Co nowego

Gdynia ma największy system monitoringu w Polsce

Opis alternatywny

30.09.2010 r.

W Gdyni otwarto Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta. Dzięki inwestycji  miejski system monitoringu jest największy w Polsce. To kolejny krok ku bezpieczniejszej Gdyni. Koszt całej inwestycji sfinansowanej z budżetu miasta, realizowanej w latach 2008-2010, wyniósł około 13,5 mln złotych brutto.

Otwarcie największego w Polsce Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - goście uroczystości, fot. Sylwia Szumielewicz - TobiaszSystem obejmuje swym zasięgiem wszystkie dzielnice. Bezpieczeństwa pilnuje łącznie 175 kamer, co stawia Gdynię na pierwszym miejscu pod względem rozległości systemu w grupie miast o porównywalnej liczbie ludności. Średnio jeden punkt kamerowy przypada na 1400 mieszkańców.

System zbudowano wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i jest on największy w Polsce pod względem wykorzystania technologii radiowej do transmisji danych. Sieć ma m.in. wysoką przepustowość i jest odporna na zakłócenia. Warto zaznaczyć, że system dotychczas funkcjonujący w Śródmieściu w pełni zintegrowano z nowym systemem monitoringu.

Obraz z kamer jest przechowywany przez 30 dni na macierzach dyskowych i może być wykorzystywany dla celów operacyjnych lub dowodowych.

Otwarcie największego w Polsce Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - prezydent Wojciech Szczurek i wiceprezydent Bogusław Stasiak, fot. Sylwia Szumielewicz - TobiaszRozbudowa wcześniejszego systemu monitoringu trwała dwa lata. 21 sierpnia 2008 r. podpisano z firmą SPRINT Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie tej inwestycji. W jej ramach powstały:
- Centrum Monitoringu Miejskiego - stanowiące podstawowe miejsce obserwacji oraz archiwizacji obrazu ze 117 kamer rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach Miasta; otwarte 30 września 2010 r. Centrum znajduje się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Władysława IV 12/14;
- Lokalne Centrum Monitoringu - usytuowane w Komendzie Miejskiej Policji, pozwalające policji na pełen dostęp do systemu oraz baz danych;
- system transmisji światłowodowej i radiowej (LMDS) obejmujący miedzy innymi budowę ośmiu stacji bazowych oraz rezerwę pasm częstotliwości zapewniających możliwość dalszego rozwoju systemu;
- 100 punktów kamerowych wyposażonych w szybkoobrotowe kamery, podłączone do Centrum Monitoringu.

Gospodarzem systemu została Straż Miejska
. W jej strukturze zatrudniono operatorów do obserwacji miasta i podejmowania działań w sytuacjach naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku. 

Koszt całej inwestycji sfinansowanej z budżetu miasta, realizowanej w latach 2008-2010, wyniósł około 13,5 mln złotych brutto.
  
 

Wśród zagrożeń objętych monitoringiem można wymienić między innymi:

- Wandalizm i niszczenie mienia (np. wiaty przystankowe, witryny sklepowe, ławki na skwerach w parkach itp.).
- Chuligańskie zachowanie osób (spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, bójki, spanie na ławkach itp.).
- Kradzieże i włamania (podejrzane zachowanie osób lub grupy osób, kradzieże rowerów, pojazdów samochodowych, włamania do sklepów itp.).
- Potrzeba udzielenia pierwszej pomocy osobom (omdlenia, pożary, kolizje i wypadki drogowe).
- Przestrzeganie zasad ruchu drogowego (parkowanie pojazdów, zachowanie się w ruchu).
- Bezpieczeństwo osób - miejsca niebezpieczne zwłaszcza po zapadnięciu zmroku (tunele, podziemne przejścia itp.).
- Bezpieczeństwo ludzi w czasie imprez masowych, zgromadzeń i uroczystości.


Otwarcie największego w Polsce Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - prezentacja monitoringu przez wiceprezydenta Bogusława Stasiaka, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
 
Otwarcie największego w Polsce Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - symboliczne uruchomienie przez  prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Otwarcie największego w Polsce Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - pracownicy centrum, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Otwarcie największego w Polsce Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - lokalizacje kamer, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

fot . Sylwia Szumielewicz-Tobiasz

Trochę historii...


Przypominamy, że wszystko zaczęło się w 2000 r., kiedy to Miasto wspólnie z Policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego. Do końca 2002 r. powstał system, który obejmował 16 kamer rozmieszczonych w rejonie Śródmieścia Gdyni z Centrum Obserwacyjnym usytuowanym w Komendzie Miejskiej Policji i obsługiwanym przez funkcjonariuszy policji.

Przeprowadzona w 2006 r. analiza kilkuletniego funkcjonowania systemu potwierdziła znaczący spadek przestępczości w strefach objętych zasięgiem kamer. Opinie Policji i Straży Miejskiej zgodnie wskazywały na zmniejszenie ilości napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży i niszczenia mienia.

Słuszność wówczas podjętych decyzji potwierdzają także aktualne statystyki i obserwacje. Tylko w 8 miesiącach 2010 r. Policja i Straż Miejska Gdyni odnotowała w Śródmieściu 121 zdarzeń zaobserwowanych i udokumentowanych przez służby dyżurne. Dzięki zapisowi obrazu ustalono sprawców zdarzeń bądź udało się zapobiec zagrożeniu.

Jednoznaczne oceny funkcjonowania systemu stały się bodźcem dla władz miasta do podjęcia inicjatywy budowy nowoczesnego systemu obejmującego swym zasięgiem wszystkie dzielnice miasta oraz sprzężenia monitoringu z interwencyjnym działaniem służb. Dzisiejsza uroczystość jest efektem tych działań.

Należy wspomnieć, że niezależnie z inicjatywy rad dzielnic i jednostek samorządowych na terenie Gdyni powstało osiem lokalnych systemów monitoringu, posiadających łącznie 58 punktów kamerowych. Obserwowane są m.in.: basen jachtowy, podziemne przejścia uliczne, okolice przystanków kolejowych, place szkolne itp.