Co nowego

Gdynia w czołówce Access City Award

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz odebrał w Brukseli nagrodę za trzecie miejsce w konkursie Access City Award // fot. materiały prasowe EU Social

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz odebrał w Brukseli nagrodę za trzecie miejsce w konkursie Access City Award // fot. materiały prasowe EU Social

04.12.2018 r.

Gdynia zajęła trzecie miejsce w konkursie Access City Award, organizowanym przez Komisję Europejską. Doceniono nas za działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W konkursie nagradzane są najbardziej przyjazne i dostępne dla swoich mieszkańców i osób z niepełnosprawnościami miasta. Ceremonia rozdania nagród odbyła się 4 grudnia w Brukseli, podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Drugie miejsce w konkursie powędrowało do francuskiego Evreux, a pierwszą lokatę zajęła holenderska Breda.
 
To była 9. edycja Access City Award. Do udziału w niej zgłosiły się 52 miasta, które złożyły konkursowe aplikacje. Spośród nich wybrano 5 finalistów. O miano najbardziej dostępnego i otwartego miasta rywalizowały: Gdynia, hiszpańskie Vigo, węgierski Kaposvar, francuskie Evreux, oraz holenderska Breda.
 
We wtorek, 4 grudnia, w Brukseli odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie. Gdynia uplasowała się na trzecim miejscu. Access City Award powędrowała do nas za działania, które sprawiają, że nasze miasto jest przyjazne i dostępne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślono, że nagrodę otrzymaliśmy również za prowadzone inicjatywy i włączanie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w swoje działania.
 
Nagrodę dla Gdyni odebrał wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.
 
– To nagroda dla wszystkich mieszkańców Gdyni, ale szczególnie dla tych, którzy ciężko pracowali, aby nasze miasto było dostępne, przyjazne i otwarte. W Gdyni skupiamy się nie tylko na dostępności miejskiej infrastruktury, ale niezwykle ważne są też relacje i sposób, w jaki dbamy o każdą osobę w naszym sąsiedztwie. Chodzi o empatię i tolerancję. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani w ten projekt. Tym, którzy każdego dnia myślą, co mogą zrobić w miejscu, w którym żyjemy, abyśmy mogli być coraz bardziej szczęśliwi – mówił podczas ceremonii Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Drugie miejsce zajęło francuskie Evreux, a pierwsze – holenderska Breda.
 
To już kolejny raz, kiedy Gdynia została doceniona w konkursie Access City Award. W 2012 roku nasze miasto otrzymało wyróżnienie w kategorii transport i związana z nim infrastruktura.
 
Access City Award to prestiżowa nagroda przyznawana od 2010 roku przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Niepełnosprawności (European Disability Forum) i Europejską Platformę Osób Starszych (AGE Platform Europe). W konkursie wyróżniane są europejskie miasta, które są najbardziej przyjazne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, gwarantują równy dostęp do praw podstawowych, poprawiają jakość życia mieszkańców i zapewniają wszystkim - niezależnie od wieku, mobilności i umiejętności - równy dostęp do wszystkich zasobów i atrakcji miejskich. To nagroda za wysiłki podejmowane przez miasta, po to, aby stawały się bardziej dostępne i za promocję równego dostęp do miejskiego życia dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia władzom lokalnym promowanie i dzielenie się najlepszymi praktykami.
 
O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie miasta krajów Unii Europejskiej z liczbą mieszkańców powyżej 50 tysięcy. Jury, składające się z ekspertów oraz przedstawicieli organizatorów, wybiera laureatów. Bierze ono pod uwagę wpływ inicjatyw na codzienne życie osób z niepełnosprawnościami oraz miasta jako całości, jakość i trwałość osiągniętych wyników, a także aktywne zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami i reprezentujących je organizacji w planowanie, realizację i utrzymanie polityki miasta na rzecz dostępności.


 

Działania Gdyni

W Gdyni działa oddział Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzięki zaangażowaniu rodziców i opiekunów tych osób i przy wsparciu władz miasta oraz innych podmiotów i organizacji, utworzyło ono pod swoim patronatem trzy placówki. To otworzyło przed dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami nowe ścieżki rozwoju. Dzięki wspólnym inicjatywom powstało Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji (CR OWI), Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Teatr Biuro Rzeczy Osobistych (BRO) oraz dwa punkty ksero w Urzędzie Miasta Gdyni prowadzone i obsługiwane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Stowarzyszenie walczy z wszelkimi przejawami dyskryminacji, m.in. poprzez tworzenie warunków zaspakajających potrzeby ich podopiecznych i realizację ich praw. Podejście do osób niepełnosprawnych intelektualnie zakłada możliwość rozwoju dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdej osoby. W Gdyni działa też Partnerstwo na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Są również spotkania gdyńskich warsztatów terapii zajęciowej i klub dla osób z niepełnosprawnościami. A w październiku br. uruchomiono Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Ja Sam".
 
Gdynia od 1999 roku konsekwentnie realizuje politykę społeczną uwzględniającą potrzeby wszystkich mieszkańców Gdyni. Większość działań miasta na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostało zainicjowanych jako pierwsze i do tej pory funkcjonują jako jedyne w Polsce. Osoby z niepełnosprawnością są równorzędnymi partnerami we wszystkich dziadzinach życia. Działania samorządu dzielone są na te kierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością oraz na tworzenie przyjaznej infrastruktury, aby mogły one swobodnie i niezależnie funkcjonować w środowisku społecznym.
 
W 2013 roku Rada Miasta przyjęła „Standardy dostępności”. Określają wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w obrębie miasta, w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym. W 2014 roku powołany został miejski ekspert ds. dostępności.
 
Za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i politykę społeczną włączającą je w życie miasta, Gdynia otrzymała wiele nagród, m.in.: w 2014 roku - w europejskim konkursie Regiostars za dostępną komunikację czy nagrodę Grand Prix oraz nagrodę w kategorii „Samorząd” w konkursie „Lider dostępności” w 2016 roku. Natomiast w 2000 roku prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Medal Przyjaciel Integracji - za szczególne zainteresowanie problemami i potrzebami osób niepełnosprawnych. Do tej pory jest jedynym prezydentem miast polskich, który otrzymał to wyróżnienie.

  • Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz odebrał w Brukseli nagrodę za trzecie miejsce w konkursie Access City Award // fot. materiały prasowe
  • Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz odebrał w Brukseli nagrodę za trzecie miejsce w konkursie Access City Award // fot. materiały prasowe
  • Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz odebrał w Brukseli nagrodę za trzecie miejsce w konkursie Access City Award // fot. materiały prasowe
  • Gdynia zajęła trzecie miejsce w konkursie Access City Award // fot. materiały prasowe