Co nowego

Gdynia oddała hołd powstańcom warszawskim

Posterunek honorowy przy pomniku Armii Krajowej na skwerze Kościuszki podczas uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego // fot. Magdalena Czernek

Posterunek honorowy przy pomniku Armii Krajowej na skwerze Kościuszki podczas uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego // fot. Magdalena Czernek

01.08.2021 r.

Walczyli nie tylko o wyrwanie stolicy z rąk okupanta, ale i o wolną Polskę. Wśród nich byli żołnierze, kobiety, dzieci i harcerze. 1 sierpnia w całym kraju wspominamy heroiczny czyn powstańców i ich bojowy zryw. Mija 77 lat od wybuchu powstania warszawskiego. Z tej okazji przed pomnikiem Armii Krajowej w Gdyni odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.


W godzinę „W” stolica stanęła do boju. Tysiące żołnierzy warszawskiego okręgu AK wyszło na ulice i barykady. Walczyli o wolność kraju i przyszłych pokoleń pomimo ograniczonego uzbrojenia. Tylko około 10 procent powstańców miało broń. I tak mierzyli się oko w oko z w pełni uzbrojonymi żołnierzami niemieckimi.

Gdynia, jak co roku, pamięta o tamtych wydarzeniach i solidaryzuje się z warszawiakami. Po zakończeniu II wojny światowej wielu z nich osiedliło się tutaj, aby nad morzem znaleźć swój drugi dom. Dlatego w 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego w naszym mieście nie mogło zabraknąć uroczystości upamiętniających ten bohaterski zryw. Odbyły się one w niedzielę, 1 sierpnia przed pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Kościuszki. Wzięli w nich udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, działacze Światowego Związku Żołnierzy AK, przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz mieszkańcy.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił m.in. wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

– 77 lat temu warszawskie dzieci poszły w bój. Po pięciu latach okupacji, represji i morderstw w końcu nadeszła chwila, gdy można było walczyć o godność i wolność z otwartą przyłbicą, już nie w konspiracji. Powstańcy otwarcie stanęli przeciwko hitlerowskim najeźdźcom. Nie tak to miało wyglądać. Powstanie skończyło się straszliwą hekatombą, zniszczeniem miasta, wymordowaniem setek tysięcy mieszkańców i śmiercią kwiatu polskiego i warszawskiego społeczeństwa. Ogień, w którym zgorzała Warszawa, palił się później w sercach patriotów, którzy walczyli o wolność – mówił podczas uroczystości Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego odbyły się na skwerze Kościuszki. w pierwszym szeregu stoją uczestnicy i naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele Marynarki Wojennej. W tle pomnik Polski Morskiej i zgromadzeni przed nim mieszkańcy // fot. Magdalena Czernek

W obchodach wzięli udział również uczestnicy i naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, którzy przypomnieli, jak ważna jest pamięć o bohaterach.

– Czcimy dziś powstańców, którzy w Warszawie zaczęli walczyć na śmierć i życie po to, aby wszyscy Polacy mogli być wolni. Bo Polacy kochają wolność – mówiła podczas uroczystości Krystyna Kodymowska ps. „Stokrotka”, uczestnika powstania warszawskiego.

– W powstaniu walczyli doświadczeni żołnierze z czasów I i II wojny światowej i młodzież szkół podstawowych, dziewczęta idące pod czołg z butelką benzyny i chłopcy przemykający pod ostrzałem z karabinów maszynowych, by na czas dostarczyć meldunek. Powstanie upadło po 60 dnia, ale ta walka o wolność i niepodległość naszej ojczyzny pozostanie w pamięci na stałe. Mamy nadzieję, że o tym czynie zbrojnym będą pamiętać wszystkie pokolenia – mówił Eugeniusz Wrochna ps. „Jaskółka”, żołnierz Armii Krajowej i prezes honorowy gdyńskiego oddziału  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Podczas uroczystości wręczono też wyjątkowe wyróżnienia. Medal XXX-lecia Działalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej otrzymali: Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Marcin Wołek – wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Andrzej Bień – wieloletni wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, a obecnie komendant Straży Miejskiej w Gdyni. Doceniono ich za wspieranie działalności związku w zakresie szerzenia wiedzy o wojennych i powojennych losach żołnierzy Armii Krajowej.

Na koniec uczestnicy obchodów złożyli wieńce oraz wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa

W hołdzie bohaterom w historyczną godzinę „W”, czyli punktualnie o godz. 17.00, w mieście zawyją syreny.

O powstaniu


Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Było największą akcją zbrojną polskiego podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przystępując do zrywu powstańcy mieli jedynie tysiąc karabinów, 300 pistoletów maszynowych, 60 ręcznych karabinów maszynowych, 7 ciężkich karabinów maszynowych, 35 karabinów i granatników przeciwpancernych, 1700 pistoletów oraz 25 tysięcy granatów. Walki o wyzwolenie stolicy miały trwać kilka dób, a zakończyły się po 63 dniach. Zawieszenie broni ogłoszono 2 października, a 3 października nastąpiła kapitulacja. W boju życie straciło około 18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy cywilów. Kolejne 25 tysięcy powstańców zostało rannych, w tym 6,5 tysiąca ciężko. Do niewoli dostało się około 16 tysięcy polskich żołnierzy. Po stronie niemieckiej straty były o wiele mniejsze. Zginęło około 10 tysięcy żołnierzy, kolejnych 9 tysięcy raniono, a około 7 tysięcy uznano za zaginionych. Podczas walk Warszawa była burzona, a po powstaniu regularnie równana z ziemią przez Niemców.

 • W uroczystościach z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego wzięli udział m.in. uczestnicy i świadkowie tamtych wydarzeń, parlamentarzyści - poseł Marek Rutka (dziewiąty od prawej) i senator Sławomir Rybicki (ósmy od prawej), samorządowcy - radna Elżbieta Raczyńska (siódma od prawej), wiceprezydent Gdyni Michał Guć (szósty od prawej), przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska (piąta od prawej) oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej // fot. Magdalena Czernek
 • Podczas uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego głos zabrała Krystyna Kodymowska - uczestniczka powstania. Po prawej posterunek honorowy MW przy pomniku AK // fot. Magdalena Czernek
 • Tomasz Kuplicki - wiceprezes okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Eugeniusz Wrochna – prezes honorowy gdyńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczają medale XXX-lecia Działalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Joannie Zielińskiej - przewodniczącej Rady Miasta Gdyni oraz Andrzejowi Bieniowi - wieloletniemu wiceprzewodniczącemu Rady Miasta // fot. Magdalena Czernek
 • Uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego odbyły się przy pomniku Armii Krajowej na skwerze Kościuszki. Przy mikrofonie przemawia Sławomir Rybicki - senator RP // fot. Magdalena Czernek
 • Mieszkańcy i turyści zgromadzeni na uroczystościach z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego // fot. Magdalena Czernek
 • Podczas uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego przemówienie okolicznościowe wygłosił Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // fot. Magdalena Czernek
 • W uroczystościach z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego wzięli udział m.in. (od lewej): poseł Marek Rutka, Elżbieta Raczyńska - radna Gdyni, Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Czernek
 • Marynarze MW z wieńcami podczas uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego // fot. Magdalena Czernek
 • Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i uczestniczka powstania składają kwiaty przed pomnikiem AK podczas uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Od lewej: Eugeniusz Wrochna ps. „Jaskółka”, żołnierz Armii Krajowej i prezes honorowy gdyńskiego oddziału  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Krystyna Cembrzyńska-Piłat – wiceprezes okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Tomasz Kuplicki - wiceprezes okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Krystyna Kodymowska - uczestniczka powstania // fot. Magdalena Czernek
 • Uczestnicy uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego złożyli wieńce przed pomnikiem AK na skwerze Kościuszki. Na pierwszym planie żołnierz MW z wieńcem, a tuż za nim senator RP - Sławomir Rybicki. W tle delegacja gdyńskich samorządowców - od lewej: Andrzej Bień - wieloletni przewodniczący Rady Miasta Gdyni, a obecnie komendant Straży Miejskiej w Gdyni, Elżbieta Raczyńska - radna Gdyni, Michał Guć - wiceprezydent Gdyni oraz Zenon Roda - radny Gdyni // fot. Magdalena Czernek
 • Delegacja gdyńskich samorządowców składa kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej. Od prawej: Zenon Roda - radny Gdyni, Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wiceprezydent Michał Guć, Elżbieta Raczyńska - radna Gdyni oraz Andrzej Bień - wieloletni wiceprzewodniczący Rady Miasta, a obecnie komendant Straży Miejskiej w Gdyni // fot. Magdalena Czernek
 • Eugeniusz Wrochna – prezes honorowy gdyńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego // fot. Magdalena Czernek