Co nowego

Dzielnice konsultują swoje wydatki – dzisiaj Dąbrowa

Radni Dzielnicy Dąbrowa pytają mieszkańców o inwestycje // fot. Lechosław Dzierżak

Radni Dzielnicy Dąbrowa pytają mieszkańców o inwestycje // fot. Lechosław Dzierżak

Radni Dzielnic z Dąbrowy, Śródmieścia i Karwin w najbliższym czasie zapytają mieszkańców o najbardziej potrzebne inwestycje na ich dzielnicach. Gdyńskie Rady Dzielnic od 7 lat posiadają budżet inwestycyjno-remontowy. W skali całej kadencji mają do rozdysponowania łącznie dla wszystkich dzielnic 20 mln zł. Zanim jednak radni podejmą decyzję o jakiejś inwestycji, muszą ją skonsultować z mieszkańcami dzielnicy.

Środki rozłożone są na 4 lata. W pierwszych dwóch latach są mniejsze, to czas kompletowania dokumentacji projektowej. Kolejne dwa lata stoją pod znakiem prac budowlanych. Większość Rad Dzielnic jest już po pierwszych konsultacjach i realizacji części inwestycji. Teraz konsultują pozostałe środki lub niewykorzystane oszczędności.

Dąbrowa

Na Dąbrowie radni dzielnicy większość środków przeznaczyli już na budowę oświetlenia. W ramach realizowanego przez radę projektu „Kompleksowego oświetlenia ciemnych miejsc na dzielnicy” oświetlono już przejścia przy obu dąbrowskich szkołach, przejścia leśne, a także ulice: Kameliową, Koperkową, Łopianową, Macierzanki i Głogową. W tym roku oświetlenie ma powstać przy ul. Kolonia, fragmentach ulic: Łanowej i Nagietkowej (w okolicach poczty) oraz na placu zabaw przy ul. Szafranowej.  Wykonano również chodnik przy ul. Gorczycowej. W bieżącym roku powstanie chodnik przy ul. Miętowej (prawa strona jezdni) oraz zostanie utwardzona ul. Sojowa.

Byliśmy pierwszą dzielnicą, która w tej kadencji zorganizowała konsultacje z mieszkańcami, dlatego też już wiemy, jakie możemy poczynić oszczędności i dzięki nim zlecić wykonanie kolejnych inwestycji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania propozycji inwestycji na maila rada.dabrowa@gdynia.pl lub podczas spotkania – mówi Wojciech Spisak, wiceprzewodniczący zarządu dzielnicy Dąbrowa.

Konsultacje na Dąbrowie odbędą się w czwartek, 22 lutego o godz. 18.00, w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73. Budżet inwestycyjno-remontowy dla Dąbrowy wynosi 1 406 005,74 zł. Radni w pierwszej połowie kadencji zadecydowali o wydaniu ponad miliona złotych, o przeznaczeniu pozostałej kwoty chcą zadecydować jeszcze w lutym. Wśród propozycji znajdują się: oświetlenie przy szkole i przy ul. Sojowej, chodniki, utwardzenie ulicy Kameliowej i Sojowej oraz remont zniszczonych miejsc postojowych. Mieszkańcy mogą mieć wpływ na to, które inwestycje zostaną zlecone w pierwszej kolejności.

Parking przy ul. Szafranowej // fot. Lechosław Dzierżak

Śródmieście

Radni Dzielnicy Śródmieście zapytają mieszkańców o największe potrzeby inwestycyjne w czwartek, 27 lutego. Konsultacje odbędą o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 21. 

– Proponujemy przebudowę placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego. Plac znajduje się pomiędzy punktowcami. Jest uczęszczany przez rodziny z dziećmi i wymaga odnowienia. Myślimy, aby na ten cel przeznaczyć pieniądze zarówno z budżetu inwestycyjno-remontowego, jak i ogólnego budżetu dzielnicy. Szacuje się, że całkowity koszt budowy placu wyniesie ok. 380 tys. zł. W propozycjach mamy również remont nawierzchni wewnętrznego placu przy Szkole Podstawowej nr 21, a także remonty chodników w okolicach ul. Abrahama – mówi Elżbieta Raczyńska, przewodnicząca zarządu dzielnicy Śródmieście.

– Na placu zawsze bawi się dużo dzieci. Mieści się on pomiędzy żłobkiem a przedszkolem. Mieszka tu sporo rodzin z dziećmi. Bywa, że plac jest wypełniony dziećmi po same brzegi. Urządzenia są już mocno zniszczone, chcemy je wymienić na nowe, dostosowane głównie dla najmłodszych dzieci – mówi Barbara Zmarzlik, Radna Dzielnicy Śródmieście.Rada Dzielnicy Śródmieście w całej kadencji miała do dyspozycji  1 127 235,24 zł. Około miliona już wydała na remonty chodników w Śródmieściu, m.in. na Abrahama, Żeromskiego, Bema, Żwirki i Wigury, Starowiejskiej, Żołnierzy I Armii WP, Janka Wiśniewskiego czy przy skwerze Kościuszki. Podczas spotkania z mieszkańcami chcą debatować z zainteresowanymi mieszkańcami o tym, na jaką inwestycję przeznaczyć pozostałą kwotę – ok. 120 tys. zł.

Karwiny

Kolejną dzielnicą przygotowującą konsultacje społeczne są Karwiny. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018 roku w godzinach 17.00-19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Karwiny w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa 10. Dla tej dzielnicy będą to pierwsze konsultacje, więc mieszkańcy mają do dyspozycji jeszcze całą kwotę – 625 485,02 zł.

– Wśród propozycji, jakie zaproponujemy mieszkańcom, są między innymi nasadzenia zieleni przy skrzyżowaniu Brzechwy, Baczyńskiego i Makuszyńskiego czy uporządkowanie miejsc postojowych w rejonie Baczyńskiego, Korzennej czy przy szkole podstawowej i przedszkolu przy Chwaszczyńskiej. Rozważaliśmy również budowę kładki nad torami. Temat na razie musimy odłożyć. Zaproponujemy tę inwestycję jako wspólną dwóch dzielnic w przyszłej kadencji – mówi Przemysław Dzierżak, wiceprzewodniczący zarządu dzielnicy Karwiny.

Wśród propozycji znajduje się również wymiana nawierzchni boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na Karwinach II oraz budowa dojścia do obiektów sportowych szkoły od strony ul. Nałkowskiej, stanowiącego również alternatywną drogę do budynku szkoły i basenu.

Karwiny, ul. Korzenna fot. Przemysław Dzierżak

Propozycje inwestycji można kierować bezpośrednio do radnych dzielnicy na spotkaniach lub za pośrednictwem biur rad dzielnic. Adresy, kontakty i godziny dyżurów można znaleźć na stronie: www.gdynia.pl.

Gdyńskie Rady Dzielnic dysponują tzw. budżetem statutowym, z którego realizują przeróżne wydarzenia dla mieszkańców, dofinansowują lokalne placówki i przeprowadzają mniejsze inwestycje. Dla wszystkich dzielnic jest to ponad 2 mln zł rocznie (ok. 8,5 mln w skali obecnej kadencji). Drugim budżetem jest budżet inwestycyjno-remontowy, w ramach którego dzielnice mogą finansować inwestycje i remonty. W skali wszystkich dzielnic jest to kwota 20 mln zł. Środki te mogą być przeznaczane m.in. na remonty i budowy dróg, chodników, oświetlenia, zagospodarowywanie zieleńców. Tylko 10% budżetu rady mogą przeznaczyć na rekreację. Razem jeszcze ze środkami, które Rady Dzielnic pozyskują w ramach konkursu Przyjazna Dzielnica w ramach obecnej kadencji dysponują kwotą ok. 30,5 mln zł.

  • ikonaOpublikowano: 22.02.2018 14:00
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.02.2018 14:30
  • ikonaZmodyfikował: Lechosław Dzierżak
ikona

Najnowsze