Co nowego

Gdynia - „Innowacyjny Samorząd”!

Gdynia otrzymała nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia w konkursie „Innowacyjny Samorząd”, fot. Przemysław Kozłowski

Gdynia otrzymała nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia w konkursie „Innowacyjny Samorząd”, fot. Przemysław Kozłowski

Gdyńskie innowacje docenione na tle całego kraju. W pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” organizowanego pod patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju Gdynia otrzymała aż cztery laury. To nagroda wśród dużych miast za działania związane z gdyńskimi ogrodami deszczowymi oraz trzy wyróżnienia: za projekty Utrecht, Creating Automotive Renewal i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz UrbanLab Gdynia.

Podczas gali wręczenia nagród pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” w siedzibie Ministerstwa Rozwoju laury za gdyńskie projekty odbierała wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki z nagrodą, fot. Przemysław Kozłowski


Gdynia zdominowała listę laureatów w kategorii dużych miast, otrzymując nagrodę główną za Gdyński Ogród Deszczowy – projekt zachęcający mieszkańców do tzw. małej retencji wody deszczowej - oraz wyróżnienia dla trzech projektów, które dały miastu miano finalisty: Utrecht, czyli reintegracja osób borykających się z problemem bezdomności, Projekt CAR - Creating Automotive Renewal i kampania Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gdyni oraz UrbanLab Gdynia, czyli mechanizm dyskutowania i sposób wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia.

- Mam zaszczyt reprezentować szczególne miasto, które można nazwać ikoną polskiej nowoczesności i śmiało można powiedzieć, że innowacyjność ma wpisaną w swoje DNA. To rodzaj zobowiązania, któremu musimy dzisiaj podołać – mówiła podczas odbierania nagrody Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - To miasto, które nie tylko powstało w bardzo krótkim czasie, ale i w równie krótkim czasie osiągnęło niezwykłą pozycję. Było to możliwe dzięki niezwykłej wizji, opartej na głębokiej wiedzy i doskonałej diagnozie, wielkiej determinacji i odwadze do wprowadzania zmian i na bardzo głębokim patriotyzmie. Dziś myśląc o innowacjach nie myślimy o nagrodach, lecz o tym, aby każda z nich na końcu miała jeden wymierny skutek: lepsze życie naszych mieszkańców i uśmiech na twarzy każdego gdynianina – podkreśliła w swoim przemówieniu wiceprezydent Gdyni.

Głównymi kryteriami oceny konkursowych zgłoszeń było nowatorstwo zastosowanego rozwiązania i rezultaty jego wdrożenia.

Gdyński Ogród Deszczowy


Projekt, który zdaniem konkursowej kapituły zasłużył na główną nagrodę w skali ogólnopolskiej to inicjatywa zachęcająca mieszkańców Gdyni do tzw. małej retencji wody deszczowej oraz edukacji na temat roli i znaczenia wody deszczowej w środowisku miejskim.Gdynia uruchomiła program dotacji dla mieszkańców na założenie ogrodu deszczowego, czyli ekologicznej konstrukcji zagospodarowującej i oczyszczającej „deszczówkę” na własnej nieruchomości. Powstał zbiór dobrych praktyk, z których mogą korzystać osoby projektujące ogród deszczowy (dostępny pod adresem: www.gdynia.pl/ogroddeszczowy).

Pierwszy ogród deszczowy powstał podczas praktycznego warsztatu z udziałem mieszkańców przy Gdynia InfoBox. Jego powstanie zapoczątkowało realizację dalszych inwestycji w małą retencję w obszarze miasta, m.in.: przy ul. Zwycięstwa, ul. Śliwkowej (ogrody deszczowe, w których wykorzystuje się wodę opadową spływającą z chodników i ulic), przy ul. Sakowicza (roślinna wyspa filtracyjna na zbiorniku retencyjnym – rośliny wspomagają naturalne oczyszczanie wody spływającej z otoczenia).

Ogród deszczowy na Meksyku, fot. Aleksander Trafas / LIS
Ogród deszczowy na Meksyku, fot. Aleksander Trafas / LIS
Ogród deszczowy na Meksyku, fot. Aleksander Trafas / LIS


Wartością dodaną projektu jest edukacja ekologiczna mieszkańców, którzy dowiedzieli się jak mądrze gospodarować wodą opadową w przestrzeniach miejskich, jak ją konstruktywnie wykorzystać w ogrodzie „na miarę miasta”, bloku, domu czy altany oraz jak dobrać odpowiednie rośliny, by wspomogły nas w zagospodarowaniu i oczyszczeniu nadmiaru wody.

- Gdynia już kilkanaście lat temu zdiagnozowała kwestię gospodarki wodami opadowymi jako kluczowe wyzwanie miejskie. W 2006 roku skutecznie zabiegaliśmy o to, aby budowa infrastruktury zagospodarowującej wody deszczowe była wpisana do programów unijnych. Dzięki temu w ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty łącznie na kwotę 180 milionów złotych. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi to nie tylko zbiorniki, kanalizacja i oczyszczalnie, to przede wszystkim zagospodarowywanie wody na miejscu. Dlatego od kilku lat stawiamy na takie rozwiązania – zielone dachy, ogrody deszczowe takie jak przy InfoBoksie czy na Meksyku, kolejny jest przygotowywany przy ulicy Nowodworcowej. Chcemy ten trend upowszechniać, zachęcać firmy i mieszkańców, by w ten sam sposób traktowali wody opadowe. Mogą być one kapitałem, ale pod warunkiem, że będziemy odpowiednio je zagospodarowywać – komentuje nagrodę dla gdyńskich ogrodów deszczowych Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


 
Poniżej krótkie opisy pozostałych trzech projektów z Gdyni, które otrzymały wyróżnienia za tytuł finalisty.

Utrecht - reintegracja osób borykających się z problemem bezdomności w Gdyni


Dzięki projektowi nazwanemu w dowód uznania dla działań realizowanych w tym holenderskim mieście bezdomni zyskują szansę na powrót do społeczeństwa, na odzyskanie życiowej samodzielności. Istotą projektu jest odejście od wsparcia udzielanego instytucjonalnego na rzecz środowiskowego. Do projektu „Utrecht” może trafić każda osoba bezdomna. Do zakwalifikowania wystarczy jedynie deklaracja, nie są stawiane żadne warunki.

Główne założenie oparto na metodzie „housing first”, czyli umożliwieniu osobie bezdomnej zamieszkania w wynajętym mieszkaniu lub pokoju. Wynajęcie poprzedzone jest samodzielnym napisaniem – i podpisaniem - przez uczestnika programu swego rodzaju „kontraktu”. Spisanie kontraktu własną ręką pozwala osobie wychodzącej z bezdomności na konfrontację z życiem, które jest jej udziałem i celem, jaki chce osiągnąć.

W ciągu ponad czterech lat projektu w działaniach udział wzięło ponad 200 osób, z których 116 rozpoczęło samodzielne życie. Projekt realizowany jest przez pracowników socjalnych - pracowników samorządowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Projekt CAR - Creating Automotive Renewal i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gdyni


Gdynia w listopadzie 2018 roku przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt CAR - Creating Automotive Renewal, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

Projekt obejmuje opracowanie założeń dla systemu obsługi infrastruktury stacji ładowania (informacji o stacjach, systemu dostępu i płatności, modeli biznesowych - realizacji procesu ładowania), budowę pilotażowej stacji ładowania będącej elementem „północnego korytarza" dla EV oraz działania informacyjno-promocyjne pojazdów elektrycznych. Elementem realizacji projektu CAR były m.in. badania opinii publicznej i gdyńskich firm na temat wiedzy i potrzeb w zakresie elektromobilności.

W Gdyni uroczyście obchodzono Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania – chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, czy korzystania z komunikacji miejskiej.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu zakończył się Dniem Elektromobilności połączonym z 90-leciem gdyńskiej komunikacji miejskiej. Główną atrakcją imprezy była nauka jazdy pojazdami elektrycznymi. Do dyspozycji mieszkańców było 10 samochodów marki Opel Ampera-e, które wkrótce pojawią się na ulicach Gdyni.

UrbanLab Gdynia - mechanizm dyskutowania i sposób wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni


To innowacyjna metoda pracy w mieście i nad miastem. Jego celem jest tworzenie rozwiązań - odpowiedzi na najbardziej pilne potrzeby mieszkańców przy ich czynnym udziale, zarówno na etapie projektowania innowacji, jak i ich wdrażania oraz ewaluacji. UrbanLab Gdynia to z jednej strony forum dialogu pozwalające na tworzenie wspólnej perspektywy rozwojowej w oparciu o edukację, współdecydowanie i współodpowiedzialność; z drugiej – sala warsztatowa, audytorium, kuchnia – ogólnodostępne, konkretne miejsce spotkań urzędników, mieszkańców, ekspertów i miejskich aktywistów.

Powstał w marcu 2019 roku. Punktem wyjścia dla działania UrbanLabu w Gdyni jest przekonanie, że zarządzanie miastem to forma negocjacji pomiędzy różnymi grupami. Pierwszym odczuwalnym efektem działania UrbanLabu jest wzrost kapitału społecznego i wiedzy dotyczącej miejskiej rzeczywistości. Organizowane w UrbanLabie w Gdyni spotkania, warsztaty i działania na rzecz tworzenia innowacji mają charakter integracyjny.

Łącznie w ciągu 10 miesięcy pracy zorganizowano ponad 60 różnych wydarzeń, w tym projekcje filmowe, debaty, szkolenia, warsztaty i wykłady. W najbliższych miesiącach zostaną uruchomione dodatkowe szkolenia dla miejskich liderów oraz nabór pomysłów na małe, „zwinne” innowacje, a także program otwierania danych miejskich oraz elektroniczna platforma partycypacji (w oparciu o hiszpańską platformę CONSUL).

O konkursie „Innowacyjny Samorząd”


Celem konkursu „Innowacyjny Samorząd” jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Nagradzane są najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w samorządach - innowacje technologiczne, procesowe, organizacyjne, ekologiczne, społeczne, publiczne (komunalne) oraz dotyczące instrumentów i usług wsparcia. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane z podziałem na kategorie: miasta duże, powiaty oraz gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.

Organizatorem „Innowacyjnego Samorządu” jest Serwis Samorządowy PAP. Konkurs swoim honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 26.02.2020 16:27
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.02.2020 17:24
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze