Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Co nowego

Działki Leśne się zmieniają. Miej na to wpływ

Działki Leśne się zmieniają. Miej na to wpływ // mat. Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Działki Leśne się zmieniają. Miej na to wpływ // mat. Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

15.03.2019 r.

Od 16 marca do 5 kwietnia będzie można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. 28 marca odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat.

Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany dotyczyć będą rejonu ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej na Działkach Leśnych.
 
Z projektem planu będzie można zapoznać się od 16 marca do 5 kwietnia w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.


 
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 1,83 ha oznaczony symbolem 010 UO. Obecnie obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. Zmiany w wykładanym do wglądu projekcie mają na celu umożliwienie realizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II przy ul. Wolności, zgodnie z wnioskiem Gdyńskiego Centrum Sportu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 28 marca o godz. 17.00, w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30).

Swoje uwagi będzie można składać do 19 kwietnia do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.