Co nowego

Gdynia planuje budowę kubaturowych parkingów

Parking kubaturowy, źródło: Memorandum Informacyjne

Parking kubaturowy, źródło: Memorandum Informacyjne

23.11.2021 r.

Gdynia planuje budowę buforowych parkingów kubaturowych w okolicach Śródmieścia, aby ograniczyć liczbę samochodów wjeżdżających i parkujących w ścisłym centrum miasta. Wszystko w duchu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dzięki inwestycji pojawiłoby się około 700 nowych miejsc parkingowych.


Budowa nowych parkingów mogłaby być zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), która w warunkach ograniczonych dochodów budżetowych oraz konieczności wydatkowania środków na wiele różnych celów, jest dla miasta bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

W formule PPP to partner prywatny odpowiada za zaprojektowanie, budowę, a później remonty parkingu, a także zarządza nim przez szereg lat. W zamian pobiera opłaty za korzystanie z miejsc postojowych w wysokości, która powinna pozwolić mu na zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji oraz wypracowanie racjonalnego zysku. Podmiot publiczny zazwyczaj nie ponosi kosztów związanych z budową i eksploatacją parkingu lub ponosi je w minimalnej wysokości. Aby zadbać o interes mieszkańców i turystów podmiot publiczny może określić w umowie z partnerem prywatnym maksymalną wysokość opłaty parkingowej.

Partnerstwo publiczno-prywatne to sprawdzona już w różnych miastach Polski i Europy formuła przy budowie miejskich parkingów.

- Na razie ogłosiliśmy wstępne konsultacje, co nie oznacza, że z całą pewnością zrealizujemy ten projekt w formule PPP. Natomiast korzyści wydają się ewidentne - miasto nie musi ponosić kosztu inwestycji, a jedynie później, w określonych wartościach, ponosi pewne współfinansowanie eksploatacji. Natomiast inwestycja finansuje się z zysków partnera prywatnego. Jest jeszcze za wcześnie, abyśmy przesądzili, czy ta formuła zostanie zastosowana, bo czekamy na odpowiedź rynku. Temu właśnie służą wstępne konsultacje rynkowe. Natomiast gdyby okazało się, że nie znajdziemy partnerów prywatnych, którzy będą tym zainteresowani, to nie jest to koniec myślenia o parkingach, bo one są nam bardzo potrzebne i w niezbyt odległej przyszłości będą musiały powstać – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Aby zbadać zainteresowanie rynku udziałem w budowie parkingów na zasadzie PPP, miasto wydało Memorandum, które stanowi wyjściowy materiał informacyjny dla podmiotów prywatnych zainteresowanych udziałem w projekcie.

Jak możemy przeczytać w Memorandum, polityka parkingowa jest jednym z najistotniejszych elementów kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej i integralną częścią polityki transportowej miast, która bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców. Dobre zarządzanie parkingami pomaga uwolnić cenną przestrzeń publiczną, czyniąc miasto bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i odwiedzających oraz bezpiecznym dla wszystkich użytkowników ruchu.

Od kilku lat gdyński samorząd podejmuje działania w kierunku uspokajania i ograniczania indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu zbiorowego, pieszego, rowerowego oraz mobilności współdzielonej. W związku z tym zaplanowano budowę parkingów buforowych na obrzeżach Śródmieścia, aby ograniczyć liczbę samochodów wjeżdżających i parkujących na ulicach w ścisłym centrum miasta.

Planowana lokalizacja parkingów to Pętla ZKM przy ul. Kieleckiej i pętla przy ul. Lotników w Redłowie. Parkingi zlokalizowane będą w takiej odległości od centrum, żeby umożliwiać dalszą podróż pieszo, rowerem, hulajnogą lub innym, zrównoważonym środkiem transportu w ramach tzw. „ostatniej mili” (ang. „last mile”).

- Na razie rozmawiamy o budowie dwóch parkingów. Przewidujemy, że w przyszłości ich liczba będzie większa, ale te, które chcemy aby powstały w pierwszym rzędzie, to parkingi przy ulicy Lotników i przy ulicy Kieleckiej. Wybór tych lokalizacji podyktowany jest dogodnością przesiadkową takich właśnie miejsc, jak również takim wyborem terenu, aby ograniczał wjazd samochodami do Śródmieścia – tłumaczy wiceprezydent Gdyni. - Zasadniczo chcielibyśmy, aby podstawową rolę pełniły typowe parkingi Park and Ride, które powodują, że po całym szeroko rozumianym mieście poruszamy się transportem publicznym, ewentualnie innymi środkami mobilności, które dzisiaj zyskują na popularności, takimi jak rowery czy hulajnogi współdzielone, względnie, w ostateczności, auta współdzielone. A swoje własne pojazdy indywidualne mieszkańcy zostawiają na obrzeżach. Natomiast będąc świadomym realiów, wiadomo że nie zdarzy się tak, że wszyscy pozostawią swoje samochody w domach, a zatem warto przynajmniej ograniczyć możliwość wjazdu nimi do Śródmieścia. Ale uwaga! w sposób, który nie jest restrykcyjny, tylko stanowi pewien rodzaj komfortu dla mieszkańca, tzn. że ma on parking, o którym wie, że znajdzie na nim miejsce i wie również, że z tego parkingu w sposób łatwy, wygodny, komfortowy i pewny, wręcz bez konieczności sprawdzania rozkładu jazdy, będzie mógł się dostać w to konkretne miejsce, w które zmierza. 
Parkingi buforowe

Obecnie przy ul. Kieleckiej funkcjonuje 1-poziomowy parking na ok. 70 pojazdów, z którego korzystają pracownicy dojeżdżający do centrum oraz osoby, które kontynuują swoją podróż SKM. W ramach zapewnienia parkingu buforowego dla Śródmieścia Gdyni, przeanalizowany został potencjał bardziej efektywnego wykorzystania terenu obecnej pętli ZKM Gdynia, znajdującej się po drugiej stronie ul. Kieleckiej względem ww. parkingu.

Wzorem innych europejskich miast, pętlę autobusową można połączyć z wielopoziomowym parkingiem dla pojazdów i zbudować taki budynek, który konstrukcyjnie wpisze się w krajobraz miasta. Według założeń na poziomie 0 funkcjonowałaby pętla ZKM z całym zapleczem, a na poziomach 1-3 (ew. 4) parking na ok. 300 (ew. 378) pojazdów.

Z kolei obecnie funkcjonujący parking przy przystanku SKM Gdynia Redłowo może pomieścić ok. 60 samochodów. Jednak obserwacja sąsiednich ulic i działek wokół, szczególnie od strony południowej, wskazuje na zdecydowanie większy popyt. Jest to kluczowy punkt przesiadkowy dla osób z górnych tarasów Gdyni, które kontynuują swoją podróż SKM, zarówno w stronę centrum Gdyni, jak i Sopotu oraz Gdańska.

Zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wariant rozbudowy parkingu przy pętli zakłada budowę 6-kondygnacyjnego parkingu otwartego (parter + 5 poziomów powtarzalnych) na części działki obecnego parkingu, przez co liczba miejsc parkingowych zwiększyłaby się do 462.

W sumie oba nowe parkingi zapewniłyby o około 700 miejsc postojowych więcej, niż jest do dyspozycji obecnie.

Z Memorandum można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.