Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Co nowego

Gdynia nagrodzona za przeciwdziałanie otyłości

fot. Gdyńskie Centrum Zdrowia

fot. Gdyńskie Centrum Zdrowia

17.06.2020 r.

Gdyński samorząd to „Zdrowy Samorząd”! Z dumą ogłaszamy, że w tym roku kapituła doceniła działania na rzecz poprawy zdrowia najmłodszych mieszkańców Gdyni, nagradzając w plebiscycie „Zdrowy Samorząd” nasz program polityki zdrowotnej - „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018-2020”.

Oficjalne wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 17 czerwca podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online.

Relacja online z gali będzie transmitowana o godzinie 19:30 i będzie dostępna na facebookowej stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia oraz na stronie wydarzenia. Zapraszamy do wspólnego oglądania!

Celem „Zdrowego Samorządu” był wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które najbardziej efektywnie realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

Do organizujących konkurs redakcji Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia wpłynęło z całego kraju aż 135 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Wybrano 30 nominowanych samorządów, spośród których Rada Konsultacyjna konkursu wyłoniła laureatów, w tym miasto Gdynia.Nadciśnienie, cukrzyca typu 2, miażdżyca, to najczęściej wymieniane choroby związane z nadmiarem masy ciała. Jest ich niestety więcej i mogą pojawiać się już we wczesnym wieku. Należą do nich wady postawy, zaburzenia miesiączkowania oraz dojrzewania, choroby endokrynologiczne, problemy emocjonalne, takie jak brak samoakceptacji, poczucie izolacji, często prowadzące do depresji.

Potrzeba systemowej i specjalistycznej pomocy dla osób z otyłością to temat, o którym pisze się i mówi od lat. Eksperci alarmują o konieczności pilnej konfrontacji z tym problemem oraz przypominają o popartych dowodami metodach efektywnego przeciwdziałania. Niestety nadal brakuje bezpłatnego, powszechnego dostępu do takich świadczeń, jak kompleksowa terapia otyłości.

Samorząd Gdyni wychodząc naprzeciw tym potrzebom w 2018 roku rozpoczął realizację i rekrutację do programu polityki zdrowotnej -  „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni”.

- Przed wdrożeniem programu przeprowadziliśmy badania w kierunku wczesnego wykrywania czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród dzieci z klas 3 i 7 gdyńskich szkół podstawowych. Badania te miały między innymi na celu oszacowanie skali problemu, jakim jest nadwaga i otyłość wśród młodych mieszkańców Gdyni, ale również stanowiły wstępny etap kwalifikacji do udziału w programie – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Otrzymane wyniki badań uczniów utwierdziły nas w przekonaniu, że pomoc jest konieczna i że podjęliśmy właściwe decyzje.

W badaniach wzięło udział 1427 dzieci z klas 3 i 7 gdyńskich szkół podstawowych. Co piąte badane dziecko miało stwierdzoną nadwagę lub otyłość. U 15% badanych stwierdzono podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i, co bardzo niepokojące, aż u 35% uczniów - niedostateczną wydolność fizyczną.

W lipcu 2019 roku wyłoniony został w drodze konkursu realizator programu, Fundacja Medicover, a już w październiku pierwsi uczestnicy rozpoczęli swoją roczną przygodę w dążeniu do celu.

- Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki otyłości skierowany do naszej gdyńskiej młodzieży opiera się na sprawdzonych metodach i polega na interdyscyplinarnej, specjalistycznej opiece, która obejmuje zarówno pracę nad zmianą nawyków żywieniowych, monitorowanie stanu zdrowia, wsparcie psychologiczne oraz aktywność fizyczną. Co więcej, w programie aktywnie uczestniczą nie tylko dzieci, ale również całe ich rodziny, biorąc udział w warsztatach, webinariach i spotkaniach z dietetykiem oraz psychologiem – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Dwunastomiesięczny program opiera się na cyklu 6 pełnych interwencji specjalistycznych, prowadzonych przez zespół składający się z lekarza, dietetyka, psychologa, specjalistę aktywności fizycznej. Każdy uczestnik po pierwszej wizycie jest kierowany na badania laboratoryjne, które również powtarza pod koniec udziału w programie. Dostęp do wiedzy i pracę nad nawykami zapewnia również atrakcyjna forma warsztatów rodzinnych i spotkań motywacyjnych.
W ankiecie ewaluacyjnej rodzice wskazali również na najważniejsze korzyści i zalety programu. Podkreślali dobrą atmosferę, życzliwość i wysokie kompetencje specjalistów, indywidualne podejście do dziecka, poziom przekazywanej wiedzy oraz skuteczne metody motywacji.

- Cieszy nas, że uczestnicy osiągają efekty, odczuwają korzyści z udziału w programie, co wyrażają w swoich opiniach. Nawet w tak trudnym czasie izolacji, w związku z pandemią koronawirusa, od marca do czerwca większość uczestników korzystała z możliwości odbywania konsultacji online i nie zaprzestała wysiłków w pracy nad swoją kondycją zdrowotną – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Zdrowia, gdzie dostępny jest formularz kondycji zdrowotnej dziecka.

W przypadku zainteresowania bezpłatną, indywidualną edukacją żywieniową swojego dziecka oraz najbliższej rodziny, zapraszamy do kontaktu z Gdyńskim Centrum Zdrowia w celu umówienia się na spotkanie z dietetykiem. Konsultacja obejmuje analizę masy i składu ciała dziecka oraz panel edukacyjny obejmujący wdrażanie zdrowych nawyków u dziecka. Ustalenie terminu odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 58 880-83-22.