Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Co nowego

Gdynia dokarmia ptaki!

Dokarmianie ptaków zimą // fot.pixabay.com

Dokarmianie ptaków zimą // fot.pixabay.com

22.01.2019 r.

Mroźna i śnieżna zima z jednej strony cieszy miłośników białego szaleństwa, z drugiej utrudnia ptakom zdobywanie pokarmu. Warto o nich pamiętać podczas spaceru w zimowej aurze zaopatrując się w zdrowe, nie szkodzące im przysmaki, takie jak np. ziarno, po które zgłosić się można do Urzędu Miasta.

Ptaki wolno żyjące zarówno na terenach zabudowanych, jak i niezabudowanych można dokarmiać jedynie w wyjątkowych sytuacjach:

  • kiedy temperatury poniżej zera utrzymują się kilka dni z rzędu,
  • kiedy zbiorniki wodne są zamarznięte na całej tafli w sposób utrudniający ptakom wodnym zdobywanie pokarmu.
W ostatnich latach daje się mocno odczuć skutki ocieplenia klimatu, przejawiające się utrzymywaniem się zimą dodatnich temperatur – w takich warunkach ptaki łatwiej znajdują pożywienie. Z tego względu nie należy niepokoić się o kondycję np. kaczek, łabędzi i gołębi podczas przymrozków, wichur, opadów deszczu czy śniegu. Takie warunki po prostu panują podczas zimy, a ptaki są na nie przygotowane. Sytuacja zmienia się, gdy temperatury mocno spadają poniżej zera.
 
Co robić, aby pomóc zimą ptakom wolno żyjącym na terenie miasta?
 
Nie należy podawać ptactwu mokrego i starego chleba i resztek z domowego stołu. Nie należy także dokarmiać ptaków „na zapas”. Karmę dla ptaków należy wykładać w takiej ilości, jaką są one w stanie zjeść natychmiast, aby się nie psuła i nie przymarzła.
 
Jakimi produktami dokarmiać ptaki?

Kaczki i łabędzie preferują ziarna zbóż i drobno pokrojone świeże warzywa surowe lub ugotowane – bez przyprawiania solą! Chleb jest szkodliwy dla wielu gatunków ptaków – nie należy go podawać wróblom, mazurkom, sikorom, kosom, kwiczołom, dzwońcom, trznadlom i ziębom. Wyjątkiem są jedynie gołębie miejskie, sierpówki, kawki lub gawrony, które tolerują suche białe pieczywo pokrojone w drobną kostkę.

Drobne ptaki np. sikory, kowaliki, wróble najlepiej karmić mieszanką ziaren słonecznika, prosa, pszenicy, owsa. Dla sikorek i dzięciołów można wieszać kawałki niesolonej słoninki pamiętając, że trzeba ją usunąć po ok. dwóch tygodniach. Jemiołuszki, dzwońce, rudziki chętnie zjadają suszone owoce jarzębiny głogu i dzikiej róży.
 
Pamiętajmy o tym żeby pokarm był świeży i wykładany w takich ilościach, aby był zjedzony w czasie jednego karmienia.
 
Jeśli napotkasz podczas mrozów osłabione bądź ranne kaczki, łabędzie lub inne wolno żyjące ptaki, zgłoś to do Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu 986.

Jeśli uważasz, że potrafisz racjonalnie pomóc ptactwu zimą, możesz zgłaszać się w środy (jeśli temperatury utrzymywać się będą poniżej zera) w godzinach 13.00-14.00 po ziarno wydawane nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 (dawna siedziba „PLO”). Miejsce wydawania ziarna wskazane zostanie na portierni.

  • Dokarmianie ptaków zimą