Co nowego

Gdynia umacnia dobre relacje z Francją

Na zdjęciu: francuski minister ds. europejskich - Clement Beaune i wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki - Katarzyna Gruszecka-Spychała // fot. Karol Stańczak

Na zdjęciu: francuski minister ds. europejskich - Clement Beaune i wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki - Katarzyna Gruszecka-Spychała // fot. Karol Stańczak

Z kilkudniową wizytą w Trójmieście przebywa francuski minister ds. europejskich - Clement Beaune. Polityk spotkał się wczoraj z przedstawicielami lokalnych samorządów, wśród których Gdynię reprezentowała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. Rozmawiano m.in. o projekcie New European Bauhaus, w który jest zaangażowane Centrum Designu Gdynia.


Spotkanie pomorskich samorządowców z francuską delegacją odbyło się we wtorek, 9 marca w Sopocie. Udział w nim wzięli: francuski minister ds. europejskich – Clement Beaune, ambasador Francji – Frédéric Billet, francuscy eurodeputowani, a także samorządowcy z Pomorza, w tym wiceprezydent Gdyni – Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Spotkanie było poświęcone wpływowi pandemii na gospodarkę i kulturę. Dyskutowano nad tym, w jaki sposób można wspierać je w obecnej sytuacji, a także, jak zadbać o ich rozwój w rzeczywistości popandemicznej.

Spotkanie prezydent Katarzyny Gruszeckiej-Spychały z delegacją francuską // fot. Karol Stańczak

Wiele uwagi poświęcono też wdrażaniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (The Recovery and Resilience Facility), a także inicjatywie New European Bauhaus. Zwłaszcza drugi z tematów jest bliski Gdyni. W ruch silnie zaangażowało się bowiem Centrum Designu Gdynia, które działa przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Czym jest New European Bauhaus? To ruch oparty na zrównoważonym rozwoju, dostępności i estetyce. Ma on nie tylko przybliżyć ludziom zasady Europejskiego Zielonego Ładu, ale być siłą napędową do jego urzeczywistniania w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób.

- Zgodziliśmy się ze stroną francuską, że choć już mamy do czynienia z ogromnym postępem, to jednak musimy pracować nad przebudową świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii, dostępności i zrównoważonego rozwoju. Szeroko rozumiane projekty kulturalne są do tego bardzo dobrym narzędziem. Pionierska determinacja Gdyni w tym zakresie spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
Spotkanie prezydent Katarzyny Gruszeckiej-Spychały z delekacją francuską // fot. Karol Stańczak

Centrum Designu Gdynia
uczestniczy w procesie budowania New European Bauhaus jako członek Biura Europejskich Stowarzyszeń Projektowych (The Bureau of European Design Assotiations, w skrócie: BEDA). To największe i najbardziej prestiżowe zrzeszenie, skupiające projektantów z calej Europy. Na członka jego zarządu powołano ostatnio Paulinę Kisiel, która kieruje Centrum Designu Gdynia.

Nowy Europejski Bauhaus jest związany z życiem obywateli i miejsc, w których żyją. Miasta odgrywają tu ważną rolę jako ośrodki, gdzie jednocześnie zachodzi wiele zjawisk, które wchodzą w interakcję z ludźmi, przestrzeniami i funkcjami. Celem inicjatywy jest osiągnięcie neutralnych klimatycznie miast, które są bardziej przyjazne do życia.

Inicjatywę zapoczątkowała w sierpniu 2020 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ogłosiła wtedy plan stworzenia nowego Bauhausu w ramach unijnego planu naprawczego. 

Inicjatywa zakłada wprowadzenie wspomnianego Europejskiego Zielonego Ładu, stanowiącego zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest to, aby Europa stała się neutralna klimatycznie do 2050 roku, a także strategii „Fala renowacji” mającej na celu polepszanie energetyczności budynków, tworzenie miejsc pracy i podwyższanie jakości życia w mieście.

Na zdjęciu: francuski minister ds. europejskich - Clement Beaune // fot. Karol Stańczak

Spotkanie prezydent Katarzyny Gruszeckiej-Spychały z francuską delegacją było również okazją do umocnienia znakomitych relacji pomiędzy Gdynią a Francją.

To właśnie w naszym mieście znajduje się siedziba Konsulatu Honorowego Francji na Pomorzu. Od 2016 roku funkcję konsula honorowego pełni tu Alain Mompert - biznesmen i działacz społeczny, który od kilkudziesięciu lat mieszka w Polsce. Jest on pomysłodawcą i dyrektorem gdyńskiego francuskojęzycznego przedszkola i szkoły Ecole Maternelle et Primaire, które prowadzi od 2001 roku. W lutym 2016 roku otrzymał z rąk ambasadora Francji w Polsce Order Palm Akademickich - najstarsze francuskie cywilne odznaczenie przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Republiki Francuskiej. Doceniono w ten sposób jego pracę na rzecz rozwoju nauczania języka francuskiego w Gdyni, przy wielkim zaangażowaniu na rzecz wspólnoty francuskiej.

Ogrom pracy na rzecz promowania francuskiej kultury w Gdyni wkłada gdyński oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Organizuje on kursy językowe, konkursy, wycieczki turystyczne w różne regiony Francji oraz spotkania i imprezy kulturalne poświęcone tamtejszemu dorobkowi kulturowemu. Dzięki polsko-francuskiej współpracy możliwe było też wystawienie musicalu „Notre Dame de Paris” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Produkcja ta była polską wersją słynnego francuskiego spektaklu pod tym samym tytułem, który swoją premierę miał w 1998 roku w Paryżu (z udziałem Garou w roli Quasimodo). Gdyńską premierę przygotował ten sam zespół twórców, m.in. Riccardo Cocciante jako autor muzyki i reżyser Gilles Maheu. Spektakl w Teatrze Muzycznym obejrzało niemal 186 tys. widzów.

Z kolei II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni od lat prowadzi klasy z językiem francuskim. Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatu maturalnego na poziomie dwujęzycznym oraz certyfikatów potwierdzających znajomość języka francuskiego. W szkole działa Teatr Francuski, organizowany jest Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego oraz wiele innych inicjatyw kulturalnych. W 2017 roku placówka otrzymała prestiżowy certyfikat LabelFrancEducation - wyróżnienie przyznawane przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych szkołom spoza Francji, które promują francuski język i kulturę. Ponadto dyrektor placówki – Elżbietę Zarębę wyróżniono Orderem Palm Akademickich.

W ramach promowania architektury modernistycznej w Polsce i na świecie rozwija się też gdyńska współpraca z francuskim Hawrem, którego centrum w 2005 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Spotkanie wiceprezydent Gdyni, pomorskich samorządowców i delegacji z Francji // fot. Karol Stańczak

  • ikonaOpublikowano: 10.03.2021 15:46
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.03.2021 09:14
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Kukla
ikona

Najnowsze