Co nowego

Gdynia uczciła Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Posterunek honorowy przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja w Gdyni // fot. Karol Stańczak

Posterunek honorowy przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja w Gdyni // fot. Karol Stańczak

03.05.2021 r.

Mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gdynia godnie uczciła tę ważną rocznicę. Oficjalne miejskie uroczystości odbyły się przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja. W obchodach wzięli udział m.in.: parlamentarzyści, gdyńscy samorządowcy, przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz mieszkańcy.


Świętowanie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło się o godz. 8.00. Na wszystkich okrętach 3. Flotylli Okrętów podniesiono wtedy wielką galę banderową. Kolejnym punktem gdyńskich obchodów była msza święta w intencji ojczyzny. Odprawiono ją w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Armii Krajowej 26.

Następnie uroczystości przeniosły się przed pomnik Konstytucji 3 Maja przy ul. Słowackiego. Wzięli w nich udział m.in.: parlamentarzyści, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i radni miasta, przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz mieszkańcy. Odegrano hymn narodowy, któremu towarzyszyło podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja.Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

– Konstytucja 3 Maja była nadzieją na to, że Rzeczpospolita odzyska siłę, ład i niepodległość. Pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja, jako jeden z bardzo nowoczesnych aktów prawnych, stała się symbolem i punktem odniesienia nie tylko dla wysiłków Polaków, którzy już po zaborach przez 123 lata marzyli o wolności, ale była także inspiracją i nadzieją dla innych narodów Europy, które poprzez szacunek do tego fundamentalnego dla każdego demokratycznego państwa dokumentu chciały budować swoją przyszłość. Te uroczystości to przede wszystkim dowód naszej pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych i  znaczeniu Konstytucji 3 Maja dla pokoleń Polaków, którzy walczyli o wolność. Współcześnie Konstytucja 3 Maja musi nam przypominać, czym jest konstytucja dla wolnego i niepodległego kraju, że jest ona zakresem praw dla obywateli i obowiązków dla władzy. Myślę, że szczególnie w tym dniu, jakim jest 3 maja, myśl o tym, jakie wartości, jaka siła tkwi w przestrzeganiu konstytucji, musi nam wszystkim towarzyszyć – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Obchody zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem. Uroczystości odbyły się z udziałem wojskowej asysty honorowej. Uświetniła je też Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

O Konstytucji 3 Maja


Konstytucja 3 Maja to efekt długotrwałych prac. Pod koniec XVIII wieku sytuacja wewnętrzna Rzeczpospolitej była niezwykle trudna. Władza rządu i króla była słaba, a Polska w zasadzie stała się protektoratem Imperium Rosyjskiego. Zwołany w 1788 roku Sejm, zwany później czteroletnim, skupił jednak liczną grupę zdeterminowanych posłów, którzy pragnęli głębokiej reformy ustroju zgodnie z ideami oświecenia. I tak powstał pierwszy w Europie, a drugi na świecie taki dokument po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Do najważniejszych postanowień należały: wprowadzenie trójpodziału władzy i dziedziczności tronu, uznanie chłopów za część narodu, zniesienie zasady liberum veto, a także zagwarantowanie wolności religijnej. Wcieleniu w życie postanowień Konstytucji 3 Maja sprzeciwiła się Rosja, która w 1792 roku napadła zbrojnie na Polskę i doprowadziła do II rozbioru. Jednak jej idee przetrwały i stały się jedną z podstaw niepodległościowych dążeń narodu polskiego.
(Notę historyczną opracował Artur Wodzyński z Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni)

 • Msza święta w intencji ojczyzny w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski // fot. Karol Stańczak
 • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie) oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski // fot. Karol Stańczak
 • Poczet sztandarowy Marynarki Wojennej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski // fot. Karol Stańczak
 • Poczet sztandarowy Marynarki Wojennej przed ołtarzem podczas mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski // fot. Karol Stańczak
 • We mszy świętej w intencji ojczyzny z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja uczestniczyli gdyńscy radni: Elżbieta Raczyńska i Zenon Roda // fot. Karol Stańczak
 • Podniesienie flagi państwowej na maszt podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja // fot. Karol Stańczak
 • W uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja wzięli udział m.in.: prezydent Wojciech Szczurek (pierwszy z prawej) oraz senator Sławomir Rybicki (drugi z prawej) // fot. Karol Stańczak
 • W uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja wzięli udział m.in. radni Gdyni: (od lewej) Elżbieta Raczyńska, Zenon Roda i Lechosław Dzierżak // fot. Karol Stańczak
 • Na pierwszym planie salutujący żołnierze, na drugim planie marynarze wciągają na maszt flagę państwową z okazji Święta Konstytucji 3 Maja // fot. Karol Stańczak
 • W uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja wzięli udział m.in.: (od prawej) Arkadiusz Dzierżyński - dyrektor biura poselskiego posłanki Barbary Nowackiej, radni Gdyni - Lechosław Dzierżak, Zenon Roda i Elżbieta Raczyńska, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, senator Sławomir Rybicki oraz przedstawiciele Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej // Karol Stańczak
 • W uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja wziął udział m.in.: poseł Marek Rutka (pierwszy z prawej) // fot. Karol Stańczak
 • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wygłasza przemówienie okolicznościowe z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. W tle biało-czerwone flagi, obok stoi marynarz w galowym mundurze // fot. Karol Stańczak
 • Posterunek honorowy przy pomniku Konstytucji 3 Maja i ustawieni przed nim uczestnicy uroczystości - kadr ogólny // fot. Karol Stańczak
 • Posterunek honorowy i przedstawiciele Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja // fot. Karol Stańczak
 • Senator Sławomir Rybicki składa kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja // fot. Karol Stańczak
 • Delegacja gdyńskich samorządowców składa kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Od prawej: prezydent Wojciech Szczurek i radna miasta Elżbieta Raczyńska // fot. Karol Stańczak
 • Delegacja gdyńskich samorządowców składa kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Od prawej: radny miasta Lechosław Dzierżak, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i radni miasta - Elżbieta Raczyńska i Zenon Roda // fot. Karol Stańczak
 • Przedstawiciele Marynarki Wojennej składają wieniec przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja // fot. Karol Stańczak
 • Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Za nią powiewają biało-czerwone flagi // fot. Karol Stańczak
 • Posterunek honorowy przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Za nim powiewają biało-czerwone flagi // fot. Karol Stańczak