UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Co nowego

Ekologia i projektowanie idą w parze

Projekt domku dla owadów, zaprojektowany przez Stowarzyszenie Traffic Design. Domek jest wysoką konstrukcją ustawioną w parku; zbudowany z naturalnych materiałów i wyposażony w niezbędna dla owadów rurki o różnych średnicach. Całość konstrukcji okala szkielet przypominający kształtem owada. 
Po prawej stronie, na dole, wizualizacja autonomicznej szklarni-zielnika, który zaprojektowała Fundacja Mozi. Szklarnia jest prostą konstrukcją, wykonaną z drewna i szkła. Na dachu zamieszczony jest panel słoneczny. 
Po prawej stronie, na górze, projekt Teatru Korkoro, permakultura, projekt zagospodarowania terenu przedstawiony na planszy, fot. Anna Miara Bianiecka
// mat. prasowe

Wybrano projekty, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju miasta i które otrzymają dofinansowanie. Po lewej wizualizacja domku dla owadów (Stowarzyszenie Traffic Design), po prawej, na dole, autonomiczna szklarnia-zieleniak (Fundacja Mozi), mat. prasowe; po prawej, na górze, permakultura, projekt Teatru Korkoro, fot Anna Maria Biniecka

11.05.2021 r.

Hotele dla owadów, autonomiczna szklarnia-zieleniak z punktem edukacyjnym oraz nowy kompleks parkowo-artystyczny. To projekty, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju miasta i właśnie otrzymały dofinansowanie na realizację. A wszystko po to, by żyło się lepiej!


Małe zmiany na co dzień oraz wspieranie działań proekologicznych to pierwszy krok do poprawy jakości naszego życia oraz środowiska. Ważne są zatem działania edukacyjne i projekty, które będą inspiracją dla mieszkańców i jednocześnie zachęcą ich do stosowania dobrych, ekologicznych praktyk.

W lutym ogłoszono otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 3370/21/VIII/M). W tegorocznej edycji skupiono się na zapobieganiu zmianom klimatycznym. Wszystko po to, by mieszkańcom żyło się lepiej. Do konkursu wpłynęły cztery oferty, z czego trzy uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 149 981,40 zł.

Wizualizacja hotelu dla owadów. Stowrzyszenie Traffic Design. // mat. prasowe
Wizualizacja hotelu dla owadów. Stowrzyszenie Traffic Design. // mat. prasowe

Stowarzyszenie Traffic Design zaprojektowało specjalne obiekty stworzone z myślą o owadach. Mają one formę dobrze zaprojektowanych, ekologicznych rzeźb. Hotele zostaną rozmieszczone w trzech różnych lokalizacjach - w parku Kilońskim, na terenach zielonych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79) oraz w parku w okolicy Kamiennej Góry. Hotele dla owadów są wykorzystywane w różnych celach. Wspierają proces zapylania kwiatów roślin owadopylnych, sprzyjają zakładaniu np. pszczelich gniazd i umożliwiają hibernację biedronek czy motyli. Projekt łączący sztukę projektowania z ochroną środowiska naturalnego będzie tworzył przyjazny ekosystem dla owadów, a jednocześnie wzbogaci walory estetyczne każdej z dzielnic.

– Umiejscowienie obiektów w trzech różnych punktach miasta umożliwi dotarcie z proekologicznym przekazem do różnych grup odbiorców - uczniów, spacerowiczów, turystów, mieszkańców dzielnic usytuowanych daleko od centrum miasta – mówi Monika Domańska ze Stowarzyszenia Traffic Design.


Projekt Autonomicznej Szklarni-Zieleniaka, Fundacja Mozi. // mat. prasowe
Projekt autonomicznej szklarni-zieleniaka. Fundacja Mozi. // mat. prasowe

Fundacja Mozi zbuduje autonomiczną szklarnię-zieleniak. Powstanie ona przy Szkole Podstawowej nr 26 (ul. Tatrzańska 40). Projekt jest skierowany zarówno do uczniów szkoły, dzieci i młodzieży, jak również do dorosłych i wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta. W projekcie przewidziano także stworzenie punktu edukacyjnego, w którym będzie można prowadzić lekcje i warsztaty.

Dzięki panelom solarnym i systemowi nawadniania wodą deszczową autonomiczna szklarnia może być też ciekawą propozycją w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykonania naturalnych nasadzeń. Inicjatorom zależy na zaangażowaniu społeczności w wykonanie, utrzymanie i dalszy rozwój projektu, który przyczyniłyby się do długofalowego kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.

– Podstawą kształtowania nowych wzorców zachowania i świadomości ekologicznej jest wiedza, a zdobywanie jej jest dużo łatwiejsze i ciekawsze, jeżeli dzieci mogą uczestniczyć w różnych procesach i przedsięwzięciach. Chcąc edukować na rzecz zrównoważonego rozwoju, potrzebne jest działanie, które nie tylko wpłynie na dzieci, młodzież, ale też na dorosłych. Edukacja i kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych jest bardzo ważna, dlatego dobre wzorce trzeba przekazywać już od najmłodszych lat. Zarówno wiedza, jak i styl życia podlegają ciągłym zmianom, przede wszystkim dzięki edukacji, prowadzącej do upowszechnienia wzorca kultury ekologicznej – wyjaśnia Monika Gradzik z Fundacji Mozi.

Permakultura, projekt Teatru Korkoro. // fot Anna Maria Biniecka
Permakultura, projekt Teatru Korkoro. // fot Anna Maria Biniecka

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Korkoro stworzy kompleks parkowo-artystyczny przy ulicy Bernadowskiej, w sąsiedztwie leśnego rezerwatu przyrody Łęg nad Sweliną. Zaplanowano rozmaite warsztaty i webinary z zakresu edukacji ekologicznej oraz artystycznej. Uczestnicy będą mogli między innymi poszerzać swoją wiedzę o permakulturze, alternatywnych źródłach energii czy zielarstwie i sposobach wykorzystywania dzikich roślin w codziennym życiu.

– Permakultura to gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych. Permakultura zakłada, że nowo powstający ogród będzie jak najbardziej zbliżony do naturalnego ekosystemu. Wykorzystujemy w tym celu zachodzące w naturze procesy, takie jak dobroczynne działanie organizmów glebowych, czy też doceniamy resztki organiczne i pozwalamy im wzbogacać podłoże. Dzięki takiemu postępowaniu gleba jest zdrowa i może wydawać maksymalne plony – wyjaśnia Krzysztof Gojtowski ze Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego Korkoro.

W planach są także warsztaty tworzenia biorzeźby, z których finalnie powstanie innowacyjna ogólnodostępna ścieżka turystyczna. Koncept jest kierowany do szerokiej grupy odbiorców i ma zachęcać mieszkańców do aktywnego, twórczego spędzania wolnego czasu. Ponadto ma zwiększać poczucie wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.

Nagrodzone projekty wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju miasta i zostaną zrealizowane w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 3370/21/VIII/M).

  1. Stowarzyszenie Traffic Design na projekt „Designerskie hotele dla owadów”: 48 865,60 zł;
  2. Stowarzyszenie Teatralno-edukacyjne Korkoro na projekt „Perma Kultura Korkoro”: 31 815,80 zł;
  3. Fundacja Mozi na projekt „Zieleniak-autonomiczna szklarnia”: 69 318,60 zł.