Co nowego

Gdynia doceniona w konkursie Budowa Roku 2016

27.06.2017 r.

Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016. Prestiżową nagrodę przyznał Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Nagrodę II stopnia odebrał 27 czerwca w Warszawie wiceprezydent Gdyni Marek Stępa.
 
Konkurs jest organizowany corocznie - w tym roku odbyła się jego 27 edycja. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, które mogą pochwalić się wyróżniającymi wynikami realizacyjnymi. Nagrodzone inwestycje charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
 
Jury przyznało Gdyni nagrodę II stopnia za wysoki techniczny poziom rozwiązań projektowych i jakość wykonawstwa, które zostały osiągnięte w niełatwych uwarunkowaniach sąsiedztwa funkcjonującej szkoły i na niewielkiej działce.
 
Gdyńska inwestycja objęła budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę sieci ciepłowniczej. Budynek sali gimnastycznej ma ponad 3 700 m kw powierzchni. Posiada dwie kondygnacje, przyziemie i parter z parterowym łącznikiem o długości ponad 5 m. Poza budową nowej sali gimnastycznej w ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę istniejącego budynku szkoły. Należało m.in. dostosować go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zaadoptować pomieszczenia po rozbiórce łącznika do starej sali gimnastycznej, wzmocnić wieniec II piętra, uzupełnić izolację przeciwwilgociową  termiczna części fundamentów oraz przebudować instalację teletechniczną (na potrzeby e-dziennika).
 
Koszt inwestycji wyniósł 7.178.990,73 zł, z czego wartość robót budowlano-montażowych to 7.102.730,73 zł a wartość nadzoru inwestorskiego 76.260,00 zł.
 
Warto przypomnieć, że w minionym roku w tym samym konkursie nagrodzono Gdyńskie Centrum Filmowe, a w 2014 roku salę gimnastyczną z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 6 na Obłużu.
 
Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski
 • Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016 fot. Michał Kowalski