Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Co nowego

Gdynia dba o swoje zabytki

W rejestrze zabytków znajduje się m.in. Kamienica Hundsdorffów // fot. Karol Stańczak

W rejestrze zabytków znajduje się m.in. Kamienica Hundsdorffów // fot. Karol Stańczak

27.12.2019 r.

Rekordowa, niemal dwa razy większa niż przed rokiem dotacja pozwoli odzyskać gdyńskim zabytkom dawny blask. W 2020 roku na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru Gdynia przeznaczy 1 600 000 złotych. Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać do 10 stycznia 2020 roku.
 
Gdynia od wielu lat konsekwentnie pracuje na rzecz dziedzictwa architektonicznego miasta. Jednym z podejmowanych działań jest wsparcie finansowe prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru.
 
Na ten cel w 2020 roku miasto przeznaczy rekordową kwotę – 1 600 000 zł. To niemal dwukrotność poprzedniego dofinansowania, które wyniosło 842 000 zł.
 
Wnioski o dotację dotyczyć mogą zabytków wpisanych do rejestru, w tym budynków znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Gdyni. Należy je składać do 10 stycznia 2020 roku za pomocą formularza do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Gdyni, na adres al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 
O dotacje mogą ubiegać się właściciele budynków wpisanych do rejestru oraz budynków położonych na obszarach zabytkowych, czyli Śródmieścia, Kamiennej Góry, Orłowa, Oksywia, Małego i Wielkiego Kacka. Zgłoszone obiekty dzielone są na trzy grupy, zróżnicowane pod względem ich walorów zabytkowych, zakresu prac, które będą objęte dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty dotacji.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje, regulamin, formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki w zakładce „Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach". Informacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UM Gdyni pod numerem telefonu 58 668 83 43.
 
W ubiegłych latach dotację otrzymały m.in.:
- Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87,
- budynek Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II 1,
- tzw. Bankowiec, czyli zespół mieszkaniowy Banku Gospodarstwa Krajowego, ul. 3 Maja 27-31,
- kościół pw. Michała Archanioła, ul. Arciszewskich 2
- „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26,
- kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46,
- dom wiejski z 1914, ul. św. Mikołaja 9,