Co nowego

Drezyną na bitwę o Gdynię

Opis alternatywny

14.04.2013 r.

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Dorota NelkeProjekt „Gdynia ‘45” zorganizowany 14 kwietnia 2013 r. w Łapinie to kolejna edukacyjna inscenizacja historyczna, którą przygotowało Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Głównym celem wydarzenia było pokazanie historii zdobywania Pomorza, a w szczególności Gdyni, przez Armię Czerwoną w 1945 r. Ponad 50 rekonstruktorów wcieliło się w żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego i żołnierzy wojsk niemieckich, partyzantów oraz członków Tajnego Hufca Harcerzy, organizacji konspiracyjnej działającej w Gdyni i okolicach.Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Dorota NelkeW trakcie turystyczno-historycznej wycieczki uczestnicy część trasy, położonej wzdłuż linii kolejowej z Kolbud do Niestępowa, pokonali na drezynach. Specjalną atrakcją było również zwiedzanie budynku Starej Papierni w Łapinie, w której były odtwarzane sceny zajmowania Gdyni.

Łącznie udział w projekcie wzięło ok. 400 osób. Przygotowano dwie trasy zwiedzania: dla dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat połączoną z warsztatami edukacyjnymi. Udział w nich wzięli rekonstruktorzy, którzy opowiadali o funkcjonowaniu wojskowego szpitala polowego, zaś ratownicy medyczni przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Dorota Nelke

Rys historyczny:
Pomorze w latach 1939-45 było świadkiem wydarzeń, które na stałe wpisały się w pamięć o II wojnie światowej. Jako jedno z pierwszych doświadczyło hitlerowskiego Blitzkriegu i zbrodniczej okupacji, której częścią był obóz Stutthof. Tutaj jednak w wyjątkowo ciężkich warunkach rodziła się i trwała antyniemiecka konspiracja. Totalny charakter konfliktu widoczny jest szczególnie w trakcie pochodu Armii Czerwonej wiosną 1945 r. – niosącej wyzwolenie od Niemców, ale i wyjątkowo gorzki epilog.

• 3 marca 1945 r. wszystkie szlaki komunikacyjne prowadzące do Gdańska zostały opanowane przez oddziały Armii Czerwonej. W ciągu kilku dni udało się zająć Żukowo, Przodkowo, Kartuzy. W walkach toczonych na Pomorzu udział brała polska 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte, która uczestniczyła w zajęciu Wejherowa, a później Gdyni i Gdańska.
• Od 19 marca trwało natarcie na Gdynię, która ostatecznie została zajęta 25 marca.
• 23 marca został zdobyty Sopot, a oddziały radzieckie dotarły do morza i oddzieliły ujście Wisły i Gdańska od Półwyspu Helskiego.
• Od połowy marca trwały walki w lasach oliwskich, a po zajęciu Sopotu przystąpiono do ataku na oddziały niemieckie stacjonujące w Gdańsku. Kolejne dzielnice były zdobywane do końca marca (27.03. zatknięto polską flagę na Dworze Artusa).
•  31 marca Sowieci zdobyli Westerplatte.

Stara Papiernia w Łapinie:
Historia Papierni w Łapinie położonej nad rzeką Radunią sięga roku 1877. Papiernia składała się wówczas z dwóch fabryk – pierwsza produkowała celulozę, którą następnie wozami konnymi przewożono do drugiej fabryki, która wyrabiała papier i papę na dachy.
W dwudziestoleciu międzywojennym Łapino należało do Wolnego Miasta Gdańska, a Łapińska Papiernia była jedyną czynną papiernią na terenie Wolnego Miasta Gdańska. W czasie II wojny światowej Papiernia należała do firmy Krieg et Company, która swoją siedzibę miała w Gdańsku przy ulicy Długi Targ nr 19. W Papierni produkowano wówczas papier stosowany do zaciemniania okien. Po wojnie fabryka przeszła w ręce państwowe.

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Dorota Nelke

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Dorota Nelke

Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”, fot. Michał Kowalski

fot. Dorota Nelke i Michał Kowalski