Co nowego

Gdynia - lider w polityce międzypokoleniowej

Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, uzyskała certyfikat „Miasto Przyjazne Starzeniu", które przyznała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Wyróżnienie, a także nowe założenia w polityce senioralnej miasta, Karta Gdynia Senior Plus i projekt inkubatora innowacji społecznych były tematami konferencji, która odbyła się 5 października 2016 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym. Poprzedziła ona inaugurację nowego roku akademickiego na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora Bożena Zglińska, seniorzy z indeksami Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wiceprezydent Gdyni Michał Guć, fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Na konferencji zostało poruszonych kilka tematów senioralnych. Pierwszym z nich było przyznanie Gdyni certyfikatu WHO. Dzięki niemu Gdynia stała się członkiem Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu, która skupia ponad 300 miast z całego świata i obejmuje ponad 100 milionów mieszkańców. Wyróżnienie Światowej Organizacji Zdrowia jest dla Gdyni zwieńczeniem etapu budowania miasta otwartego. Daje zarazem możliwość nowego otwarcia dyskusji o kierunkach rozwoju polityki senioralnej, o kształtowaniu miasta w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania energii drzemiącej w grupie starszych mieszkańców.

Fakt, że bardzo aktywnie wciągamy seniorów do współdecydowania i współtworzenia oferty skierowanej do nich spowodował, że zostaliśmy uznani za jedno z wzorcowych miast i nagrodzeni certyfikatem „Age Friendly Cities and Communities". Obecnie liczba osób starszych włączających się aktywnie w życie miasta (poprzez działalność w Klubach Seniora, Centrum Aktywności Seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku i innych) to ponad 10 tysięcy osób. I stale rośnie
- powiedział na konferencji Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Katarzyna Stec
, wicedyrektor MOPS w Gdyni, opowiedziała z kolei o założeniach międzypokoleniowej polityki miasta, które zostały przyjęte we wrześniu uchwałą Rady Miasta. Od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. trwać będą w Gdyni ogólnomiejskie konsultacje założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej. Będą miały formę bezpośrednich spotkań (m.in. debat, warsztatów, dyskusji panelowych) z mieszkańcami, w czasie których zostanie sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia gdynian. Przewidziano również ankiety - w tym elektroniczne - powiedziała Katarzyna Stec.

Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, uzyskała certyfikat „Miasto Przyjazne Starzeniu. Na fotografii gdyńscy seniorzy

W październiku rusza także projekt „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", zwanym również inkubatorem innowacji społecznych. Jak tłumaczyła Katarzyna Ziemann, kierownik Laboratorium Innowacji Społecznych: Celem tego projektu jest wspieranie oddolnych, nowatorskich rozwiązań, które pomogą w funkcjonowaniu osobom zależnym ze względu na wiek, niepełnosprawność czy chorobę, ale również takim nowatorskim rozwiązaniom, które będą wspierały opiekunów tych osób.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą nad poszukiwaniem nowych rozwiązań dla problemów społecznych zaproszone są na pierwsze spotkanie - Innowacyjny Mikser w Gdyni - 20 października do Laboratorium Innowacji Społecznych (budynek IV PPNT Gdynia, lis@lis.gdynia.pl, tel. 58 698 22 91).

Po konferencji odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Największa sala Gdyńskiego Centrum Filmowego została po brzegi zapełniona studentami-seniorami. Reprezentacja 20 debiutantów, którzy w tym roku po raz pierwszy rozpoczną naukę na UTW, otrzymała indeksy z rąk wiceprezydenta Michała Gucia. Łącznie w zajęciach gdyńskiego uniwersytetu bierze udział ponad 2 tysiące osób.

fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

  • ikonaOpublikowano: 05.10.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona

Najnowsze