Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Co nowego

Gdynia przykładem dobrych praktyk w pieczy zastępczej

W Lubinie odbyła się konferencja na temat pieczy zastępczej. Gdynia wystąpiła na niej jako miasto eksperckie // fot. materiały prasowe

W Lubinie odbyła się konferencja na temat pieczy zastępczej. Gdynia wystąpiła na niej jako miasto eksperckie // fot. materiały prasowe

17.07.2019 r.

Gdynia od lat rozwija rodzinną pieczę zastępczą i oferuje szerokie wsparcie dla rodzin zastępczych. Nasze miasto jest stawiane jako przykład dobrych praktyk w tym zakresie. Swoim doświadczeniem dzieliliśmy się na konferencji na temat rodzinnej pieczy zastępczej, która odbyła się 10 lipca w Lubinie. Jej uczestnicy zastanawiali się, jakie są najważniejsze wyzwania, potrzeby i braki w tym zakresie i starali się wypracować dobre rozwiązania. Gdynia wystąpiła na konferencji jako miasto eksperckie. Nasze miasto reprezentowała tam Beata Szadziul – pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. rodziny. Konferencja została zorganizowana przez powiat polkowicki i Fundację KGHM Polska Miedź na prośbę powiatów zrzeszonych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedzowym.
 
Celem konferencji była możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie pieczy zastępczej oraz identyfikacja jej najważniejszych potrzeb, ale też potencjału i zasobów. Chodziło też o wspólne wypracowanie rozwiązań dla najważniejszych wyzwań w tej kwestii w poszczególnych powiatach wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W spotkaniu brało udział około 35 osób. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele władz powiatowych, dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej czy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, koordynatorzy pieczy, a także praktycy czyli rodzice zastępczy prowadzący rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 
W roli ekspertów wystąpiły tam miasta, powiaty i instytucje, które święcą przykładem i mogą się pochwalić sukcesami w kwestii rodzinnej pieczy zastępczej. Wśród nich znalazła się Gdynia. Nasze miasto na konferencji reprezentowała Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. rodziny.
 
 – Gdyński Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest oceniany jako jeden z najlepszych w Polsce. Z przyjemnością dzielimy się nasza wiedzą z innymi gminami, bo tu najważniejsze są dzieci. Naszym priorytetem od lat jest robić wszystko, co w naszej mocy, aby jak najmniej dzieci trafiało do instytucjonalnych form opieki. Inicjatywa KGHM Miedź, aby zaangażować się w promowanie pieczy zastępczej jest godna uznania, dlatego z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie na konferencję w charakterze eksperta – mówi Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. rodziny
 
Poza Gdynią przykłady dobrych praktyk zaprezentowali też: miasto Łódź, powiat koniński i Fundacja SOS Wioski Dziecięce – to organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz tymi z rodzin dysfunkcyjnych.
 
Konferencję zorganizowali: powiat polkowicki i Fundacja KGHM Polska Miedź.
 

Gdynia jako przykład dla innych

Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duże domy dziecka, ale też zbudowały kompleksowy system pieczy zastępczej. Trafiające do niego dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy kameralnych placówkach instytucjonalnych. Jednym z wielu nowatorskich rozwiązań było  też m.in. wprowadzenie w 2008 roku asystentury – cztery lata przed tym, jak wpisana została do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od 2012 roku w Gdyni działa również Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej. To obecnie dwudziestoosobowa grupa specjalistów, która z jednej strony poszukuje, kwalifikuje i wspiera rodziców zastępczych, z drugiej - zapewnia wysokospecjalistyczne wsparcie dla dzieci.
 
Miasto wielokrotnie otrzymywało wyróżnienia za wprowadzone rozwiązania oraz konsekwentną politykę, która zmierza do tego, żeby dzieci wychowywały się w rodzinach zastępczych. W 2018 roku w Gdyni odbyła się dwudniowa konferencja „Kierunek – dziecko”. Było to ogólnopolskie spotkanie organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i jednostek samorządu terytorialnego. Wymieniali się oni doświadczeniami tak, żeby system pieczy zastępczej w kraju stawał się jeszcze lepszy. W naszym mieście prowadzona jest też kampania „Zwyczajna rodzina”, która ma zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych i tłumaczy zasady ich działania.

  • W Lubinie odbyła się konferencja na temat pieczy zastępczej. Gdynia wystapiła na niej jako miasto eksperckie // fot. materiały prasowe
  • Nasze miasto na konferencji reprezentowała Beata Szadziul – pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. rodziny // fot. materiały prasowe
  • W Lubinie odbyła się konferencja na temat pieczy zastępczej. Gdynia wystapiła na niej jako miasto eksperckie // fot. materiały prasowe