Co nowego

Gdynia, czyli miasto przyjazne energii

Bulwar Nadmorski po zmroku, świecące nowe latarnie

Wyróżnienie dla Gdyni dotyczy całokształtu miejskich działań na rzecz odpowiedzialnego rozwoju energetycznego. Na zdjęciu nowe latarnie przy bulwarze Nadmorskim, które korzystają z energooszczędnych opraw LED, fot. Dzielnice #wGdyni / archiwalne

05.11.2021 r.

Niezawodne i bezpieczne dostawy energii, przeciwdziałanie smogowi i rozwój elektromobilności – to główne kryteria, które pozwalają wyłonić najlepsze gminy w Polsce. Gdynia znalazła się wgronie „Samorządów przyjaznych energii”, zdobywając grant inwestycyjny o wartości 10 tys. złotych w konkursie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.


Gdynia, zdaniem branżowych ekspertów, należy do najbardziej przyjaznych nowoczesnej energetyce samorządów w Polsce. Miasto zostało docenione w siódmej edycji konkursu „Samorządy przyjazne energii”, zdobywając specjalne wyróżnienie.

To konkurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu m.in. Energa-Operator czy Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zgodnie z założeniami konkursu, jego kapituła co roku docenia samorządy podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność.

- To kolejny dowód na to, że nasze miejskie działania związane z rozwojem energetyki to właściwy kierunek. Dziś świadomość na temat tego, jak dbać o środowisko korzystając z nowych technologii staje się coraz powszechniejsza, ale warto pamiętać, że jako miasto już dawno obraliśmy zeroemisyjność i dbałość o środowisko za jedne z priorytetów. Chcemy dawać dobry przykład nie tylko mieszkańcom, ale i innym samorządom – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Miasto razem z wyróżnieniem otrzyma też grant inwestycyjny o wartości 10 tysięcy złotych. Może on zostać wykorzystany na realizację projektu poprawiającego bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców.

Dla energetycznego rozwoju


Warto przypomnieć, że miasto Gdynia od lat podejmuje szereg działań na rzecz odpowiedzialnego rozwoju energetyki. To m.in. programy, które angażują mieszkańców, wymieniając chociażby zwiększający świadomość ekologiczną wśród uczniów konkurs „Strażnicy energii” czy Rodzinną Olimpiadę Energetyczną o Puchar Prezydenta Gdyni.

Gdynia od ponad 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizację źródła ogrzewania, polegającej na likwidacji pieca na paliwo stałe i podłączenie domu czy mieszkanie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź gazowej. Aktualnie mieszkańcy mogą również ubiegać się o dotację na montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych. Miasto od lat jest też liderem grupowych zakupów energii elektrycznej dla kilkudziesięciu podmiotów, głównie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

Gdynianie mogą też korzystać z konkretnych narzędzi, które pomagają im w bardziej efektywnym wykorzystywaniu energii w swoich gospodarstwach domowych – to m.in. akcja bezpłatnych badań termowizyjnych „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” czy mapy termowizyjne, które powstawały we współpracy z OPEC Gdynia. Również we współpracy z OPEC oraz PGE Energia Ciepła miasto prowadzi projekt „Ciepłolubni”, którego celem jest zachęcanie mieszkańców do korzystania z ciepła sieciowego.

W 2014 roku w strukturach Urzędu Miasta Gdyni powstał Samodzielny Referat ds. Energetyki. Do jego podstawowych zadań należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Gdyni.

Gdynia ponadto może pochwalić się nowoczesną, ekologiczną komunikacją publiczną, która niejednokrotnie jest wzorem dla innych samorządów. Coraz większa część taboru to zeroemisyjne pojazdy, w tym także trolejbusy, które zwiększają swój zasięg także poza siecią trakcyjną przez instalowanie nowych baterii. Miasto regularnie modernizuje też m.in. oświetlenie uliczne, korzystając z energooszczędnych opraw LED czy stawia na konsekwentny rozwój elektromobilności poprzez działania wspierające rozbudowę sieci ładowarek aut elektrycznych na terenie miasta.