Co nowego

Gdynia o Zielonym Ładzie i wyzwaniach klimatycznych

fot. Marcin Mielewski

fot. Marcin Mielewski

14.10.2021 r.

Jaka jest filozofia i sens Europejskiego Zielonego Ładu? W jaki sposób wpłynie on na rozwój Pomorza? Jak dokładnie będzie wyglądać zielona transformacja i kogo dotknie w największym stopniu? Te i inne pytania padają w najnowszym numerze Pomorskiego Thinklettera Kongresu Obywatelskiego. W publikacji pt. „Sens i drogi do Zielonego Ładu” głos zabierają również wiceprezydenci Gdyni – Katarzyna Gruszecka-Spychała i Michał Guć.


Pomorski Thinkletter to publikacja wydawana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Na jego łamach są poruszane tematy istotne dla rozwoju naszego kraju. Publikowane artykuły skupiają przedstawicieli rozmaitych sektorów i branż. To zarówno przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych, jak i osoby zaangażowane społecznie.

Właśnie ukazał się kolejny numer tego wydawnictwa – „Sens i drogi do Zielonego Ładu”. Tematem przewodnim jest przyjęty w Europie plan działania, który ma sprostać wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, degradacja środowiska czy zanieczyszczenie wód i powietrza.

W publikacji znajdziemy wiele punktów widzenia. Były premier, prof. Jerzy Buzek wyjaśnia, skąd wzięła się idea Europejskiego Zielonego Ładu. Z kolei przewodniczący Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, dr Jan Szomburg, podejmuje próbę zrozumienia tego wielkiego wyzwania, przed jakim staje Polska, Europa i cały świat. O łączeniu celów klimatycznych z gospodarczymi opowiada Witold Naturski, p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W najnowszym numerze Pomorskiego Thinklettera głos zabierają także przedstawiciele gdyńskiego samorządu. „Antyklimatyczność musi przestać się opłacać” to zapis rozmowy Marcina Wandałowskiego, redaktora publikacji Kongresu Obywatelskiego, z wiceprezydentami Gdyni Katarzyną Gruszecką-Spychałą oraz Michałem Guciem.

Wśród pytań pojawiają się m.in. te związane z odczuwanymi w Gdyni konsekwencjami zmian klimatu i podejmowanymi przez miasto działaniami, które mają im przeciwdziałać.

– Problemy związane ze zmianami klimatu dotykają wszystkich, niezależnie od szerokości geograficznej. Tyle, że jedni będą mieli większy problem związany z podnoszeniem poziomu wód morskich, a inni chociażby z nadmiarem opadów. Nie mamy wątpliwości, że zmiany te zachodzą i nas dotykają. Widzimy je na horyzoncie i uwzględniamy na poważnie w ramach prowadzonych przez nas przedsięwzięć – przenikają one przez wszelkie działania prowadzone przez miasto. Zmiany klimatu przenikają dziś przez wszystkie działania prowadzone przez Gdynię – mówi na łamach Pomorskiego Thinklettera Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

Nie zabrakło także pytań o Europejski Zielony Ład. Gdynia już podejmuje szereg działań, które wpisują się ideę unijnego programu. Miasto traktuje jego cele jako pewnego rodzaju oprzyrządowanie. Pozwala ono podejmować proklimatyczne działania, na które w innych okolicznościach budżet byłby znacznie ograniczony. Jednak, co podkreśla wiceprezydent Michał Guć, kluczowe jest, by inicjatywie towarzyszyło zaangażowanie mieszkańców, nowe nastawienie i świadomość, że to oni stoją za zmianą.

– Możemy sprawić, że budynki w mieście będą zeroemisyjne, a transport publiczny w pełni elektryczny itd., natomiast jeśli mieszkańcy nie zaczną ograniczać swojego śladu węglowego, będziemy mieli problem. Nie ma bowiem wątpliwości, że zmiany klimatu nie są wyłącznie „dziełem” wielkich miast czy fabryk, lecz wynikają także z sumy działań podejmowanych przez „Kowalskich”. Nie wystarczy więc tylko oglądać się na Komisję Europejską i jej Zielony Ład, lecz trzeba też pracować na co dzień z mieszkańcami i przekonywać ich, że zmiany klimatu to realny problem, w którego rozwiązaniu powinni współuczestniczyć (…) Jako miasto nie mówimy mieszkańcom wprost: „Emitujcie mniej”, lecz zachęcamy do tego, by zmienili nieco swoje przyzwyczajenia, tak by były one bardziej przyjazne klimatowi – wyjaśnia w rozmowie Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Najnowszy numer Pomorskiego Thinklettera Kongresu Obywatelskiego – „Sens i drogi do Zielonego Ładu”  jest dostępny w formie bezpłatnego pliku PDF. Poszczególne teksty można znaleźć także na stronie www.kongresobywatelski.pl.