Co nowego

Gdynia: tu się dobrze żyje!

Opis alternatywny

08.10.2007 r.

Gdynia jest na pierwszym miejscu w badaniu socjologicznym Diagnoza Społeczna 2007, mierzącym jakość życia mieszkańców dziewiętnastu polskich miast,   przeprowadzonym  pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

 

Diagnoza Społeczna jest badaniem panelowym (powracającym do tych samych respondentów) realizowanym od 2000 r. Obecna edycja była czwartą z kolei. Badanie przeprowadzono w marcu 2007 r. na reprezentatywnej próbie 5560 gospodarstw domowych  i na próbie 12624 indywidualnych respondentów w wieku 16 i więcej lat z tych właśnie gospodarstw domowych.

Ankieterzy zadawali respondentom setki pytań, dotyczących takich zjawisk jak stopień zadowolenia ze swojego miasta, dobrostan psychiczny i fizyczny, więzi z ludźmi, czy zamiar emigracji zarobkowej, ale też dochód na osobę w gospodarstwie domowym, przedsiębiorczość, wykształcenie, warunki mieszkaniowe, czy mobilność zawodowa. Wyniki w postaci tabel i analiz zajmują ok. 500 stron.

 

Diagnoza jest projektem publicznym i wszystkie wyniki, także z poprzednich badań,  dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej www.diagnoza.com. Tegoroczny raport wraz z bazą danych opublikowany będzie jeszcze w październiku 2007 r.