Co nowego

Druga edycja Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego zakończona

Opis alternatywny

05.11.2015 r.

Budżet obywatelski 2015W głosowaniu, które trwało od 25 października do środy 4 listopada 2015 r., udział wzięło 47 612 osób - 20% mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. To o blisko 7 000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat.

Największe poruszenie budżet obywatelski wywołał w 3 dzielnicach. Rekordową frekwencję - ponad 40% głosujących osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie. Bardzo chętnie (blisko 35% uprawnionych) głosy oddawali również mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła 4%), co najprawdopodobniej wynika z faktu, iż była to jedyna dzielnica, w której oba projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających.

W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4 597 797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu - 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu - po dwa. W wyniku internetowego głosowania prowadzonego na stronie www.bo.gdynia.pl, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów. Najwięcej głosów - 1 794 -  otrzymał projekt „wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej" pod nazwą Aktywna Chylonia, o wartości 350 000 zł zgłoszony w Chyloni.

W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. 4 dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczone na dzielnicę, kolejne 8 były wyczerpania tej puli bardzo bliskie. Wybranym projektem o największej wartości jest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie" opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino, o wartości 546 150 zł. Nie rozdysponowane pozostały środki w kwocie 875 064 zł, które zostaną dodane do puli którą podzielą mieszkańcy poszczególnych dzielnic w 2016 roku.

Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz 2 (z 2 złożonych) wybiegi dla psów.


Na podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim. Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu. Od 25 października w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady - wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady budżetu obywatelskiego, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali - wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze.

Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich - np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic, proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania.

Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysł na realizacje gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.

szczegółowa lista zwycięskich projektów do pobrania