Co nowego

Fundusz Sąsiedzki otwiera się na pomysły gdynian

Do zaangażowania w Fundusz Sąsiedzki zachęcają: Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Aleksander Trafas

Do zaangażowania w Fundusz Sąsiedzki zachęcają: Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Aleksander Trafas

17.02.2020 r.

Uwaga, mieszkańcy obszarów rewitalizacji! Jeśli macie pomysły na to jak sprawić, by wasi sąsiedzi byli jeszcze bardziej aktywni, by mogli lepiej się poznać i spędzać z sobą więcej czasu, skorzystajcie z Funduszu Sąsiedzkiego. Dzięki niemu realizacja inicjatyw zmieniających nas i nasze najbliższe otoczenie może zyskać wsparcie finansowe.

Fundusz Sąsiedzki „Gdynia odNowa”, którego kolejna edycja rozpoczyna się już 2 marca, to szansa na wzmocnienie działań społecznych prowadzonych na obszarach rewitalizacji: w zachodniej części byłej dzielnicy Witomino-Radiostacja, na osiedlu Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni, na osiedlu Meksyk na Chyloni, w części dzielnicy Oksywie (rejon dawnej wsi Oksywie oraz ul. Dickmana i ul. Śmidowicza) oraz w części dzielnicy Babie Doły (rejon ul. Rybaków).
 
- Bardzo nam zależy na tym, by rewitalizacyjnym zmianom infrastrukturalnym, dzięki którym wzrasta jakość życia mieszkańców, towarzyszyła zmiana społeczna. Chcemy wyzwolić w gdynianach z obszarów rewitalizacji jeszcze większą chęć do wspólnego działania i inicjowania zmian, chcemy stwarzać im warunki do ciekawego, wspólnego spędzania czasu, wzbudzić poczucie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenia – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Ten zamysł realizujemy w Przystani Opata Hackiego 33 na Chyloni, centrum sąsiedzkim działającym dzięki dobrej, sąsiedzkiej energii, a wkrótce po przerwie spowodowanej przebudową budynku realizować będziemy w Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu. Jestem przekonany, że gdynianie mają mnóstwo pomysłów i chęci do działania. Teraz, w ramach Funduszu Sąsiedzkiego, chcemy ich zachęcić do podzielenia się nimi. Dajemy okazję do wprowadzenia tych idei w życie. Pierwszy Fundusz Sąsiedzki, ogłoszony w roku 2018 dla trzech obszarów rewitalizacji, przyniósł ponad 20 zrealizowanych inicjatyw. To zarówno wydarzenia jednorazowe, na przykład międzypokoleniowa „Kolorowa krzyżówka na Chyloni” jak i działania, których efekty możemy wciąż podziwiać: mam tu na myśli mural na ścianie siedziby Miejskiego Klubu Seniora „Witomino” – wspólne dzieło seniorów i przedszkolaków. Teraz, gdy rozszerzamy Fundusz Sąsiedzki na pięć obszarów, pomysłów z pewnością będzie więcej.
 


W tym roku mogą się odbyć nawet trzy edycje konkursu. Dwa pierwsze nabory potrwają od 2 do 16 marca oraz od 1 do 15 czerwca. Jeśli po ich zakończeniu pozostaną niewykorzystane środki, ogłoszony zostanie nabór trzeci: od 14 do 21 września 2020 r.
 
Fundusz Sąsiedzki „Gdynia odNowa” ma formułę konkursu, w ramach którego specjalna komisja przyznaje punkty według ustalonych wcześniej kryteriów, dostępnych dla wnioskodawców. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać indywidualnie, ale też w sąsiedzkich grupach. Każdy, kto potrzebuje pomocy w dopracowaniu lub przygotowaniu wniosku, może skorzystać z pomocy animatorki.

 Trzeba pamiętać, że zgłoszona inicjatywa musi być zrealizowana na terenie danego podobszaru rewitalizacji i na rzecz jego mieszkańców – ma bowiem integrować mieszkańców, budować lokalną tożsamości oraz więzi społeczne.
 
Każda z sąsiedzkich inicjatyw może liczyć na wsparcie w kwocie do 2000 zł. Z tych pieniędzy kupione zostaną towary czy usługi potrzebne do realizacji pomysłu. Co ważne: autor nie otrzyma pieniędzy „do ręki”. Zakupów dokona realizator projektu, oczywiście w porozumieniu z autorem.
 
W 2020 roku pula w ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” wynosi 43 334,00 zł, w tym:

 • na inicjatywy realizowane w zachodniej części byłej dzielnicy Witomino-Radiostacja - 13 334,00 zł;
 • na inicjatywy realizowane na Oksywiu w rejonie dawnej wsi Oksywie oraz ulic A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza - 10 000,00 zł;
 • na inicjatywy realizowane na osiedlu Zamenhofa - Opata Hackiego, na terenie osiedla Meksyku oraz w dzielnicy Babie Doły - rejonie ulicy Rybaków - po 6667,00 zł na każdy z tych trzech podobszarów.
 
Ważne informacje:
 • inicjatywa sąsiedzka musi być zrealizowana na terenie danego podobszaru rewitalizacji i na rzecz jego mieszkańców;
 • celem inicjatywy sąsiedzkiej powinna być integracja mieszkańców, budowanie lokalnej tożsamości i więzi społecznych;
 • realizatorem inicjatywy może być wyłącznie osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) lub nieformalna grupa mieszkańców;
 • osoba fizyczna realizująca inicjatywę samodzielnie lub lider nieformalnej grupy mieszkańców powinien mieszkać w granicach danego podobszaru rewitalizacji, zgodnie z wykazem ulic (można go naleźć na www.gdynia.pl/rewitalizacja);
 • środki finansowe nie będą przekazywane bezpośrednio realizatorom - wydatki niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy pokryje organizatora, w porozumieniu z realizatorem;
 • wszystkie inicjatyw powinny zakończyć się do 6.12.2020 r.
 
Inicjatywy mogą dotyczyć takich tematów, jak:
 • przestrzeń publiczna (np. stojak na rower, trawnik, nasadzenia zieleni) w zakresie służącym lokalnej społeczności;
 • wydarzenia kulturalne (np. koncert, wystawa, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji;
 • edukacja (na przykład warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji;
 • ekologia (na przykład szkolenia, zajęcia edukacyjne) na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji;
 • aktywności sportowe (na przykład zawody, rozgrywki, pokazy, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji;
 • spotkania integracyjne z określonym motywem przewodnim (np. rocznice, święta, wspólne hobby) na rzecz i udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji.
 
Z Funduszu Sąsiedzkiego nie można:
 • finansować kosztów osobowych po stronie realizatora inicjatywy, w tym kosztów koordynacji i administracji działań w ramach inicjatywy;
 • udzielać pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 • finansować zakupu środków transportu i artykułów spożywczych;
 
Składanie wniosków:
 • od 2 do 16 marca 2020 r.;
 • od 1 czerwca do 15 czerwca 2020 r.;
 • Jeśli zostaną niewykorzystane środki:
 • od 14 do 21 września 2020 r.
 
Tu dostaniesz materiały informacyjne i złożysz wniosek:
* Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 21,
* Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, tel. 58 727 39 31,
* Miejski Klub Seniora „Witomino”, ul. Widna 8,
w każdą środę w trakcie naboru w godz. 16:00 – 18:00.
 
Dowiedz się więcej:
Pomocą w przygotowaniu projektu do Funduszu Sąsiedzkiego służy Joanna Pytel - animatorka z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Można ją spotkać podczas dyżurów:
* Miejski Klub Seniora „Witomino”, ul. Widna 8
środa (4 i 11 marca), godz. 17:00 – 19:00
piątek (14 i 28 lutego, 6 marca), godz. 17:00 – 18:30
* Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33
wtorek, 11 lutego (godz. 16:30-18:00), 25 lutego (godz. 9:00 – 12:00) 3 i 10 marca (15:00-19:00)
środa, 12 i 26 lutego (godz. 9:00 – 12:00), 4 i 11 marca (9:00-12:00)
* Ogród Deszczowy przy ul. Śliwkowej
wtorek, 25 lutego (godz. 15:00 – 16:00), 3 i 10 marca (10:00 – 12:00)
czwartek, 27 lutego (godz. 15:00 – 16:00), 5 i 12 marca (15:00-16:00)
* Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy”, ul. Żeglarzy 5
poniedziałek, 2 i 9 marca (godz. 17:00-19:00)
środa, 26 lutego (godz. 12:30-14:00), 4 i 11 marca (godz. 12:30-14:00)
* Zespół dworsko-folwarczny przy ul. Rybaków
poniedziałek, 2 i 9 marca (godz. 15:00-16:30)
środa, 26 lutego (godz. 15:00-16:00)
czwartek, 27 lutego (godz. 9:00-10:30), 5 i 12 marca (godz. 9:00-10:30).

Można też dzwonić pod nr. 58 7272 39 25 lub pisać na adres email: j.pytel@lis.gdynia.pl
 
Materiały
Szczegółowe zasady Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” 2020, regulamin, pliki do pobrania, a także aktualności są dostępne na stronie
www. l i s . g d y n i a . p l / f u n d u s z s a s i e d z k i

 • fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Materiały Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Materiały Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Materiały Laboratorium Innowacji Społecznych