Co nowego

Dotacje na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży

Opis alternatywny

16.02.2016 r.

Dokładnie 1 050 000 złotych przyznał prezydent Gdyni na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację imprez przez kluby w pierwszym półroczu 2016 roku. Dotacje z budżetu miasta otrzyma 49 klubów sportowych z Gdyni, które wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez miasto i zgłosiły swoje oferty. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotacje wzrosła o 10 procent, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Budżet przeznaczony na sport młodzieżowy z roku na rok jest coraz większy.

Kryterium decydującym o wysokości dofinansowania były przede wszystkim wyniki sportowe, atrakcyjność programowa oferty oraz liczba szkolonych. Liderami w wysokości przyznanych środków finansowych są piłka nożna, żeglarstwo, judo i pływanie. 250 000 zł otrzymało 8 klubów piłkarskich, 190 000 zł przeznaczono na żeglarstwo zaś równo po 70 000 zł otrzymają gdyńskie kluby pływackie i judo na szkolenie dzieci i młodzieży. - tłumaczy Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Dobra organizacja gdyńskich klubów sprawiła, że dotacje na szkolenie młodych sportowców otrzymało ponad 90 procent zgłoszonych ofert. Do Gdyńskiego Centrum Sportu wpłynęło 77 wniosków, wśród których 73 rozpatrzono pozytywnie. Tylko 4 oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

Miasto Gdynia już od wielu lat wspiera gdyńskie kluby, zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży. Środki finansowe pochodzące z dotacji pomagają w zakupie sprzętu, organizacji wyjazdów na zawody sportowe czy dofinansowaniu działalności. Dzięki dotacjom wiele młodych talentów może poświęcić się swojej pasji, jaką jest sport.

Wsparcie dzieci i młodzieży przynosi efekty w postaci sukcesów i promowaniu zdrowego stylu życia. Coraz więcej młodych osób uprawia sport i uczestniczy w szkoleniach. Przykładem może być żeglarski program Gdynia na Fali, który w gdyńskich szkołach bije rekordy popularności.