UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Co nowego

Dwie oferty na realizację Mevo 2.0

Błękitne rowery Mevo widoczne na placu Kaszubskim w Gdyni.

Tak rowery Mevo prezentowały się w marcu 2019 roku // fot. Kamil Złoch

27.07.2021 r.

Trwa procedura wyłonienia operatora Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo 2.0. Wiemy, kto chce zrealizować to przedsięwzięcie. Swoje propozycje zgłosiło dwóch wykonawców: konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global S.A. Teraz złożone oferty oceni komisja przetargowa.


Konsorcjuum BikeU i Freebike za wykonanie zamówienia zaproponowało cenę 365,31 mln złotych. Z kolei City Bike Global S.A. wyceniło je na 159,27 mln złotych. Przedstawione oferty różnią się między sobą nie tylko proponowaną ceną za wykonanie zamówienia, ale także parametrami dotyczącymi np. liczby pojazdów ze wspomaganiem czy punktów serwisowania. Konsorcjum BikeU i Freebike oferuje wprowadzenie 3299 rowerów z napędem elektrycznym. Nieco mniej, bo 3200 sztuk, proponuje City Bike Global S.A. W ofercie tego wykonawcy znajdziemy jednak większą liczbę punktów serwisowania – 17. Podczas gdy drugi oferent proponuje 10. Obaj operatorzy przewidują uruchomienie 51 punktów ładowania.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył prawie 107,5 mln zł. We wskazanej kwocie nie wliczono jednak przychodów z abonamentów, sprzedaży powierzchni reklamowej oraz odliczeń podatku VAT. Te podwyższą całkowity budżet przeznaczony na tę inwestycję.
 
Oferty złożone przez konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global S.A. oceni teraz komisja przetargowa. Będą dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu.

Następnie wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie dwóch głównych kryteriów:
  • ceny [60% ogólnej oceny],
  • koncepcji funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalne [40%].

Czym jest wspomniana koncepcja? W jej skład wchodzą:
  • zwiększona bazowa liczba rowerów elektrycznych,
  • liczba dodatkowych punktów ładowania,
  • liczba dodatkowych stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo,
  • odsetek pojazdów zeroemisyjnych, przeznaczonych do obsługi systemu w zakresie relokacji i przewozu rowerów do serwisu,
  • liczba dodatkowych punktów serwisowania.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w ramach przewidzianych kryteriów, będzie musiał m.in. zaprezentować dwa rowery ze wspomaganiem elektrycznym i dwa tradycyjne. Będą one sprawdzone pod kątem zgodności z warunkami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Opinię wyda niezależny biegły rzeczoznawca.

Jakie będzie Mevo 2.0?


Nowe Mevo ma być systemem mieszanym. Będzie się składać z 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych) oraz 717 stacji rowerowych. Miesięczny abonament ma kosztować 29,99 złotych. W każdej z gmin znajdą się punkty ładowania baterii. Będzie można także wypożyczyć rower z rozładowaną baterią.

Umowa z nowym operatorem ma być podpisana na 6 lat. System obejmie 16 gmin: Gdynię, Gdańsk, Sopot, Żukowo, Redę, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumię, Somonino, Stężycę, Kartuzy, Puck oraz Władysławowo, a także Kolbudy i Kosakowo, które niedawno dołączyły do inicjatywy.