wsparcia.  

Projekt finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, przy udziale środków własnych Gminy Miasta Gdyni. Dzięki projektowi w 2021 roku udało się przeznaczyć blisko sto tysięcy złotych na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie uzyskali lokatorzy mieszkań chronionych i wspieranych, podopieczni dziennych ośrodków wsparcia jak i osoby przebywające w całodobowym Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32A.

- To tylko jedna z wielu inicjatyw, które stworzyliśmy dla osób z niepełnosprawnościami w ostatnim czasie. W 2022 rok wchodzimy z pandemią, dlatego na bieżąco szukamy kolejnych rozwiązań, aby walczyć z skutkami covid-19 i zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z naszych ośrodków. Mimo trudności związanej z pandemią staramy się być kilka kroków do przodu, aby nasza pomoc była skuteczna i precyzyjna - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
- Dzięki temu projektowi udało się udzielić indywidualnej pomocy 120 mieszkańcom z niepełnosprawnościami oraz 12 osobom z ich rodzin - informuje Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. - Choć w 2021 roku priorytetem było bezpieczeństwo epidemiologiczne, dzięki zakupionemu sprzętowi poszerzyliśmy zakres usług, a to miało pozytywny wpływ na stan zdrowia osób korzystających ze wsparcia.
kobieta ćwiczy na rowerze stacjonarnym
Doposażono m.in. Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32A //fot. archiwum MOPS.

Zadbanie o zdrowie w czasie izolacji

 
Dużym wyzwaniem w ubiegłym roku okazała się przedłużająca się izolacja społeczna. W Gdyni skupiono się na tym, aby osoby z niepełnosprawnościami wychodziły z domu i aby aktywnie spędzały czas. Na zmianę stylu życia wpłynęły zorganizowane w tym czasie spotkania oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Na Obłużu, przy kompleksie mieszkań wspieranych zamontowano siłownię zewnętrzną, wyposażoną w rowerek stacjonarny, wahadło, twister, maszynę imitującą chód narciarza oraz maszynę imitującą bieg. Będą z niej mogli korzystać również uczestnicy pobliskiego Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodki wsparcia zostały wyposażone w kijki do nordic walking.

Z nowej siłowni już niebawem będą korzystać lokatorzy mieszkań wspieranych i Środowiskowego Domu Pomocy. //fot. archiwum MOPS.
Tuż przy mieszkaniach wspieranych i Środowiskowym Domu Samopomocy na Obłużu powstała siłownia pod chmurką. // fot. archiwum MOPS. 
 
- Staramy się dbać o przełamywanie izolacji społecznej i utrzymywanie zdrowych nawyków u naszych klientów z niepełnosprawnościami na co dzień. Aby  wesprzeć ich najbliższych zorganizowaliśmy indywidualne i grupowe konsultacje. Widzimy, że osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy mają teraz większą motywację i chęć zadbania o swoje samopoczucie - wyjaśnia Aleksandra Pakólska, kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni. 

Dodatkowe sposoby ochrony przed covid-19

Równie ważną kwestią w 2021 roku było zadbanie o bezpieczeństwo i nierozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 oraz minimalizowanie skutków w przypadku jego wystąpienia.

- Z usług naszego ośrodka korzystają najczęściej osoby niepełnosprawne, w tym z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności – mówi Mirosława Cuper, kierownik Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Bosmańska 32A. – Mając na uwadze wiek i przewlekły charakter schorzeń należy stwierdzić, że u osób tych występuje obniżona odporność. W związku z pandemią utworzyliśmy strefy izolacji i kwarantanny. Ważnym aspektem jest wsparcie finansowe, które otrzymała placówka. Pozwoliło ono na dodatkowe wyposażenie ośrodka w sprzęt rehabilitacyjny (pionizator, rower treningowy poziomy, elementy do UGULA, łóżka), lampę do dezynfekcji, wózek transportowo – kąpielowy, wózek zabiegowy oraz środki ochrony indywidualnej dla podopiecznych i personelu.
Dzięki projektowi udało się kupić m.in. pionizator // fot. archiwum MOPS
Projekt umożliwił m.in. zakup pionizatora.//Fot. archiwum MOPS


Rozmowy stały się łatwiejsze

Kolejnym celem, który udało się zrealizować w 2021 roku było ułatwienie komunikacji osobom z niepełnosprawnościami. Zakupiono tablety, laptopy oraz sprzęt stosowany w komunikacji alternatywnej, czyli sygnalizatory odpowiedzi i komunikatory. Osoby z niepełnosprawnościami w bezpieczny sposób uczestniczyły zajęciach online i mogły pozostać w stałym kontakcie z osobami, z którymi wcześniej spotykały się w formie stacjonarnej.
 
Więcej o innych projektach realizowanych przez MOPS w Gdyni w 2021 pod linkiem: https://mopsgdynia.pl/wiecej-o-dzialalnosci/projekty/